9 august 2022
Chisinau
Social

Comisia pentru consultări și negocieri colective a abordat probleme arzătoare

Loading
Social Comisia pentru consultări și negocieri colective a abordat probleme arzătoare
Comisia pentru consultări și negocieri colective a abordat probleme arzătoare
Vocea poporului

Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întru­nit, vinerea trecută, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figu­rat mai multe subiecte, între care informații privind îndeplinirea hotărârilor anterioare ale CNCNC, situația privind securitatea și să­nătatea la locul de muncă, exa­minarea proiectului Convenției colective (nivel național) cu pri­vire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social, modificările și completările propuse la Legea salarizării, precum și alte chesti­uni.

În cadrul ședinței, Igor Ciloci, director adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii, a vorbit despre situația din domeniu, controalele efectuate, numărul de accidente de muncă, dar și despre alte pro­bleme. În concluzie, partenerii so­ciali s-au arătat îngrijorați de pro­blemele semnalate în domeniu, dar și de numărul accidentelor de muncă înregistrate.

În context, Igor Zubcu, preșe-dintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a menționat că este necesar deacordat o atenție sporită acestui domeniu, îndeosebi pentru că este vorba de sănătatea cetățenilor.

„E timpul ca să nu mai lup­tăm împotriva Inspectoratului de Stat al Muncii, dar din oficiu să ne racordăm la standardele internaționale, până a avea acele controale cu efect de sancționare. Mai bine să lucrăm preventim. Ca­litatea securității la locul de mun­că este calitatea vieții. Cu o astfel de calitate, care există în prezent, nu avem nici o șansă să devenim membri ai Uniunii Europene”, a menționat Igor Zubcu.

„S-a accentuat în raport că în ramura construcțiilor avem foarte multe acciden­te de muncă, mortale chiar. Este regretabil ce se întâmplă în ramura construcțiilor. Aici vorbim și de responsabilitatea agentului economic, de incapacitatea statului de a depista unele nereguli. Ce facem noi ca să îmbunătățim situația? Cum procedăm cu acel agent economic, la care angajații sunt încălțați la locul muncă în șoșoni de cauciuc? Îi dăm 90 de zile pentru a remedia proble­ma? Mi se pare foarte grav. Rămâi cu impre­sia că statului îi este convenabil să susțină o astfel de inspecție a muncii, angajații căreia stau bine mersi la locul de muncă, dar nu au posibilitatea să iasă în teren. Cred că aceas­tă problemă trebuie discutată la o ședință de Guvern”, a punctat, în cadrul ședinței, Victor Talmaci, președintele Federaţiei Sin­dicatelor din Construcţii şi Industria Mate-rialelor de Construcţii „Sindicons” din Repu­blica Moldova.

 

Convenția colectivă, dezbătută cu minuțiozitate

 

Un alt subiect de pe ordinea de zi, pus în discuție, a fost proiectul Convenției colecti­ve (nivel național) cu privire la dezvoltarea și promovarea parteneriatului social. Prin acest document important se urmărește consoli­darea rolului partenerilor sociali în general și al Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective în special în procesul de ela­borare și adoptare a deciziilor în problemele ce țin de relațiile de muncă, de sfera social-economică, precum și asigurarea utilizării la maximum a posibilităților parteneriatului so­cial în sfera muncii. Textul proiectului urmea­ză să fie definitivat, cu toate propunerile de îmbunătățire parvenite, și remis din nou spre avizare, după care va fi semnat.

O altă chestiune de pe ordinea de zi pusă în dezbateri, care a stârnit discuții aprinse între participanții la ședință, a fost proiec­tul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Mol­dova nr.154/2003 – art.1, 33, 34, ș. a.; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art. 27, 34, 42, ș. a.), inițiativă legislativă a unui grup de deputați; chestiunea cu privire la modificări­le și completările propuse la Legea salarizării nr. 847 și Hotărârea Guvernului nr. 743 cu pri­vire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

În context, sindicaliștii s-au arătat îngrijorați și au criticat, au condamnat unele mo­dificări operate în legislația muncii, care, în opinia lor, vor diminua drepturile și garanțiile salariaților. Mai mult, potrivit reprezentanților sindicatelor prezenți la ședință, modifică­rile la Codul muncii trebuie să fie examina­te minuțios, cu respectarea standardelor internaționale în domeniu, și cu consultarea tuturor partenerilor sociali, pentru a nu admi­te prejudicierea intereselor salariaților.

 

Sindicatele au făcut un pas important spre semnarea Convenției colective (nivel național) și spre realizarea obiectivelor

 

„În opinia noastră, ar fi cazul ca proiectul Codului muncii să nu fie examinat în lectu­ra a doua, dar să fie promovat doar după ce vom primi toate avizele. Trebuie să le vedem, să le analizăm. Evident, proiectul trebuie să fie revizuit și în urma discuțiilor pe care le-am avut noi în grupurile de lucru, și în baza consultărilor publice și, evident, în temeiul expertizei Organizației Internaționale a Mun­cii și al opiniei delegației Uniunii Europene. Noi înțelegem că Codul muncii trebuie să fie perfecționat, să corespundă rigorilor de astăzi, dar, totodată, noi observăm că în Co­dul muncii intervine cine dorește, cei care au acest drept, evident. Dar, totodată, ar fi bine să fie consultați partenerii, ministerul, documentul să treacă prin grupul de lucru tripartit. Pentru moment, nu avem un con­sens asupra tuturor aspectelor. Sunt multe norme care, în opinia noastră, contravin standardelor internaționale în materie de muncă, dar și directivelor Uniunii Europene pe care le-am transpus în legislația națională”, a remarcat, în cadrul ședinței, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM.

Toate avizele asupra acestui proiect urmea­ză a fi discutate, separat, într-o altă ședință.

 

Un nou salariu minim pe țară

O problemă importantă dezbătută de partenerii sociali ține de stabilirea unui nou salariu minim pe țară. S-a menționat faptul că deocamdată nu există o claritate referitor la salariul minim pe țară, fiind stabilite mai multe salarii minime (în sectorul real, secto­rul bugetat ș. a.), iar salariul minim fixat prin Hotărârea Guvernului 550/2014 nu este unul aplicabil, fiind necesară unificarea și stabilirea unui salariu minim pe țară pentru toate sec­toarele, atât public, cât și privat.

În ceea ce privește examinarea modifică­rilor și a completărilor propuse la Legea sa­larizării nr. 847 și la Hotărârea Guvernului nr. 743 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, sindicate­le au o opinie separată. Astfel, reprezentanții CNSM au avut obiecții față de schimbarea modalității de reexaminare a salariului minim, mai cu seamă în ceea ce ține de calcularea inflației. Cu privire la Hotărârea Guvernului nr. 743, sindicaliștii s-au pronunțat împotriva plafonării până la 100% a plăților suplimen­tare la salarii, ei au atras atenția asupra lipsei unui mecanism de reexaminare a salariului de funcție recomandat, stabilit prin Hotărâ­rea în cauză pentru funcționari sau specialiști, în funcție de salariul minim și de creșterea inflației.

Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective este un organ tripartit autonom de interes public al parteneriatului social, care se constituie pentru soluţionarea problemelor vizând domeniul muncii şi pro­blemele social-economice, dezvoltarea par­teneriatului social la nivel naţional. Comisia naţională are un rol consultativ în elaborarea strategiilor şi a politicilor social-economice, în aplanarea situaţiilor conflictuale la nivel naţional dintre partenerii sociali.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor