25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Condiţiile de muncă ale salariaţilor sunt monitorizate îndeaproape de sindicate

Loading
Fără categorie Condiţiile de muncă ale salariaţilor sunt monitorizate îndeaproape de sindicate
Condiţiile de muncă ale salariaţilor sunt monitorizate îndeaproape de sindicate

 

 

sindicons

Foto: Sindicons

Un şir de şantiere de con­strucţie din Republica Mol­dova, unde lucrează sala­riaţi ai unei companii din România, au fost vizitate recent de reprezentanţi ai sindicatelor din ţara veci­nă. Gheorghe Bălăceanu, secretar general în cadrul Federaţiei Generale a Sin­dicatelor „Familia”, a co­municat pentru „Vocea po­porului” că scopul vizitei a fost de a monitoriza condi­ţiile de muncă ale membri­lor acestui sindicat.

 

„Am efectuat această vizită pentru a vedea care sunt con­diţiile de muncă de care dispun membrii noştri, inclusiv de caza­re, salarizare, transport etc. Acest lucru se face cu scopul de a afla ce probleme există şi a le soluţi­ona la următoarele negocieri pe marginea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate”, a specificat Gheorghe Bălăceanu.

Secretarul general al Federaţi­ei „Familia” a apreciat că lucră­torii din România, detaşaţi de la locul lor de activitate, au condiţii bune de muncă şi de cazare, îşi primesc la timp salariile. Totoda­tă, reprezentantul angajatorului cunoaşte şi respectă legile din România şi pe cele din Republica Moldova. Mai mult, acesta con­lucrează în acest scop cu specia­liştii de la Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria Ma­terialelor de Construcţii „Sindi­cons” din Republica Moldova.

 

Practică sindicală

 

„Monitorizarea condiţiilor de muncă ale salariaţilor este o prac­tică frecventă în cadrul sindica-telor şi ea permite să ne infor­măm prin intermediul contactu­lui direct cu membrii. Abilităţile muncitorilor încă nu sunt sufici­ente pentru a asigura acest con­tact prin prisma noilor canale de comunicare”, a dezvăluit Gheor­ghe Bălăceanu.

Vorbitorul a adăugat că, pen­tru aceasta, activiştii din cadrul centrelor sindicale din România sunt asiguraţi cu transport şi se deplasează cu regularitate pe la unităţi pentru a discuta cu sala­riaţii-membri de sindicat.

În prezent, în câteva localităţi din Republica Moldova se află angajaţi din mai multe zone ale României, care efectuează lu­crări de construcţie. Ei au dema­rat aceste lucrări în martie 2014 şi planifică să le încheie până în august 2015.

La rândul său, Titi Boldeanu, preşedintele Sindicatului „Fa­milia” din Buzău, a remarcat că, în cazul detaşării, reprezentanţii salariaţilor acordă atenţie gradu­lui de respectare a drepturilor şi intereselor de muncă.

Cu referire la constructorii din România care acum se află la muncă în Republica Moldo­va, Titi Boldeanu a subliniat că aceştia şi-ar dori o salarizare mai bună. „Diurnele pe care le pri­mesc ei sunt relativ mici şi, de aceea, ar vrea ca în procesul de negociere a contractului colectiv de muncă să fie abordat şi acest aspect”, a relevat reprezentantul Sindicatului „Familia” din Bu­zău.

Conform legislaţiei din Ro­mânia, contractele colective de muncă la nivel de unitate sunt negociate la fiecare doi ani.

 

Modernizarea sindicatelor

 

Preşedintele Federaţiei „Sin­dicons”, Victor Talmaci, a menţi­onat că structura pe care o con­duce conlucrează de peste 17 ani cu reprezentanţii Federaţiei „Fa­milia”. Scopul acestei colaborări este efectuarea unor schimburi de experienţă, orientate spre modernizarea activităţii sindica­le din Republica Moldova.

Oleg Mîrleanu, vicepreşedinte al Federaţiei „Sindicons”, a pre­cizat că reprezentanţii companiei din România au creat o firmă în Republica Moldova. În această firmă activează atât salariaţi din România, cât şi din Republica Moldova. Aceştia din urmă au înfiinţat o organizaţie sindicală care s-a afiliat la „Sindicons”.

Oleg Mârleanu a accentuat că cei circa 100 de lucrători din Ro­mânia şi cei aproximativ 30 din Republica Moldova fac parte din organizaţii sindicale diferite şi sunt reprezentaţi fiecare de sin­dicatele din ţara sa.

Salariaţii din România sunt angajaţi ai unei societăţi comer­ciale pe acţiuni cu experienţă internaţională în construcţii hi­drotehnice. Compania are circa 3400 de angajaţi, dintre care 80 la sută sunt membri de sindicat.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor