19 iulie 2024
Chisinau
Social

CNSM și OIM, aliați în combaterea violenței și hărțuirii în mediul de lucru

Loading
Social CNSM și OIM, aliați în combaterea violenței și hărțuirii în mediul de lucru
CNSM și OIM, aliați în combaterea violenței și hărțuirii în mediul de lucru
Vocea poporului

Pe 18 iunie, la Chișinău, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) au lansat proiectul „Consolidarea capacităților privind eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii”. Scopul proiectului este să contri­buie la o mai bună implementare a Convenției nr. 190 a OIM, privind eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii, în Republica Mol­dova.

În cadrul proiectului, care se va desfășura pe parcursul anului 2024, vor fi organiza­te un șir de activități de instruire pentru a spori competențele profesionale ale reprezentanților organizațiilor sindicale pentru a înțelege mai bine noțiunile de violență și hărțuire în lumea muncii, să identifice diferite tipuri de violență și hărțuire cu care s-ar pu­tea confrunta personal și alți colegi, membri de sindicat, în viața profesională și să con­tribuie la realizarea drepturilor de protecție împotriva acestora.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a menționat că prin intermediul acestui proiect Confederația și-a propus, cu suportul OIM, să pregătească colectivele de muncă pentru a recunoaște și preveni violența și hărțuirea în lumea muncii. Astfel, în cadrul proiectului, la prima etapă, vor fi pregătite două grupuri de formatori sindicali, inclusiv membrele Comisiei de Femei a CNSM, iar ulterior, la a doua etapă, vor fi organizate seminare teri­toriale cu participarea liderilor și activiștilor sindicali.

Președintele CNSM a mulțumit pentru sprijinul acordat de către partenerii sociali, societatea civilă, parteneri internaționali, în ceea ce privește ratificarea Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii la locul de muncă de către Parlamen­tul Republicii Moldova în decembrie 2023.Liderul sindical a accentuat necesitatea con­jugării în continuare a eforturilor pentru a asigura implementarea Convenției respecti­ve în țara noastră.

 

Asigurarea unui climat confortabil la locul de muncă

„În calitate de inițiatoare a mai multor acte normative care vizează condițiile de muncă și hărțuirea la locul de muncă, mă bucur să avem continuitate în procesul de asigurare a unui climat confortabil în lumea muncii din țara noastră. Apreciez colaborarea noastră cu Sindicatele, OIM, societatea civila dar și alte instituții ale statului. Hărțuirea în lumea muncii, fie că vorbim despre hărțuirea verbală sau despre hărțuirea sexuală, rămâ­ne o problemă gravă în Republica Moldova și atât femeile, cât și bărbații sunt afectați de acest fenomen. Este necesar să ne con­solidăm eforturile pentru a combate aceste practici si să asigurăm o lume a muncii fără hărțuire și discriminare”, a comunicat Angela Munteanu-Pojoga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Angela Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a specificat că prin interme­diul activităților planificate în cadrul proiec­tului, sindicaliștii vor conștientiza mai bine importanța Convenției OIM nr. 190, să pre­vină și să identifice acțiunile de manifesta­re a violenței și hărțuirii în lumea muncii, să dezvolte mecanisme corespunzătoare și să includă politici de prevenire și combatere a violenței și hărțuirii la nivel de unitate.

 

„Sindicalistele pot fi agenți ai schimbării”

La rândul său, Nelea Rusu, coordonatoarea națională de proiect din cadrul Organizației Internaționale a Muncii, a menționat că sindicalistele pot fi agenți ai schimbării la locul de muncă și a reiterat importanța dezvoltării parteneriatelor care au în vizor agenda combaterii și prevenirii violenței și hărțuirii la locul de muncă.

De asemenea, Maria Jose Chamorro, spe­cialistă principală pe domeniul formalizării și egalitate de gen a Biroului Organizației Internaționale a Muncii din Budapesta, a apreciat eforturile și realizările parteneri­lor sociali din Republica Moldova pentru a ratifica Convenția OIM nr. 190. Chamorro a specificat că ratificarea acestui document important este doar un pas, importan­tă fiind implementarea acesteia pentru a asigura o protecție corespunzătoare a drep­turilor și intereselor salariaților la locul de muncă.

Menționăm că în cadrul proiectului au fost elaborate un șir de materiale informa­tive, inclusiv un Ghid și set de instrumen­te didactice pentru formatori care conține informații detaliate cu privire la prevederile Convenției OIM nr. 190, hărțuirea și forme­le de discriminare, definiții despre tipuri de violență, informații despre mecanismele de protecție împotriva violenței și hărțuirii în lu­mea muncii.

În context precizăm că CNSM a propus în repetate rânduri ratificarea și punerea în aplicare corespunzătoare a Convenției OIM nr. 190 ca fiind iminentă pentru a combate flagelul violenței și hărțuirii în lumea mun­cii, în special a violenței de gen. Or, această Convenție stabilește pașii pe care guvernele și partenerii sociali le pot întreprinde pentru a atenua impactul violenței și hărțuirii la lo­cul de muncă.

Convenția OIM nr. 190 este un instru­ment de referință. Este primul standard internațional al muncii care abordează violența și hărțuirea în lumea muncii. Împreună cu Recomandarea nr. 206 a OIM, oferă un cadru comun de acțiune și o oportuni­tate unică de a modela un viitor al muncii bazat pe justiția socială. Documentele au fost adoptate în 2019 în cadrul Conferinței Organizației Internaționale а Muncii, și au fost ratificate până în prezent de 44 de țări.

Studiu realizat de OIM

Aproape 23% din persoanele angajate au fost hărțuite la locul de muncă, au fost victime ale violenței fie fizice, psihologice sau sexuale, pe parcursul vieții lor profesionale. La nivel global, circa 18% din persoanele angajate au afirmat că au fost supuse violenței și hărțuirii psihologice la locul de muncă, iar 8,5% s-au confruntat cu violență și hărțuire fizică. Studiul mai arată că bărbații sunt mai afectați de violență fizică, în timp ce femeile sunt expuse, în special, la violență și hărțuire sexuală.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand