22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediu suplimentar pentru părinţii cu mai mulţi copii. Obligaţia de a face cunoscute condiţiile de activitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediu suplimentar pentru părinţii cu mai mulţi copii. Obligaţia de a face cunoscute condiţiile de activitate
Concediu suplimentar pentru părinţii cu mai mulţi copii. Obligaţia de a face cunoscute condiţiile de activitate
youthall.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 (22) 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Concediu suplimentar pentru părinţii cu mai mulţi copii

 

Sunt angajată, am doi copii, dintre care unul cu dizabilități, în vârstă de 10 și de 12 ani. Aş vrea să ştiu care este durata concediului de odihnă anual suplimentar acordat în cazul meu și dacă trebuie să depun cerere pentru aceasta?

Maria Parfenie, Chișinău

 

Durata acestui concediu suplimentar și condițiile acordării lui sunt specificate la art. 121, alin. (4) din Codul muncii. Potrivit acestei norme legale, unuia dintre părinţii care au doi şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil cu dizabilități) li se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de patru zile calendaristice. Deși acordarea conce­diului respectiv constituie o garanție, el se acordă la cererea scrisă înaintată angajatorului de către salariat.

 

Obligaţia de a face cunoscute condiţiile de activitate

 

Am solicitat să fiu angajat pentru o perioadă nedeter­minată, dar angajatorul mi-a refuzat sau, mai bine spus, mi-a propus angajarea pentru o perioadă de doar un an. Nu m-am grăbit să accept această ofertă, nu cunosc nici dacă refuzul este legal. Cum ar trebui să procedeze în ase­menea caz?

Nicolai Gherghelejiu, Comrat

 

La angajare, legislația prevede anumite garanții juridice, care sunt obligatorii pentru respectare de către angajator. În primul rănd, refuzul neîntemeiat de angajare este interzis. În al doilea, refuzul angajatorului de a angaja se întocmeşte în formă scrisă, cu indica­rea datelor de identificare a angajatorului, în temeiul art. 49 alin.(1) lit. b) din Codul muncii şi poate fi contestat în instanţa de judecată.

Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. Acesta poate fi încheiat şi pe o durată determinată, ce nu depăşeşte cinci ani, însă strict în condiţiile prevăzute de Co­dul muncii, în primul rând de art. 55 al acestuia. Este important de reținut faptul că temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată trebuie să fie indicat în contract. Or, contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatate de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată.

Persoanele care se angajează este bine să cunoască și faptul că, anterior angajării, angajatorul are obligaţia de a informa persoana care urmează a fi angajată despre condiţiile de activitate în funcţia propusă, oferindu-i toată informaţia necesară, prevăzută la art. 49 alin. (1) din Codul muncii, care va face obiectul unui proiect de con­tract individual de muncă, după caz, fiind semnat de părți.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand