23 septembrie 2023
Chisinau
Economie

Bani grei pentru modernizarea sectorului agrar

Loading
Economie Bani grei pentru modernizarea sectorului agrar
Bani grei pentru modernizarea sectorului agrar
agricultura-in-moldova

Foto: agri-nres.ro

Ar fi nevoie de cel puţin un miliard de lei pentru modernizarea agriculturii moldoveneşti, mai cu sea­mă în condiţiile semnării Acordului de Asociere, im­plicit a celui de liber schimb cu UE, spune Alexandru Slusari, președintele Uni­AgroProtect.

 

„Dacă aţi citit anexele 15 a, b, c la acest Acord acolo sunt prevăzute mai multe limitări pentru produsele agricole mol­doveneşti la exportul în ţările UE, dar şi standarde de comer­cializare mai înalte. Toate aces­te lucruri impun o modernizare cât mai rapidă a agriculturii. Fără fonduri de subvenţionare mai semnificative nu vom pu­tea moderniza agricultura. Noi avem nevoie de minim un mi­liard de lei”, a declarat Slusari pentru Radio Europa Liberă.

Deşi nu e pe măsura aştep­tărilor agricultorilor, majora­rea fondului de subvenţionare la 500 de milioane de lei este un pas înainte, spune Alexan­dru Slusari, dat fiind că, pe parcursul anului, fondul s-ar putea mări cu încă 100 de mi­lioane. Analizând proiectul Re­gulamentului de subvenţionare pentru anul 2014, aflat în faza consultărilor publice, fostul ministru al agriculturii, Valeriu Cosarciuc, a ajuns la concluzia că micii fermieri, considerați motorul agriculturii, ar putea fi discriminaţi în raport cu marii producători.

„Producătorii mici obţin, an de an, foarte puţin suport din partea statului. Începând cu 2011, fermierii mici, gospodări­ile ţărăneşti obţin de la fondul de subvenţionare nu mai mult de 20 la sută. Adică cei care contribuie la produsul agricol anual cu 70%, obţin de la fon­dul de subvenţionare a statu­lui numai 20%. E o chestiune foarte nefavorabilă pentru ţă­rănimea noastră”, a menţionat Cosarciuc.

Autorii regulamentului de subvenţionare, printre care şi Nicolae Ciubuc, director ad­junct la Agenţia pentru Inter­venţie şi Plăţi în Agricultură (AIPA), spun că agricultorii vor resimţi această majorare întru­cât proiectul prevede condiţii mai simple de obţinere a sub­venţiilor, dar şi măsuri de spri­jin mai durabile.

Bunăoară, fermierii care vor investi în ferme zootehnice de bovine vor primi o subvenţie majorată de la 50 la 60 la sută din suma totală a investiţiilor. Iar cei care vor investi în case de ambalare vor primi de la stat 75 la sută din investiţie.

Factori decizionali de la Mi­nisterul Agriculturii au declarat, în repetate rânduri, că fonduri­le alocate pentru subvenționare sunt mereu sub cotele dorite, prin urmare, se va discuta în contradictoriu despre lista de priorităţi şi corectitudinea dis­tribuirii banilor, ceea ce încura­jează găsirea unor soluții opti­me, scrie agrobiznes.md.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand