19 iulie 2024
Chisinau
Social

Clasificatorul Ocupațiilor din Moldova feminizează mai multe funcții

Loading
Social Clasificatorul Ocupațiilor din Moldova feminizează mai multe funcții
Clasificatorul Ocupațiilor din Moldova feminizează mai multe funcții
Vocea poporului

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM) a fost revăzut și redactat. Noul document, care a intrat în vigoare la finele anului 2021, a fost aliniat la standarde­le internaționale și euro­pene privind clasificarea ocupațiilor, ceea ce va permite comparabilitatea internațională a statistici­lor Republicii Moldova din domeniul pieței muncii.

Astfel, în noul document au fost excluse datele care nu mai sunt relevante și actuale din Blocul informațional al CORM, precum și ocupațiile neactuale/învechite, și au fost incluse mai multe ocupații noi, fiind expuse la forma feminin ocupațiile care au termen echivalent atestat în surse lexicografice, precum și a fost simplificată modalita­tea de prezentare a propuneri­lor de completare a Clasificato­rului etc.

Și deoarece în ultimii ani tot mai multe femei au pătruns în domenii considerate până nu demult specifice bărbaților, mai multe meserii au căpătat forma feminină. Deși ar putea să vă pară că sună caraghios, de acum înainte, unei femei nu îi veți spune că este sudor, ci sudoriță. Au căpătat forme de feminin și fotografi/fotografe, bucătari-șefi/bucătărese-șefe, ghizi tu­ristici/ghide turistice, vânători/vânătorițe, zoolog-şef/zoologă-șefă etc.

Angajatorii vor fi obligați să utilizeze formele la feminin, chiar dacă unii dintre ei mai consideră că să numești o profesie la mas­culin e mai solid.

 

Doamna ministru sau doamna ministră?

Politica nu mai este terra in­cognita. Multe femei au prins la curaj și au pătruns în consilii ra­ionale, guvern, parlament. Deci, a căpătat forma de feminin și funcția de președinte al raionu­lui. În cazul în care acest fotoliu va fi ocupată de o femeie, îi vom spune președintă a raionului. De asemenea, este și cu președinte al Parlamentului, funcție care poate fi utilizată la feminin dacă e cazul – președintă a Parlamen­tului.

De acum înainte, nu vom spune că Maia Sandu este președinte al Republicii Moldova, ci președintă a Republi­cii Moldova. A căpătat forma fe­minină și funcția de primar. De acum înainte, în cazul în care această funcție este ocupată de o femeie, îi vom zice primăriță a localității și nu primară, cum scriau unele mijloace de in­formare în masă, considerând că primăriță e forma diminuti­vă a cuvântului primar și nu se potrivește unei persoane oficia­le. Iar în loc de primar general, vom spune primăriță generală. Tot așa e și în cazurile ministru/ministră, prim-ministru/prim-ministră, procuror/procuroră.

A rămas doar la forma mascu­lină Guvernator (başcan) al Uni­tăţii Teritoriale Autonome Gă­găuzia, chiar dacă în prezent această funcție este ocupată de o femeie. Și Guvernator al Băncii Naţionale vom avea doar la masculin, mai ales că în această funcție deocamdată nu a ajuns nici o femeie. La fel e și cu Rector al instituției de învățământ su­perior, care rămâne încă la mas­culin. Dar cine știe cum va fi în viitor…

Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obli­gatoriu pentru toate instituțiile, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică și alte persoane juridice și fizice, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Repu­blicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.

Documentul a fost elabo­rat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu asistența echipei de experți ai Asociației Obștești „MOLDiUS”, contrac­tată în cadrul proiectului „Con­silierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de Agenția de Co­operare Internațională a Germa­niei (GIZ), precum și cu suportul UN Women Moldova.

Trebuie remarcat faptul că acest document a fost supus cri­ticii în spațiul public, inclusiv de unii savanți lingviști.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand