26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” a poposit la Bălți

Loading
Social Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” a poposit la Bălți
Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” a poposit la Bălți
sindicate.md

Sindicaliști din zona de nord a Repu­blicii Moldova s-au întrunit, miercuri, 29 martie, la Bălți, la lansarea Campa­niei naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”. La manifes­tare au fost prezenți lideri ai centrelor sindicale național–ramurale și în jur de 70 de membri marcanți ai organizațiilor sindicale primare din diferite ramuri de activitate, reprezentanți ai patronatului și ai administrației publice locale.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, a re­levat obiectivele Campaniei, printre cele mai importante fiind sporirea rolului organizațiilor sindicale primare ca una din cele mai importante verigi în mișcarea sindica­lă, dezvoltarea parteneriatului social, ținta principală fiind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale tuturor cetățenilor.

Totodată, Lilia Franț a prezentat „Ghidul liderului organizației sindicale primare”, elaborat de specialiștii CNSM, care urmărește perfecționarea abilităților și cunoștințelor liderilor sindicali, pentru a-i ajuta în activita­tea sindicală de zi cu zi.

Nadejda Lavric, vicepreședintă a Federației Sindicale a Educației și Științei, a remar­cat, în discursul său, că „puterea sindicatelor pornește în primul rând de la membrii săi. Un sindicat este puternic și influent în cazul când are organizații de bază bine organizate și motivate; are lideri, la toate nivelurile, care prin forța exemplului și calitățile proprii au o puternică influență asupra membrilor; are capacitate de realizare a scopurilor propu­se. FSEȘ,  pe care o reprezint astăzi la acest eveniment, are 101306 membri de sindicat întruniți în 2576 de organizații sindicale pri­mare”.

Vicepreședinta FSEȘ a adăugat că inițiativa CNSM de a pune accentul pe organizația primară merită toată aprecierea. Prin această activitate, însoțită de acțiuni con­crete, se pun în valoare liderii sindicali din teritorii, se fortifică organizația primară. Na­dejda Lavric a dezvăluit, în context, acțiunile preconizate de FSEȘ să le desfășoare în te­ritoriu, pentru a atinge obiectivele trasate în cadrul acestei campanii.

Și Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, a menționat, în alocuțiunea sa, importanța organizării de că­tre CNSM a Campaniei „Organizația prima­ră – energia mișcării sindicale”, activitate care la nivel național va scoate în evidență importanța sindicatului, indiferent de do­meniu de activitate, și va pune accentul pe importanța solidarității salariaților membri de sindicat pentru consolidarea mișcării sin­dicale din țară.

El a adăugat că Federația Sindicală „Să­nătatea” reprezintă interesele și apără drep­turile profesionale, sociale, economice și de muncă a 43649 de membri de sindicat din 238 de organizații primare din instituțiile medico-sanitare publice, farmaceutice și de învățământ amplasate în întreaga țară, inclu­siv în Bălți. Actualmente, în municipiul Bălți, își desfășoară activitatea Consiliul municipal Bălți al Federației „Sănătatea”, care repre­zintă 99% (3652 de membri de sindicat) din numărul total de salariați din instituțiile cu profil medical din municipiu.

Elizaveta Iurcu, președinta Federației Sin­dicatelor din Comunicații, a afirmat, în lua­rea sa de cuvânt, că susține, în numele celor peste 11 mii de membri de sindicat din cele 61 organizații sindicale primare din cadrul FSCM, campania care va aduce plusvaloare domeniului sindical.

Elizaveta Iurcu a precizat, în context, că FSCM a organizat deja o activitate pentru ti­nerii sindicaliști din ramură în acest sens și în continuare se va implică activ în această cam­panie. Membrii Biroului Executiv au aprobat un Plan de acțiuni care are la bază  câteva obiective: creșterea capacităților membrilor comitetului sindical din organizațiile mem­bre în asigurarea drepturilor și garanțiilor membrilor de sindicat; sporirea încrederii membrilor de sindicat în organizația sin­dicală primară; promovarea și valorificarea potențialului FSCM.

Mai mulți lideri ai organizațiilor prima­re din zona de nord a țării au vorbit des­pre problemele cu care se confruntă în ac­tivitatea lor și au lansat idei, soluții pentru îmbunătățirea situației în ceea ce privește raporturile de muncă și atmosfera de lucru în colective.

La eveniment au mai participat Iurie Roș-ca, reprezentantul CNSM în mun. Bălți,  Vla­dimir Tonciuc, președintele Asociației Patro­nale Teritoriale din Bălți, Vitalie Balan, șef al Direcției juridice de la Primăria mun. Bălți.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand