30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediu de odihnă anual plătit pentru cumul. Obligația contractelor individuale de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediu de odihnă anual plătit pentru cumul. Obligația contractelor individuale de muncă
Concediu de odihnă anual plătit pentru cumul. Obligația contractelor individuale de muncă
skeptikai.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 (22) 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Concediu de odihnă anual plătit pentru cumul

 

Sunt angajat de mai mult de trei ani prin cumul la o între­prindere, însă nu mi-a fost acordat nici un concediu. Doresc să aflu dacă am dreptul la concediu anual și la indemnizaţie de eliberare din serviciu în caz de reducere a funcției?

Vasile Jarovlea, Călărasi

 

Salariaţii care prestează muncă prin cumul, potrivit art. 272 din Codul muncii, beneficiază de un concediu de odihnă anual plătit conform funcţiei sau specialităţii cumulate, care se acordă conco­mitent cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază.

Potrivit art. 274 din Codul muncii, la desfacerea contractului in­dividual de muncă cu salariatul angajat prin cumul în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, acestuia i se plă­teşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu în mărimea salariului mediu lunar.

 

Obligate să întocmească contracte individuale de muncă

 

Doresc să aflu ce fel de contract se încheie cu gospodăria ţărănească – individual de muncă sau civil – şi care sunt par­ticularităţile legislaţiei la încheierea lor?

Nicolae Beșleaga, Cahul

 

În cadrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), persoanele respec­tive sunt angajate prin contract individual de muncă. Raporturile de muncă sau, mai bine zis, încheierea, modificarea şi încetarea con­tractului individual de muncă cu salariatul angajat în gospodăria ţărănească (de fermier) sunt reglementate de Codul muncii, Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi de alte acte normative. Potrivit art. 326 din Codul muncii, gospodăria ţărănească (de fer­mier) este obligată să întocmească, în formă scrisă, contractul indi­vidual de muncă cu salariatul şi să-l înregistreze la autoritatea ad­ministraţiei publice locale, care remite o copie a acestuia inspecţiei teritoriale de muncă. Aceeași normă legală dispune că perfectarea carnetului de muncă al salariatului respectiv şi înscrierile în el se fac de către secretarul consiliului local. Articolul 22 din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) dispune că timpul de lucru în gospodăria ţărănească se include în vechimea în muncă şi în stagiul de cotizare pe baza înscrierilor din carnetul de muncă şi a certifica­telor eliberate de casele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, ce confirmă plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

Totodată, p. 43 din Regulamentul privind completarea carnete­lor de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007, concretizează că, pentru fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), înscrierile în carnetul de muncă vor fi efec­tuate de autorităţile administraţiei publice locale (primării), în baza unui certificat eliberat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, care confirmă perioada de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

De exemplu: „Perioada de activitate la unitatea respectivă (per­soană juridică sau fizică), pentru care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale de stat, este de trei ani şi patru luni, de la (data, anul) până la (data, anul). Temei: certificatul nr…. , eliberat de Casa Naţională de Asigurări Sociale”.

În cazul în care contractul individual de muncă nu a fost perfec­tat în formă scrisă, potrivit art. 58 alin. (3) din Codul muncii, acesta se consideră încheiat pe o perioadă nedeterminată şi îşi produce efectele juridice din ziua în care salariatul a fost admis  la muncă de către angajator (gospodăria ţărănească). Dacă salariatul dovedeş­te faptul admiterii la muncă, perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă va fi efectuată de angajator ulterior, în mod obligatoriu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand