2 iulie 2022
Chisinau
Social

Condiţii mai bune de lucru pentru muncitorii din construcţii

Loading
Social Condiţii mai bune de lucru pentru muncitorii din construcţii
Condiţii mai bune de lucru pentru muncitorii din construcţii

sindicons

 

Reprezentanţii Federaţiei „Sindicons” au prezentat, miercuri, la Chişinău, un model de vagoane şi uscătorii care ar trebui să fie amplasate pe lângă toate şantierele temporare şi mo­bile. Acestea urmează să le asigure muncitorilor din construcţii condiţiile mini­me de securitate şi sănătate prevăzute de lege. În con­text, reprezentanţii ministe­rului de resort au anunţat că îşi asumă angajamentul de a elabora, în acest an, un act normativ cu privire la insta­laţiile standard de acest fel pentru dotarea şantierelor.

 

Legislaţia în vigoare sta­bileşte condiţii stricte în ceea ce priveşte securitatea şi igiena muncii. Pe fondul crizei prin care trece ramura construcţiilor în ultimii ani, situaţia privind asigurarea şantierelor cu grupuri sani­tare este alarmantă, a apre­ciat Victor Talmaci, preşedintele „Sindicons”, în ca­drul prezentării sus-menţi­onate.

„Încercăm prin discuţii cu partenerii sociali să ne conformăm legislaţiei. Or, securitatea şi sănătatea în muncă şi oamenii, în gene­ral, sunt foarte importanţi pentru ramura construc­ţiilor”, a menţionat Victor Talmaci.

Vagoanele respective au fost construite în cadrul unui miniproiect în valoare de 18 mii de euro, finanţat de Fundaţia „CNV Inter­nationaal” din Olanda. Ele oferă condiţii conforme le­gislaţiei în vigoare şi dispun de dulapuri pentru haine şi încălţăminte, scaune, lavoa­re, duşuri etc.

În corespundere cu cerin­ţele donatorului, cele două vagoane şi uscătoria pentru echipamentul de protecţie al muncitorilor au fost do­nate unei întreprinderi de construcţie a drumurilor din capitală.

„Prevederile legii trebuie să de­vină o normă pentru cei care efec­tuează lucrări de construcţie. Este important să ne aliniem la vectorul şi valorile europene, să facem ca toată lumea să simtă că sunt făcuţi paşi concreţi pentru a trăi mai bine, a avea condiţii de muncă decente, inclusiv prin activitatea de zi cu zi, prin dialog social la diferite nive­luri”, a remarcat Victor Talmaci.

Anterior, Federaţia „Sindicons” a înaintat membrilor Comisiei naţio­nale pentru consultări şi negocieri tripartite o propunere privind 

ela­borarea unui act normativ prin care să fie îmbunătăţite condiţiile de se­curitate şi igienă a muncii în ramura construcţiilor. O realizare concretă în această direcţie o constituie us­cătoria şi vagoanele model date în exploatare, a concluzionat preşedin­tele „Sindicons”.

Constructorii lucrează în condiţii mai nocive decât în alte domenii, cu risc mai mare pentru viaţă şi sănă­tate. De aceea, ar fi bine ca astfel de vagoane să existe la fiecare şantier, a subliniat Ion Stratulat, viceminis­tru al Dezvoltării Regionale şi Con­strucţiilor.

„Ne-am luat angajamentul ca, în cel mai scurt timp, să începem ela­borarea unui act normativ. Noul do­cument are scopul de a îmbunătăţi condiţiile sanitare la şantiere şi va trebui să fie evaluat şi impactul asu­pra devizelor de cheltuieli, ca să nu constituie o povară pentru agenţii economici”, a precizat Ion Stratulat.

 

Suntem sortiţi

la o activitate

comună, pentru

a beneficia

de rezultatele

muncii depuse

 

Pentru a fi create condiţii bune de muncă la toate companiile, sunt necesare reguli clare şi o conjunc­tură favorabilă pentru activitatea agenţilor economici, a opinat Pavel Caba, preşedintele Federaţiei Patro­nale „Condrumat”. Fără muncitori, nimic nu este posibil, dar nici fără un management eficient nu se poate face nimic. Suntem sortiţi la o acti­vitate comună, pentru a beneficia de rezultatele muncii depuse”, a afir­mat Pavel Caba.

„Este necesar să avem condiţii bune de muncă şi să avem grijă de sănătatea salariaţilor. De muncitori depinde foarte mult. Dacă ei vor fi motivaţi, vor avea condiţii bune de lucru, şi rezultatele muncii lor vor fi pe potrivă”, a menţionat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Şi în perioada sovietică normele sanitare la şantierele mobile şi tem­porare erau asigurate prin inter­mediul unor vagoane de acest fel, a constatat Dumitru Stăvilă, directo­rul Inspectoratului de Stat al Mun­cii. Cele de acum au fost construite însă din materiale de calitate mai bună și sunt mai moderne.

„Prevenirea accidentelor de mun­că şi a îmbolnăvirilor profesionale trebuie să fie realizată de la poarta întreprinderii şi a şantierului. Acolo unde vor fi create condiţiile necesa­re, se va obţine şi o productivitate mai înaltă a celor care muncesc pe şantiere. Ceea ce făuresc construc­torii rămâne pentru istorie, iar pen­tru ca totul să fie făcut cu suflet, cu inimă, sunt necesare condiţii sănă­toase şi protejate”, a remarcat Du­mitru Stăvilă.

La rândul său, Alexandru Ghilaş, directorul SA „Lusmecon”, a expri­mat recunoştinţă pentru vagoanele donate întreprinderii pe care o con­duce. În opinia sa, oamenii sunt cea mai mare comoară, iar moderniza­rea generează eficienţă economică şi condiţii mai bune de viaţă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor