13 august 2022
Chisinau
Social

Cadrele didactice angajate în baza contractului pe perioadă determinată vor beneficia de concediu plătit

Loading
Social Cadrele didactice angajate în baza contractului pe perioadă determinată vor beneficia de concediu plătit
Cadrele didactice angajate în baza contractului pe perioadă determinată vor beneficia de concediu plătit
Vocea poporului

Cadrele didactice din instituțiile de învățământ angajate în baza Contractului individual de muncă pe perioadă deter­minată, de cel puțin un an de studii sau un an universitar, vor beneficia de concediu anual de odihnă plătit, precum și de indemnizația la concediu. Par­lamentul a aprobat, recent, un proiect de modificare a artico­lului 299 din Codul Muncii, în două lecturi.

În nota de argumentare a pro­iectului se menționează că, în prezent, se atestă o încălcare frec­ventă a dreptului la concediu de odihnă anual plătit pentru cadrele didactice cu statut de pensionari din cauza aplicării eronate a Co­dului Muncii de către angajatori. „Astfel, unii directori ai instituțiilor de învățământ încheie anual con­tracte individuale de muncă cu angajații pensionari pe o durată determinată de la 1 septembrie până la 31 mai, încălcând preve­derile mai multor norme juridi­ce din Codul Muncii și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Iată ce pre­vede Articolului 112 din Codul Muncii: „Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garan­tat pentru toţi salariaţii. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Orice înţele­gere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă. Orice salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual”. Cităm și din Ar­ticolul 551 din Codul muncii: „Nu se admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată determinată în raport cu salariaţii permanenţi care prestea­ză o muncă echivalentă la aceeași unitate, dacă un asemenea trata­ment se bazează exclusiv pe dura­ta raportului de muncă şi nu are o justificare obiectivă.”

Promovarea proiectului va asi­gura implementarea unitară a cadrului normativ în domeniul raporturilor de muncă cu pri­vire la angajații din sistemul de învățământ, dau asigurări auto­rii proiectului. Conform datelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în învățământul școlar din țară sunt circa 27 000 angajați, dintre care 4475 sunt pensionari.

 

Opinia sindicatelor

Potrivit președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), Ghenadie Donos, în con-venția colectivă s-a negociat și această revendicare. Decizia de-putaților bucură deoarece coincide sută la sută cu propunerile sindica­telor. „Unii directori ai instituțiilor de învățământ încheie contracte individuale de muncă cu angajații pensionari pe o durată determi­nată – de la 1 septembrie până la 31 mai, astfel se încalcă preve­derile mai multor norme juridice din Codul muncii și ale tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte. De exemplu, art. 54 (4) stipulează: „Se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanțiilor prevăzute pentru salariații angajați pe dura­tă nedeterminată.”, a menționat Ghenadie Donos.

Totuși, în opinia liderului sindi­cal, proiectul votat lasă și unele semne de întrebare. „S-a pus ac­centul preponderent pe acorda­rea concediului anual, care este garantat și plătit pentru un an de studii/un an universitar. Nu este, însă, garantată angajarea pe un an calendaristic, cum am prevăzut noi în Convenția semnată cu Mi­nisterul Educației, Culturii și Cer­cetării. Reieșind din textul votat al articolului 299 din Codul Muncii, perioada de până la 31 augustnu se ia în calcul. De aceea, după ce va fi publicat în Monitorul Ofi­cial, va trebui să solicităm o in­terpretare a prevederilor de la o structură abilitată”, a subliniat președintele FSEȘ.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor