16 august 2022
Chisinau
Social

Competențe în domeniul HORECA, abordate la o conferință

Loading
Social Competențe în domeniul HORECA, abordate la o conferință
Competențe în domeniul HORECA, abordate la o conferință
tv8.md

Comitetul Sectorial pentru For­mare Profesională în Comerț, Ho­teluri și Restaurante (CSFPCHR) a desfășurat recent Conferința Sectorială pentru Competențe, la care au participat membri ai CSFPCHR, reprezentanți ai unităților economice și ai instituțiilor de învățământ, parteneri ai comitetului sectorial.

Elena Ciobanu, președinta CSFPCHR, i-a felicitat pe cei prezenți la eveni­ment cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Comerț, a comunicat despre activitatea comitetului sectorial în semestrul I al anului 2020 și despre obiectivele pentru semestrul II.

Participanții la conferință au abordat chestiuni privind diagnosticul pieței muncii și necesitățile de forță de mun­că în sectorul comerț interior, crearea alianțelor sectoriale ale reprezentanților pieței muncii, ai instituțiilor de formare inițială și continuă din sector.

Totodată, au fost abordate aspec­te privind participarea la procesul de învățământ dual, promovarea acestui tip de instruire în sector, documente­le de politică europeană în domeniul competenţelor, prin prisma schimbări­lor la nivel global, determinate de pan­demia COVID-19.

Natalia Raischi, membră a comite­tului sectorial, coordonatoarea pro­iectului „Diagnosticul forţei de muncă şi perspectivele evoluţiei ocupaţiilor angajaţilor în sectorul comerţ interior (alimentaţie publică)”, a menţionat că, în iunie 2019, Biroul Național de Statis­tică a introdus o nouă versiune a Cla­sificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), aprobat de BNS prin Ordinul nr.28 din 7 mai 2019. CA­EM-2 constituie baza pentru colectarea și furnizarea unei game largi de date statistice privind activitățile în econo­mia naţională, iar secţiunea G din acest document este dedicată comerțului interior.

Participanţilor la eveniment li s-a prezentat comunicatul Comisiei Uni­unii Europene din 01.07.2020 despre Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a re-zilienței. Aceasta stabilește obiective ambițioase în ceea ce privește perfec-ționarea competențelor și recalificarea (formarea de noi competențe), care trebuie realizate în următorii cinci ani.

 

Perspectivele învățământului dual

Ludmila Stihi, consultant pentru Re­giunea Centru al Agenției de Coopera­re Internațională a Germaniei (GIZ), a comunicat participanților la conferință despre perspectivele învățământului dual în sector. Sursa citată a menționat că, în legătură cu regimul de activi­tate al unităților economice partici­pante la programele de învățământ dual, acestea s-au retras din unele programe. Ludmila Stihi a îndemnat reprezentanții sectorului să participe activ la procesul de elaborare a stan­dardelor ocupaționale.

Liliana Posțan, coordonatoarea pro­iectului „Dezvoltarea competențelor profesionale ale resurselor umane din comerț, hoteluri și restaurante prin alianțe sectoriale – FOR competent”, a prezentat concepția creării și fortifică­rii alianțelor sectoriale pentru dezvol­tarea competențelor profesionale ale resurselor umane din comerț, hoteluri și restaurante, în corespundere cu ne­cesarul de competențe și așteptările sectorului.

Participanții la eveniment au mai discutat și despre rezultatele studiu­lui „Situația economică pe timp de COVID-19 din perspectiva comitetelor sectoriale pentru formare profesiona­lă”. Studiul a fost realizat de Organizația Internațională a Muncii (OIM).

Recent, membrii Comitetului Sec­torial pentru Formare Profesională în Comerț, Hoteluri și Restaurante au par­ticipat on-line la un alt eveniment, și anume la prezentarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova în redacție nouă, CORM  006/2020.

Clasificatorul Ocupațiilor din Re­publica Moldova a fost revizuit de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și de o echipă de experți, cu asistența proiectului „Con­silierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Proiectul clasifica­torului a fost elaborat în cadrul unui proces de consultare a mai multor ac­tori ai pieței muncii, precum și în con­formitate cu Clasificarea Europeană a aptitudinilor/competențelor calificări­lor și ocupațiilor (ESCO), Clasificatorul Ocupațiilor din România, dar și din alte țări ale Uniunii Europene.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, domeniile comerț, hoteluri și restaurante constituie 57 la sută din genurile de activitate înregistrate în Republica Moldova.

Conform Raportului Sectorial 2018 al CSFPCHR, aproximativ a șasea par­te din totalul angajaților în economie activează în sfera comerțului. Persona­lul angajat în comerț, de cele mai dese ori, nu are o pregătire specială. De ace­ea, este absolut necesară implicarea instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate cu profil econo­mic-comercial, în organizarea studiilor comerciale și de perfecționare continuă a cadrelor din comerț, în instruirea și atestarea lucrătorilor fără studii în do­meniul comerțului, care deja activează în această ramură.

Actualmente, în Republica Moldova pregătirea cadrelor în domeniul mer­ceologiei și comerțului are loc în două instituții de învățământ superior și în 25 de unități de învățământ secundar profesional și mediu de specialitate (colegii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor