26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Apărarea drepturilor salariaților și lacunele din Codul muncii

Loading
Fără categorie Apărarea drepturilor salariaților și lacunele din Codul muncii

 

 

drepturile-salariatilor

Foto: romanialibera.ro

Comitetul Republican al Sindicatului „Sindindcom­service” a discutat cele mai stringente probleme ce țin de securitatea și sănătatea în muncă. Sindicaliștii s-au referit nu doar la succesele din anul care s-a scurs, dar și la carențele care mai persis­tă în domeniu. Întrevederea a fost organizată în cadrul Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate” din Chișinău. În opinia Anei Se­lina, președinta sindicatului de ramură, acest agent eco­nomic prezintă un model demn de urmat în domeniul protecției muncii.

 

Ameliorarea condițiilor de muncă

 

Practica mai multor comite­te sindicale denotă că, în pofida condițiilor precare, dacă există dorință și tenacitate, condițiile de muncă ale membrilor de sin­dicat totuși pot fi ameliorate. Acest lucru le-a reușit, bunăoară, comitetelor sindicale de la între­prinderile „Apă–canal” (Bălți), „Acva–Nord” (Soroca), SA „Ter­mocom” (Chișinău).

În cadrul întreprinderilor mari au fost create servicii de protecție a muncii, la cele mici activează specialiști pentru protecția mun­cii. În cadrul majorității colecti­velor își desfășoară activitatea comitete pentru securitate şi să­nătate în muncă, există cabinete pentru protecția muncii, unde sunt afișate instrucțiuni și alte materiale metodice, activează puncte medicale, cantine, spații amenajate special unde angajații pot lua masa.

Comitetul Republican „Sind-indcomservice” organizează anual seminare pentru reprezen-tanții sindicatelor responsabili de securitatea şi sănătatea în muncă. Doar în perioada ani­lor 2013-2014, au fost instruite 60 de persoane. De asemenea, „Sindindcomservice” participă anual la concursul „Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, organizat de CNSM.

 

g_cnsm

Atestarea locurilor de muncă, piatra de încercare pentru mai multe întreprinderi

 

Totuși există și anumite pro­bleme. Bunăoară, la capitolul asigurarea în timp util cu în-călțăminte specială și alimentare specială, patronii invocă de mul­te ori situația financiară precară a întreprinderii. Cel mai grav este că există probleme care nu permit realizarea actelor nor­mative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv implicarea organelor sindicale în aceste activități.

„La unele întreprinderi este subapreciat rolul comitetelor securităţii şi sănătăţii în muncă, este încălcat principiul parităţii (de regulă, nu în favoarea lucră­torilor) la instituirea acestora, spune preşedinta Comitetului Republican al „Sindindcomser­vice”, Ana Selina. Atestarea lo­curilor de muncă nu are loc peste tot, dar chiar şi acolo unde aceas­ta se desfăşoară, nu este atins scopul final: modernizarea cu eliminarea ulterioară a acestora din categoria locurilor de muncă cu condiţii nocive sau/şi pericu­loase”.

În opinia Anei Selina, lipsa unei analize detaliate a motivelor accidentelor, a măsurilor supli­mentare de prevenire a acestora nu corespunde organizării mo­derne a lucrului privind protecţia muncii. Un factor defavorizant în acest sens este documentaţia depăşită, lipsa actelor normative naţionale, a normelor şi regulilor moderne de exploatare a echipa­mentelor şi securităţii muncii în­tr-un şir de profesii din domeniul gospodăriei comunal–locative, precum şi a mijloacelor individu­ale de protecţie.

În urma schimbărilor operate în capitolul IX, „Securitatea şi sănătatea în muncă” din Codul muncii, apar neclarităţi în ceea ce privește termenul de desfăşurare a atestării locurilor de muncă, iar lipsa unei abordări centralizate faţă de această procedură gene­rează cheltuieli substanţiale, lu­cru care este şi principalul impe­diment în desfăşurarea acestora.

„Rămâne actuală problema privind termenul de pensionare a reprezentanţilor unor profesii, care muncesc în condiţii nocive, în special, a lucrătorilor din gos­podăria de alimentare cu apă şi canalizare, continuă Ana Selina. Plenara Comitetului Republican „Sindindcomservice” a adoptat un şir de recomandări pentru comitetele sindicale privind per­fecţionarea lucrului în apărarea drepturilor membrilor de sindi­cat în ceea ce ține de protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă, controlul asupra prevederilor re­spective ale convenţiei colective şi contractelor colective de muncă, planurile de acţiuni pentru ame­liorarea condiţiilor la locurile de muncă, consolidarea colaborării cu Inspectoratul Muncii al Sindi­catelor. S-a propus să se discute unele probleme cu Inspectoratul de Stat al Muncii, iar altele – cu Guvernul”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor