18 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Capacităţile sindicatelor,valorificate insufficient

Loading
Fără categorie Capacităţile sindicatelor,valorificate insufficient
Capacităţile sindicatelor,valorificate insufficient
cimislia-SA

Foto: vocea.md

Reprezentanţii Uniunii te­ritoriale Cimişlia au efec­tuat recent o vizită la sindi­catul Agrofirmei „Cimişlia” SA pentru a discuta proble­mele cu care se confruntă colectivul de muncă şi căile de soluţionare a acestora. În context, a fost examinat contractul colectiv de mun­că la nivel de unitate şi au fost înaintate propuneri de modificare a documentului în cauză.

 

Propunerile şi cerinţele lide­rilor şi membrilor de sindicat au fost aduse la cunoştinţa adminis­tratorului întreprinderii, Nicolae Garaba, în cadrul unei întâlniri avute pe parcursul aceleiaşi vizi­te. Acestea se referă la transpor­tarea angajaţilor de la locul de trai spre cel de muncă şi vicever­sa, salarizarea în temeiul noilor prevederi ale convenţiei colective de nivel ramural, care va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2014, con­diţiile de muncă, în special, ale femeilor, transferarea la timp a cotizaţiilor de membru etc.

Concomitent, administratorul Agrofirmei „Cimişlia” a fost in­format despre posibilităţile de care dispun agenţii economici din ramură de a-şi soluţiona problemele prin intermediul şe­dinţelor Consiliului pe produs de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Acest consiliu activează în baza Legii privind organizarea şi funcţiona­rea pieţelor de produse agricole şi agroalimentare nr.257-XVI din 27.07.2006 şi include şi un reprezentant al Federaţiei „Agro­indsind”.

Ulterior, reprezentanţilor sindicatelor le-a fost organizată o excursie cu scopul de a se fami­liariza cu acţiunile ce sunt în­treprinse pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Printre acestea se numără construcţia şi amenajarea unor încăperi sa­nitare şi a unei cantine. Au fost constatate şi unele probleme, cum sunt: organizarea controa­lelor medicale, asigurarea unor condiţii civilizate de alimentare, echiparea angajaţilor cu îmbră­căminte călduroasă şi de mărime potrivită etc.

Potrivit preşedintei Uniunii teritoriale Cimişlia, Alexandra Şevcenco, membrii de sindicat, din cauza mentalităţii vechi, nu percep corect rolul şi funcţiile sindicatelor, iar posibilităţile re­ale ale unui lider de sindicat de bază de a soluţiona problemele colectivului de muncă în raport cu patronul sunt limitate. Toto­dată, conlucrarea cu organizaţia de tineret şi de femei este dificilă din insuficienţă de surse financi­are în situaţia în care majoritatea membrilor de sindicat locuiesc în sate.

În opinia Alexandrei Şevcen­co, este necesară o colaborare mai activă cu experţii de nivel naţional ai Federaţiei „Agroind­sind” în soluţionarea unor pro­bleme. Totodată, este oportun să fie utilizate la maximum capaci­tăţile sindicatelor de nivel naţio­nal, în special, ale Departamen­tului juridic şi Inspectoratului Muncii de pe lângă CNSM, pre­cum şi cele ce ţin de conlucrarea cu mass-media.

La această vizită au mai parti­cipat: Valeriu David, preşedintele organizaţiei sindicale de la Agro­firma „Cimişlia” şi Iurie Pojoga, secretar executiv al Federaţiei „Agroindsind.

 

FNSAA„Agroindsind”

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi