25 iunie 2024
Chisinau
Congres

Congresul IV al CNSM, evenimentul anului

Loading
Congres Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Vocea poporului

Cel mai important eveniment din anul acesta va fi, fără îndoială, Congresul IV al CNSM, care urmează să aibă loc în iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evoluției mișcării sindicale, vor fi adoptate documente de bază privind strategia pentru următorii ani, vor fi discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federațiilor, precum și reprezentanților CNSM din teritoriu, următoarele întrebări:

Ce așteptări aveți de la Congresul IV al CNSM?

Ce schimbări ați dori să se producă în viața sindicală și în promovarea drepturilor salariaților, în lupta pentru aceste drepturi?

Cum credeți că ar trebui să fie relațiile sindicatelor cu guvernarea și pentru ce forme de cooperare pledați?

Ghenadie DONOS, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei:

„Vom continua să promovăm solidaritatea, echitatea, dreptatea socială și democrația”

Congresul IV al CNSM vine să finalizeze o nouă etapă în istoria mișcării sindicale, marcată și de unele succese, dar și de gravele probleme cu care se confruntă societa­tea, inclusiv criza pande­mică. Aceste condiții de activitate ieșite din comun ne obligă să găsim soluții noi în situații noi, ne fac să fim mai expliciți și în ceea ce privește așteptările. Ne-am dori un Congres bun, care să stabilească obiective clare pentru următorii cinci ani, să ofere centrelor sindicale național-ramurale suportul necesar pen­tru realizarea obiectivelor statutare trasate.

Timpurile în care trăim dictează necesitatea schimbărilor, de­venită imperativă. Sindicatele se află în prezent într-o perma­nentă autoperfecționare, ca suport necesar pentru a corespun­de așteptărilor celor care ne-au acordat încrederea prin vot, ca o condiție sine qua non a dezvoltării. Membrii noștri de sindicat sunt cei care cer schimbarea, cer să fim combativi și consecvenți, să fim vocali și să ne aflăm în căutarea celor mai bune soluții pentru ei.

Federația Sindicală a Educației și Științei se află în avangarda proceselor de „schimbare la față” și în cadrul CNSM, vom conti­nua să promovăm valori sindicale precum solidaritatea, echitatea, dreptatea socială și democrația. Vom face tot ce ne este în puteri ca imaginea mișcării sindicale să fie pe potriva sarcinilor care ne stau în față, să recăpătăm și să consolidăm încrederea pe care o au angajații, din moment ce devin membri de sindicat.

Primul lucru care este absolut necesar în relațiile cu partene­rii sociali este corectitudinea și responsabilitatea pentru angaja­mentele dobândite prin dialog social. Acest lucru trebuie să fie reciproc, or, la masa de negocieri, partenerii sunt egali și e impor­tant să fie respectată legea și să se caute compromisurile necesare pentru a ajunge la consens. Avem destule exemple potrivit cărora partenerii noștri, în dorința lor de a administra (în opinia lor) bine, recurg la forme și metode pe care noi, cei de la sindicate, le con­siderăm abuzive și chiar ilegale. În asemenea cazuri, este bine să se aplice întregul arsenal al formelor și metodelor de luptă pentru echitate, inclusiv presiunile puse pe decidenți – acolo unde alte forme nu dau rezultatele scontate. Important e să fie respectată le­gea și să se revină pe făgașul corectitudinii. Desigur, pacea socială este obiectivul nostru comun, de aceea, toate relațiile cu guvernarea trebuie să fie construite pe principiile dialogului social reciproc avantajos.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand