4 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

CNSM şi Institutul Naţional de Cercetări Economice: colaborare la un nivel calitativ nou

Loading
Без рубрики CNSM şi Institutul Naţional de Cercetări Economice: colaborare la un nivel calitativ nou
CNSM şi Institutul Naţional de Cercetări Economice: colaborare la un nivel calitativ nou
semnare-acord

Foto: vocea.md

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Institutul Naţi­onal de Cercetări Econo­mice (INCE) al Academiei de Științe a Moldovei au semnat recent un Acord de colaborare.

 

 

Documentul prevede coope­rarea instituţiilor în scopul re­alizării proiectelor în domeniul protecţiei social-economice a lu­crătorilor.

Totodată, acesta presupune elaborarea şi realizarea în comun a programelor ştiinţifice şi a pro­iectelor cu caracter informaţio­nal, de asigurare socială şi a celor aplicative în vederea atragerii investiţiilor şi asistenţei finan­ciare în domeniul tineretului şi sportului în cadrul acordurilor internaţionale ratificate de Mol­dova.

Potrivit vicepreşedintelui CNSM, Petru Chiriac, reprezen­tanţii ambelor organizaţii au par­ticipat la diverse activităţi, confe­rinţe, mese rotunde şi acum au făcut primul pas pentru a oficia­liza cooperarea existentă de mai mult timp.

Anatol Rojco, şeful Departa­mentului de politici de dezvol­tare socială INCE, ne-a povestit despre parteneriatul fructuos şi activitatea eficientă a sindicate­lor. „Acest lucru a devenit vizibil în special în procesul de adopta­re a actelor normative, inclusiv cele privind minimul de existen­ţă. Adoptarea legii respective se tot amâna, însă sindicatele au reuşit totuşi să ajungă la un nu­mitor comun cu guvernul şi mi­nisterele de profil şi legea a fost adoptată”, a menţionat Rojco.

În opinia directorului INCE, Alexandru Stratan, semnarea Acordului devenise o necesitate, întrucât ambele instituţii, fiind apolitice, au scopuri comune de dezvoltare social-economică a ţării.

„Vom face investigații științifi-co-practice necesare evaluării situației salariaților membri de sindicat, vom calcula indicatorii statistici care vizează aspecte ce țin de nivelul de trai, salarizare, piața forței de muncă, pensii, prețuri, sărăcie etc. ”, a declarat Stratan.

Directorul institutului a men-ționat, totodată, că inițiativa de a oficializa cooperarea a venit din partea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a adus mulțumiri conducerii aces­teia.

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, este sigur că odată cu semnarea Acordului se vor pro­duce multe schimbări pozitive. „Vom face schimb reciproc de informații despre aspectele ce țin de derularea acțiunilor comu­ne. De asemenea, în baza acestui Acord, vom elabora planuri, pro­grame tematice separate și vom propune participarea la cercetări a colaboratorilor din colective”, a spus acesta.

Petru Chiriac a propus ca prim pas să fie revăzut sistemul de sa­larizare în Republica Moldova și ajustat conform cerințelor euro­pene. La rândul său, Mihail Hîn­cu a menţionat că CNSM și INCE urmează să soluționeze mai mul­te probleme și, astfel, au nevoie să formuleze un plan de acțiuni, stabilind în prealabil care dintre acestea sunt mai stringente, pen­tru a începe cu remedierea lor, și care pot fi soluționate într-o per­spectivă mai îndepărtată.

 

P. S. Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) de pe lângă Academia de Științe a Moldovei este o instituție publică. Principa­lele activități țin de cercetări științifice în mai multe do­menii – economie, finanțe, statistică, sfera socială. În cadrul INCE activează 105 cercetători, principalii be­neficiari ai cercetărilor efec­tuate de această instituție sunt Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Mi­nisterul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Acade­mia de Științe etc.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor