26 septembrie 2023
Chisinau
Cultura

„Apa trece, podurile rămân”, o carte primită cu bucurie de copii

Loading
Cultura „Apa trece, podurile rămân”, o carte primită cu bucurie de copii
„Apa trece, podurile rămân”, o carte primită cu bucurie de copii

 

 

cititor

Foto: arhivă personală

Copilul de azi îşi petrece foarte mult timp în faţă televizo­rului, respectiv, a calculatorului. Rar vedem părinţi care îşi însoţesc copiii la bibliotecă sau într-o librărie. Dorim ca copiii noştri să considere cărţile ca fiind cei mai buni pri­eteni ai lor. Faptul că lectura nu mai este deloc apreciată este o realitate crudă, specifică secolului XXI. Televizorul, internetul şi jocurile pe calculator au luat locul romanelor, al dicţionarelor, cărţilor cu poezii.

 

Noi, dascălii, trebuie să indru­măm paşii copiilor încă de la gră­diniţă, pentru că se ştie că limba este primul semn de identitate al unui popor, instrumentul esenţial al culturii sale. Făurită cu lacrimi şi bucurie, limba s-a concretizat într-un tezaur inestimabil de va­lori semantice şi poetice, care îşi trag seva din adâncurile originii noastre. Limba română evocă unduirea lanurilor, miresmele calde şi răcoroase ale pămân­tului, cuprinde în ea zbuciumul codrilor, cursul lin al apelor în care îşi oglindesc chipul lucefe­rii; limba noastră este o oglindă a trecutului, ea transmite, prin timp, emoţia puternică a mărtu­riilor de glorie ale trecutului.

Depozitară a străvechii noas­tre tradiţii, limba reprezintă una dintre componentele esenţiale ale noţiunii de patrie, dobân­dind atributul eternităţii. Limba nu este un bun al cuiva, este al nostru al tuturora şi de corecti­tudinea ei trebuie să avem grijă cu toţii. Creată o dată cu poporul, perfecţionată în cursul istoriei în suferinţele, dorul şi aspiraţi­ile semintiei româneşti, şlefuită prin truda grea a cultivării pâinii, apărată cu sângele străbunilor, limba română constituie moşte­nirea noastră de preţ, cultivarea ei fiind o îndatorire a oricărui cărturar. Salutăm iniţiativa Lu­creţiei Băluţă, coordonator de programe ASPnet de a realiza lucrarea „Apa trece, podurile ră­mân”, care este un dicţionar de expresii şi proverbe despre apă. Rolul acestui dicţionar în forma­rea unor personalităţi copiilor spre comunicare este acela de a formă o vorbire fluentă şi inteli­gibilă, o exprimare corectă, şi ne­cesitatea cultivării limbii.

Desigur, putem vorbi despre importanța dicţionarului în for­marea unei personalităţi. Fo­losim dicţionarul pentru a afla sensul unui cuvânt sau al unei expresii, pentru a verifica forma lor corectă, etimologia, pentru a afla sinonimul, antonimul sau omonimul etc. Dicţionarul per­mite accesul cititorului la valorile civilizaţiei, facilitând înţelegerea schimbărilor care au loc. Pentru a cunoaşte exact sensul actual al cuvintelor şi pentru a putea vorbi şi scrie corect, e nevoie să se apeleze la dicţionare. Acestea fiind importante instrumente de răspândire a cunoştinţelor şi cul­tivare a limbii la nivelul vremii. În ultimele decenii, ne-am îmbo­găţit cu o serie de dicţionare de diverse tipuri.

Considerăm că apariţia unui astfel de dicţionar şi folosirea lui în procesul de predare–învăţa­re–evaluare este atractiv pentru copii, le dezvoltă capacitatea de lucru în echipă pentru realiza­rea unei sarcini date, contribu­ie la însuşirea unor norme de comportare corectă, dezvoltă imaginaţia şi creativitatea, dez­voltă vocabularul, iar şcolarilor, în mod special, le stimulează interesul şi le formează gustul pentru lectură. În fiecare clipă copiii ne încânta, ne fascinează prin farmecul şi prospeţimea lor, prin neîntrecuta lor sponta­neitate şi sinceritate. Autoarei îi dorim multă sănătate şi putere de muncă, pentru a mai putea bucura copiii şi cu alte lucrări!

 

Daniela Manolache,

profesor învăţământ preşcolar,

Grădiniţa „Dumbrava Minunată”,

Comăneşti–Bacău

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand