20 august 2022
Chisinau
Social

CNSM insistă pe acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare

Loading
Social CNSM insistă pe acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare
CNSM insistă pe acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare
digi24.ro

Drept rezultat al demersului în­aintat la data de 21 octombrie, Guvernul a aprobat acordarea pre­miului anual angajaților din sectorul bugetar pentru rezultatele activității în anul 2019. De premiu vor bene­ficia cadrele medicale finanțate din bugetul de stat, funcționarii din domeniul învățământului, cultu­rii, dar și alte categorii de salariați. Peste 180 de mii de angajați vor primi premiul prevăzut de legislație, în valoare de până la 50 la sută din salariul de bază, până la finele aces­tui an.

Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) mai susține că e nevoie să fie elaborat un mecanism care să prevadă acor­darea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru re­zultatele activității, nu doar pentru anul 2019, dar să aibă un caracter permanent. Iar acordarea premiului anual pentru rezultatele anului 2019 să fie prevăzută în luna decembrie 2020. Apoi, pentru fiecare an urmă­tor să fie stabilită în trimestrul I al următorului an, pentru a nu-i dimi­nua puterea de cumpărare.

Aceste solicitări sunt incluse în avizul CNSM la proiectul Hotărâ­rii Guvernului privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultate­le activității în anul 2019, expediat Cancelariei de Stat și Ministerului Finanțelor.

În aviz, Oleg Budza, președintele CNSM, își exprimă recunoștința pentru reacția promptă a Guvernu­lui în vederea soluționării problemei legate de implementarea prevede­rilor art. 211 din Legea privind siste­mul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Amintim că, la sfârșitul lu­nii octombrie anul curent, Federația Sindicală a Educației și Științei, Fe-derația Sindicală „Sănătatea”, Fe-derația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice au solicitat Guvernului urgentarea alo­cării mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anu­al salariaților din sectorul bugetar. Această solicitare a fost susținută de CNSM, care a expediat o adresa­re premierului Ion Chicu.

 

Sindicatele au înaintat propuneri pentru modificarea proiectului de document, urmărind bunăstarea omului

 

La începutul lunii noiembrie, Guvernul a anunțat că va aloca 520 de milioane de lei pentru premii care vor fi achitate bugeta­rilor la sfârșit de an. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu la postul public de televiziune.

„Am văzut executarea bugetului în oc­tombrie și, pentru că am restabilit venitu­rile la bugetul statului, vom aloca cele 520 de milioane de lei care sunt premiu anual pentru angajații din sectorul bugetar, și aici principala categorie sunt cadrele didactice, dar și din sistemul public”, a declarat pre­mierul.

Ulterior, a fost prezentat proiectul Ho­tărârii de Guvern cu privire la acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019. Prin prisma proiectului respec­tiv, se propune aprobarea Regulamentului privind modul de calculare și plată a pre­miului anual personalului din unitățile bu­getare pentru rezultatele activității în anul 2019, acesta urmând să fie achitat în luna decembrie a anului 2020.

CNSM a analizat conținutul acestui proiect și a venit cu mai multe recoman­dări. Astfel, se propune excluderea pct. 4 din proiect, subliniind importanța alocării suplimentare a mijloacelor financiare pen­tru acordarea premiului anual pentru re­zultatele activității în 2019, astfel încât de acesta să poată beneficia tot personalul din sectorul bugetar. Totodată, la pct. 4 din Regulament, se propune excluderea sin­tagmei „au desfășurat o activitate profesi­onală ineficientă sau necorespunzătoare”, în vederea evitării interpretării eronate sau abuzive a prevederii respective.

La pct. 8 din Regulament, se propune completarea cu sintagma „în concediul ordinar şi concediu de studii, în concediu medical, timpul aflării la cursuri de formare profesională în afara unității, în șomaj teh­nic”, pornind de la faptul că pentru perioa­dele respective este păstrat locul de muncă și salariul mediu. La pct. 9 din Regulament, se propune excluderea sintagmelor „tim­pul aflării salariatului în concediul ordinar şi concediul de studii”, „în concediu medical” și „timpul aflării la cursuri de formare pro­fesională în afara unității, în șomaj tehnic”, întrucât pentru perioadele respective este păstrat locul de muncă și salariul mediu.

 

Pe primul plan, bunăstarea omului

Suplimentar, CNSM propune revizuirea și expunerea mai explicită a sintagmei „în concediu pentru îngrijirea copilului în vâr­stă de până la 4 ani”, dat fiind faptul că, potrivit art. 18, alin. (3) din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate tempo­rară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289/2004, persoanele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului sunt în drept să se angajeze și să-și reia activita­tea de muncă, păstrându-și indemnizațiile aflate în plată. Este necesar ca în redacția punctului 9 să fie prevăzut faptul că peri­oadele de activitate realizate în timpul con­cediului de îngrijire a copilului se includ în timpul efectiv lucrat, pentru determinarea cuantumului premiului anual.

Sindicaliștii mai propun ca în partea hotărâtoarea a proiectului Hotărârii de Guvern să fie prevăzut dreptul instituţiilor de învăţământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică de a beneficia de premiul anual pentru anul 2019, în acest sens fiind necesară și alo­carea suplimentară a mijloacelor financia­re suficiente pentru plata premiului anual pentru personalul care realizează comanda de stat.

Celelalte recomandări pot fi găsite pe site-ul sindicate.md.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor