26 septembrie 2023
Chisinau
Economie

Cine poate beneficia de scutirea personală pentru anul 2022

Loading
Economie Cine poate beneficia de scutirea personală pentru anul 2022
Cine poate beneficia de scutirea personală pentru anul 2022
freepik.com

Serviciul Fiscal de Stat amintește că fiecare contribuabil – persoană fizi­că rezidentă care are un venit anual impozabil mai mic de 360 de mii de lei are dreptul la o scutire personală anuală de 27 de mii de lei (pentru anul 2022).

Fiscul precizează că prevederile în cau­ză nu aduc atingere dreptului contribuabi­lului de aplicare a scutirilor acordate soției sau soțului şi scutirilor pentru persoanele întreținute, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

„Sunt și câteva excepții, care vizează ti­purile de venituri specificate în articolul 901 din Codul fiscal, cum ar fi: royalty, dividen­de, din câştigurile de la jocurile de noroc, veniturile de la transmiterea în posesie sau folosinţă a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole”, precizează Serviciul Fiscal de Stat.

Scutirile la care are dreptul contribuabi­lul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Venitul impozabil se determină din venitul brut, inclusiv facilită­ţile acordate de angajator, obţinut de con­tribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţi­ei fiscale. În cazul în care contribuabilul a obținut pe parcursul perioadei fiscale un venit impozabil ce constituie 360 de mii de lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.

Scutire majorată, în valoare de 31,5 mii de lei, se acordă celor care: s-au îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl; este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl; este părin­tele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pen­tru apărarea integrităţii teritoriale şi a inde­pendenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Afghanistan; este persoană cu dizabilităţi ca urmare a parti­cipării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Afghanistan; este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilități în urma unei afecţiuni conge­nitale sau din copilărie, persoană cu diza­bilităţi severe şi accentuate; este pensionar – victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Scutirea pentru soţ (soţie), în valoare de 19,8 mii de lei, se acordă persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Scutire personală în va­loare de 9 mii de lei se acordă pentru fieca­re persoană întreținută, cu excepția persoa­nelor cu dizabilități în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe şi accentuate. 19,8 mii de lei este scutirea pentru persoaneleîntreţinute care fac parte din rândul persoa­nelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand