24 ianuarie 2022
Chisinau
Varia

Comunicat informativ privind desfăşurarea licitaţiei

Loading
Varia Comunicat informativ privind desfăşurarea licitaţiei
Comunicat informativ privind desfăşurarea licitaţiei
torgi-blog.com

Cooperativa de Construcție a Locuințelor nr. 318 or­ganizează o licitație cu strigare în vederea vânzării bu­nurilor imobile (încăperi auxiliare) cu numerele cadas­trale

  • 0121105736.02.145 (et. 10, suprafața 9,3 mp),
  • 0121105736.02.146 (et. 10, suprafața de 45,6 mp),
  • 0121105736.02.147 (et. 10, suprafața 45,6 mp),
  • 0121105736.02.148 (et. 10, suprafața 7,8 mp),
  • 0121105736.02.149 (subsol, suprafața 46 mp),

situate în mun. Chișinău, or. Durlești, str. Testemițanu nr. 61/C.

  • Licitația va avea loc la 27.01.2022, ora 18:00, pe strada 31 August 1989, nr 129, of. 420.

Preţul de expunere a bunurilor imobile (încăperi auxiliare) începe de la 250 de euro pentru un m.p.

În ziua desfăşurării licitaţiei, cu 15 minute până la în­ceperea ei, participanţii sunt obligaţi să se înregistreze la Președintele Cârmuirii CCL-318;

Pasul licitării este de 2000 de lei. Taxa de participare este de 100 de lei. Mărimea acontului pentru fiecare bun expus la licitaţie este de 10000 de lei. Participanţilor ne­câştigători li se restituie acontul în termen de 10 zile de la încheierea licitaţiei. Taxa de participare la licitaţie şi acontul vor fi decontate la următorul cont bancar – IBAN MD92FT222400300000827498, Fincombank, filiala nr. 3;

Pentru a participa la licitație, solicitanţii, după publica­rea comunicatului informativ, dar cel târziu cu o zi lucrătoa­re înainte de începerea licitaţiei, prezintă Președintelui Câr­muirii CCL-318:

  • Cererea de participare, conform modelului din anexa nr.1 la Regulament;
  • documentele care certifică, în modul stabilit, identita­tea participantului;
  • actele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie;
  • procura, în cazul participării prin reprezentanţi.

Pentru informații, Veaceslav Berbeca, tel. 069320473.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya