17 septembrie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Angajarea prin transfer. Indemnizația de boală – cazuri când nu se acordă

Loading
Cetăţeanul şi legea Angajarea prin transfer. Indemnizația de boală – cazuri când nu se acordă
concurs-de-angajare

Foto: gsp.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hotLinia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Angajarea prin transfer, subtilități și soluții

 

guestion

Doresc să aflu dacă art. 74 alin. (1) din Codul muncii poa­te servi ca temei pentru desfacerea contractul individual de muncă în cazul în care voi fi angajat prin transfer la o muncă permanentă la altă unitate?

 

Alexandru Maxianu, Chișinău

 

Art. 74 din Codul muncii nu poate în nici un caz servi drept temei de desfacere a contractului individual de muncă. Obiectul regle­mentărilor legale ale alin. (1) al acestui articol din Codul muncii vi­zează două aspecte juridice. În primul rând, transferarea salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi poate avea loc doar cu modificarea contractului individual de muncă printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia (conform art. 68 din CM). În al doilea rând, angajarea prin transfer la o muncă permanentă la altă unitate ori transferul într-o altă localitate împreună cu unitatea se permite numai cu acordul scris al părţilor. Al doilea aspect juridic este corelat cu prevederile art. 86 alin. (1) lit. u), care prevede drept motiv de concediere transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori. Or, în cazul dvs., drept temei pentru concediere în legătură cu transferul la o altă unitate poate servi numai art.86 alin.(1)  lit. u) din Codul muncii.

 

Indemnizația de boală – cazuri când nu se acordă

 

guestion

În perioada concediului parţial plătit pentru îngrijirea co­pilului până la trei ani, m-am îmbolnăvit. Doresc să aflu dacă am dreptul sau nu la indemnizaţia legată de boală obişnuită.

 

Rodica Cujbă, Străşeni

 

Potrivit alin. (3) al art. 12 din Legea privind indemnizaţiile pen­tru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 289 din 22.07.2004), indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă nu se acordă în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani. Totodată, potrivit aceluiaşi articol din legea menţionată, „Norma dată nu se aplică persoanelor care îşi reiau activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în pro­porţie de până la 0,5 din salariul de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pen­tru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare, la fiecare dintre unităţi”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și