23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Ajutoarele sociale, împărţite la nimereală

Loading
Без рубрики Ajutoarele sociale, împărţite la nimereală
Ajutoarele sociale, împărţite la nimereală
ajutor-social

Foto: rssing.com

Prestaţiile sociale, adică ajutoarele băneşti acordate de către stat celor mai nevoiaşe categorii de persoane, reprezintă una dintre principalele surse de venituri ale populaţiei ţării. Astfel, în structura veniturilor dispo­nibile medii, acestea ocupă poziția a doua în formarea veniturilor gospo­dăriilor casnice din orașe, cu o pon­dere de 15-25 la sută, după câştiguri­le din activitatea salariată. În timp ce la sate prestaţiile sociale alcătuiesc 21,32% din veniturile totale ale popu­laţiei.

 

Din 2008, Guvernul Republicii Moldova a început să presteze un nou tip de asistenţă socială, ajutorul social, prin care se ţinteşte diminuarea sărăciei. Doar, anul trecut, 35,3 mii de beneficiari au primit ajutor social în valoare de peste 227 de milioane de lei. Pen­tru implementarea judicioasă, corectă, echi­tabilă a programelor de ajutor social a fost lansat un proiect pentru anii 2011-2016 ce avea menirea de a consolida eficacitatea re­ţelei de asistenţă socială, finanţat printr-un acord de credit în valoare de 37 de milioane de dolari SUA, semnat de Guvernul Moldo­vei şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare, structură a Băncii Mondiale. La fel, Executi­vul nostru s-a obligat să participe la realiza­rea acestui proiect cu 214 mln. de dolari.

Din păcate, potrivit unui audit realizat nu demult de către Curtea de Conturi a Republi­cii Moldova (CCRM), punerea în aplicare a acestui proiect decurge cu scârţ. Obiectivele și indicatorii predefiniți în cadrul proiectu­lui respectiv nu au atins rezultatele scontate. Astfel încât creditorii s-au văzut nevoiţi să încetinească ritmul de finanţare a proiectu­lui, din care cauză au fost alocate cu 7 mln de dolari mai puţin faţă de suma care se pla­nificase.

 

g_social

Banii publici pentru săraci, distribuiţi în condiţii dubioase

 

Deși au fost instituite diverse mecanisme de monitorizare, evaluare și control al pro­cesului de acordare a ajutoarelor sociale, precum Inspecţia Socială, CCRM a depistat multiple deficiențe și nereguli în activitatea actualului mecanism de acordare a ajutoa­relor sociale, sistemului de control intern din cadrul direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei. De unde rezultă că ba­nii acordaţi din bugetul ţării pentru oamenii săraci cu titlu de ajutor social sunt cheltuiţi ineficient. Bunăoară, s-a dovedit că aproape 47 de mii de lei au fost plătiţi ilegal unor be­neficiari, numele cărora au figurat de două ori în listele de plată. Peste 54 de mii de lei au fost plătiţi după ce beneficiarii au fost radiaţi din listele şomerilor. Alte zeci de mii de lei au fost date unor persoane care, pur şi sim­plu, nu meritau acest ajutor social din partea statului.

În viziunea Curţii de Conturi, gestionarea defectuoasă a mijloacelor băneşti din bugetul ţării cu titlu de ajutor social, acordarea ile­gală a acestora unor persoane dubioase este rezultatul faptului că nu în toate direcţiile de asistenţă socială din ţară au fost create comi­sii speciale pentru verificarea listelor de be­neficiari. Chiar dacă din momentul lansării proiectului privind consolidarea eficacității rețelei de asistență socială au trecut mai bine de 4,5 ani, se atestă multiple nereguli în ceea ce priveşte procesul de stabilire și acordare a ajutorului social. De exemplu, se tărăgănea­ză implementarea unui nou model de ges­tiune a structurilor teritoriale de asistență socială. Lipsesc instrumentele eficiente de control în vederea verificării autenticității datelor incluse în cererile beneficiarilor de ajutoare sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand