17 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediul pentru primul an de lucru: cazuri și necazuri

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediul pentru primul an de lucru: cazuri și necazuri
Concediul pentru primul an de lucru: cazuri și necazuri
youthall.com

Acum două luni și jumătate, am fost angajată la o între­prindere privată. Însă, din anumite motive, am fost con­cediată, ulterior fiind restabilită în serviciu de instanța de judecată. După restabilirea la serviciu de către instanță, am depus cerere pentru acordarea concediului anual îna­inte de plecarea în concediul de maternitate, însă anga­jatorul mi-a refuzat, din motivul că vechimea în muncă la întreprindere nu este suficientă pentru acordarea con­cediului solicitat. Vă rog să-mi spuneți dacă angajatorul are dreptate în acest caz sau cui i se acordă, înainte de expirarea a șase luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă?

Raisa Popescu, Călărași

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Concediul de odihnă pentru primul an de muncă, potrivit art. 115 alin. (1) din Codul muncii, se acordă salariaţilor după expirarea a șase luni de muncă la unitatea respectivă.

De precizat este că concediul de odihnă anual i se acordă salari­atului pentru un an integral de muncă, calculat din ziua angajării lui la lucru în unitatea dată. Astfel, concediul pentru primul an de muncă, acordat salariatului după expirarea a șase luni de muncă ne­întreruptă la unitatea respectivă, se consideră acordat cu avans, adi­că anticipat, în contul perioadei rămase până la împlinirea anului de muncă, ce urmează a fi recuperată.

În contextul întrebării adresate sunt relevante prevederile art. 113 prim din Codul muncii (introdus prin Legea nr. 243 din 28.07. 2022), care stabilesc că anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual constituie 12 luni calendaristice de la data angajării salariatului. Calcularea vechimii în muncă ce se include într-un an de muncă ce dă dreptul la concediu de odihnă anual se efectuează conform art. 114 din Codul muncii.

 

Legislația prevede cazuri în care concediul de odihnă se acordă înainte de șase luni de muncă la unitate

 

Astfel, potrivit alin. (1) al acestui articol din Codul muncii, în ve­chimea în  muncă ce dă dreptul la concediu de odihnă anual se in­clud: timpul când salariatul a lucrat efectiv; timpul când salariatul nu a lucrat de fapt, dar i s-a menținut locul de muncă (funcția) și sa­lariul mediu integral sau parțial; timpul absenței forțate de la lucru – în cazul eliberării nelegitime din serviciu sau al transferului nele­gitim la o altă muncă și al restabilirii ulterioare la locul de muncă; timpul când salariatul nu a lucrat de fapt, dar şi-a menținut locul de muncă (funcția) și a primit diferite plăti din bugetul asigurărilor so­ciale de stat, cu excepția concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani; alte perioade de timp prevăzute de convențiile colective, de contractul colectiv sau de cel individual de muncă, de regulamentul intern al unității, dacă este elaborat și aprobat de angajator.

Legislația prevede cazuri în care concediul de odihnă se acordă înainte de expirarea a șase luni de muncă la unitate. Și anime, po­trivit alin. (2) al art. 115 din Codul muncii, concediul de odihnă pen­tru primul an de muncă înainte de expirarea a șase luni de lucru la unitatea dată în baza cererii scrise, se acordă: femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el; salariaţilor în vârstă de până la optsprezece ani; altor salariați în corespundere cu legislația în vigoare. Dispoziția acestei norme (alin. (2) al art. 115 din Codul muncii) constituie o garanție juridică pentru categoriile respective de salariați.

În contextul întrebării adresate, este important de menționat și faptul că concediul de odihnă pentru primul an de muncă, potrivit alin. (2 prim) al art. 115 din Codul muncii poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a șase luni de muncă la unitate. Astfel, norma dată poate deveni o garanție contractuală, fiind concretizată și stabi­lită în contractul colectiv de muncă de părțile acestuia prin negocieri colective.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand