24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

„Acum ca niciodată, e necesar să fim mai uniţi, să fim alături de membrii de sindicat”

Loading
Без рубрики „Acum ca niciodată, e necesar să fim mai uniţi, să fim alături de membrii de sindicat”
„Acum ca niciodată, e necesar să fim mai uniţi, să fim alături de membrii de sindicat”
sindicat-silvicultura

Reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor din Ramurile Sil­vice și Protecția Mediului Înconjurător din Moldova

 

Reprezentanții Sindicatului Lucrătorilor din Ramurile Sil­vice și Protecția Mediului Înconjurător din Moldova s-au întrunit, recent, la Congresul II, în cadrul căruia au făcut un bilanț al activității pe perioada 2010-2015 și au trasat obiectivele pentru următorii cinci ani.

 

Președintele Sindicatului, Va­leriu Vidaico, a remarcat, între al­tele, în raportul prezentat congre­sului, că, „în pofida dificultăților din perioada respectivă, Consiliul Sindicatului și-a axat activitatea pe creșterea eficacității protecției sociale, apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindi­cat și a familiilor lor, păstrarea identității, integrității și unității sindicale”.

El a subliniat că, prin buna acti­vitate a organelor elective, Sindica­tul a devenit un partener influent, un purtător de cuvânt al membri­lor de sindicat, un apărător fidel al membrilor săi, un partener social mult mai puternic în dialogul soci­al și în negocierile de orice nivel.

În scopul asigurării juridice a membrilor de sindicat, în perioada de referință, s-a acordat perma­nent asistență juridică prin exa­minarea apelurilor și petițiilor; consultarea juridică a membrilor de sindicat; reprezentarea și apă­rarea drepturilor și intereselor le­gitime ale membrilor de sindicat în instanțele judecătorești.

 

g_cnsm

Membrii de sindicat, apărați în instanță împotriva nedreptăților

 

Drept exemplu de protecție a salariaților din ramură, liderul sin­dicatului a relevat că în perioada anilor 2010–2015 au fost înain­tate în instanțele judecătorești 17 cereri de chemare în judecată, 15 din ele fiind soluționate în folosul membrilor de sindicat. Este vorba de restabilirea în funcție; încasa­rea salariului pentru lipsa forțată de la serviciu; încasarea prejudi­ciului material și moral; încasarea restanțelor la salariu etc.

Raportorul a mai vorbit în alocuțiunea sa despre încălcările comise de unii angajatori, cum ar fi neachitarea la timp şi integrală a salariului; încălcarea dreptului la odihnă, la concedii anuale; neachi­tarea în modul stabilit de legislaţie a muncii prestate peste program, în zilele de odihnă, în condiţii nocive; reţineri nelegitime din salariu etc.

În cadrul dezbaterilor, Elena Nicolau, președintele Organizaţiei de Femei din cadrul Sindicatului, a vorbit despre instruirea activului sindical, rolul femeii în societate, dar și despre problemele migrației. „Dezastrul prin care trece Repu­blica Moldova nu poate sa ne lase indiferenţi şi, acum ca niciodată, e necesar să fim mai uniţi, să fim împreună şi alături de membrii de sindicat”, a subliniat Elena Nico­lau.

După dezbateri pe marginea Ra­portului președintelui și al Comi­siei de revizie, delegații la Congres au apreciat activitatea Sindicatului și a Comisiei de revizie cu califica­tivul „bună”. Congresul a constatat că există toate criteriile necesare pentru schimbarea denumirii de Sindicat în Federație.

În final, delegații la congres l-au reales în funcția de președinte al Federației Sindicatelor Lucrători­lor din Ramurile Silvice și Protecția Mediului Înconjurător din Moldo­va pe Valeriu Vidaico, iar în cea de vicepreședinte pe Elena Nicolau. Ei au votat, de asemenea, componența Comisiei de revizie, a Consiliului Federației Sindicatelor și a Comi­tetului Executiv.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand