15 aprilie 2021
Chisinau
Social

Asigurări de deschidere spre rezolvarea mai multor probleme sociale

Loading
Social Asigurări de deschidere spre rezolvarea mai multor probleme sociale
Asigurări de deschidere spre rezolvarea mai multor probleme sociale
Vocea poporului

O serie de chestiuni legate de perfecţionarea sau definitivarea le­gislaţiei în materie de politici buge­tare, pensionare, formare profesio­nală, inspecţie a muncii, protecţie socială, dialog social sau asigurare medicală au fost discutate la o în­trevedere a conducerii CNSM din Moldova cu Viorica Dumbrăveanu, ministra Sănătăţii, Muncii şi Protec­ţiei Sociale.

În context, Oleg Budza, preşe­dintele CNSM, a solicitat continu­area procesului de perfecţionare a legislaţiei muncii în format tripartit şi neadmiterea liberalizării excesive a acestuia în detrimentul salariaţi­lor. Domnia sa a abordat probleme legate de salariile mici ale anga­jaţilor CNAS, de formarea cadre­lor, perfecţionarea legislaţiei din domeniul pensionării, revenirea la sistemul integrat de inspecţie a muncii etc.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și