25 iunie 2024
Chisinau
Social

Anul 2023 va fi unul bogat în evenimente pentru tinerii sindicaliști

Loading
Social Anul 2023 va fi unul bogat în evenimente pentru tinerii sindicaliști
Anul 2023 va fi unul bogat în evenimente pentru tinerii sindicaliști
Vocea poporului

Anul acesta va fi  unul bogat în evenimente pentru Comisia de Tine­ret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Miercuri, 25 ianuarie, membrii comisiei și-au trasat prioritățile în activitatea lor pentru următoarea perioadă și au făcut bilanțul anului 2022.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, prezentă la întrunire, le-a promis tinerilor sindicaliști toată susținerea necesa­ră din partea confederației, i-a încurajat să fie mai perseverenți în atingerea scopurilor.

„Anul 2023 să fie de bun augur pentru echipa tinerilor sindicaliști, care constituie nu numai viitorul mișcării sindicale, ci și viitorul țării. De gradul de pregătire a tinerilor, de implicarea lor în soluționarea multor probleme stringente în economie, cultură, educație, medicină etc. depinde prosperitatea întregii societăți”, a relevat Lilia Franț în debutul ședinței.

Tinerii au trecut în revistă principalele evenimente care s-au desfășurat în anul trecut cu implicarea lor. Printre cele mai importante acțiuni s-au numărat Forumul IX al Comisiei de Tineret a CNSM, promo­varea aplicației mobile „Drepturile salariaților!” ș. a.

De asemenea, s-a amintit despre ela­borarea unui clip video de sensibilizare a populației în contextul Zilei Mondiale pen­tru Securitate şi Sănătate la locul de muncă, organizarea unui flashmob de Ziua Mondi­ală pentru Muncă Decentă.

 

Activități care au avut drept scop valorificarea potențialului uman

În contextul marcării Săptămânii Tine­retului, Comisia de Tineret a organizat mai multe activități dedicate tinerilor, care au avut drept scop valorificarea potențialului tinerilor, prin informarea și implicarea acestora în diferite activități sindicale meni­te să le fortifice abilitățile în domeniul drep­tului muncii și al protecției sociale.

Trebuie de menționat și participarea la evenimente internaționale, precum a fost cea de-a 7-a Conferință pentru Tineret a Consiliului Regional Pan-European (PERC) cu genericul „Transformarea angajării tinerilor în era digitalizării”, de la Istanbul, Turcia.

Pentru 2023, a fost elaborat un plan de activități care include organizarea de semi­nare și activități de instruire, participarea la activitățile organizate de CNSM legate de cele mai importante evenimente mar­cate anual de mișcarea sindicală. Au fost planificate inclusiv diverse campa­nii de informare a tinerilor în domeniul drepturilor la locul de muncă. Un eveniment aparte va constitui Forumul X al Co­misiei de Tineret a CNSM, pentru care se fac pregătiri din timp.

Printre inițiative se mai regăsesc colabo­rarea cu organizații neguvernamentale, re­alizarea schimbului de experiență cu struc­turi sindicale similare din străinătate. Tinerii și-au planificat campanii de informare la Ungheni, care a fost desemnată Capitala ti­neretului în 2023, dar și în alte raioane.

Precizăm că din Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicate­lor din Moldova fac parte tineri sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindical național-ramural, cu vârsta de până la 35 ani, aleși cu mandat pentru o perioadă de doi ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand