14 iunie 2024
Chisinau
Social

Comitetele sectoriale, mecanisme pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă

Loading
Social Comitetele sectoriale, mecanisme pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă
Comitetele sectoriale, mecanisme pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă
videoblocks.com

La momentul actual, se poate concluziona că sindicatele din R. Moldo­va sunt dispuse să realizeze schimbări radicale. În organele de conducereale CNSM au venit persoane cu o bună pregătire sindicalistă. O parte din federațiile sindicale, împreună cu asociațiile patronale, au creat comite­te sectoriale pentru formarea profesi­onală în ramurile economiei naționale, care constituie unul dintre obiectivele de bază ale sindicatelor din țară.

Activitatea de bază a comitetelor sec­toriale este orientată spre analiza pieței muncii pe sectoare, realizarea dialogului cu partenerii sociali, susținerea formă­rii profesionale, elaborarea standardelor ocupaționale.

Elaborarea standardelor ocupaționale conform Clasificatorului Ocupațiilor din R. Moldova este o prioritate stringentă pentru dezvoltarea pieței muncii. Se cere efectuarea unei revizii a profesiilor, mese­riilor care există în prezent. Însă, cu regret, la momentul actual partenerii sociali nu acordă atenția cuvenită acestei probleme. Sunt elaborate în jur de 50 de standarde ocupaționale. Dar lipsa de interes și de implicare serioasă din partea factorilor de decizie în elaborarea acestora creează o situație în care respectiva oportunitate ar putea fi realizată în următorii 50 de ani.

Deși în țară au fost create șapte comi­tete sectoriale, este important să pregătim specialiști conform cerințelor standardelor ocupaționale, să elaborăm noi curricule, standarde de calificare, care sa corespun­dă exigențelor actuale ale pieței muncii. Această problemă necesită o implicare mai profundă a partenerilor sociali, e ne­voie de un mecanism fiabil de interacțiune dintre piața muncii și sistemul de for-mare profesională, care va duce la îmbu-nătățirea condițiilor de muncă, la evitarea riscurilor.

O altă problemă care ar trebui să se afle în vizorul factorilor de decizie este securi­tatea și sănătatea la locul de muncă. CNSM și federațiile sindicatelor ramurale urmea­ză să acorde o atenție sporită structurilor formate, în special, Inspectoratului Mun­cii al Sindicatelor. Această subdiviziune este punctul nostru forte, care, din păcate, în prezent funcționează sub așteptările noastre.

Crearea comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă la întreprinderi conduce la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la combaterea riscurilor la locul de muncă, a bolilor profesionale și accidentelor, ajută la instruirea angajaților în domeniul dat.

Legea, convențiile și contractele co­lective de muncă, normele și standardele de securitate a muncii reprezintă un sis­tem de măsuri și reguli aplicabile tuturor participanților la dialogul social.

Considerăm că CNSM urmează să so­licite insistent o implicare mai activă a Guvernului, Patronatelor în dezvoltarea unei strategii pentru securitate și sănăta­te în muncă la nivel național, în creșterea eficienței implicării partenerilor sociali și anume a Comisiei naționale pentru con­sultări și negocieri colective.

 

Gheorghe GANGURĂ,

inspector pentru securitate și sănătate în muncă al Federației SindicatelorLucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand