18 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Activităţi curente ale Sindicatelor, cu bătaie lungă

Loading
Fără categorie Activităţi curente ale Sindicatelor, cu bătaie lungă
Activităţi curente ale Sindicatelor, cu bătaie lungă
comitetul-confederal

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova planifică să lanseze, în pro­cesul de elaborare a Cadru­lui bugetar pe termen me­diu, un şir de propuneri de îmbunătăţire a situaţiei so­cial-economice a membrilor de sindicat. Petru Chiriac, vi­cepreşedinte al CNSM, a pre­cizat pentru „Vocea poporu­lui” că unele aspecte legate de această chestiune au fost discutate în cadrul şedinţei de planificare de la începutul acestei săptămâni.

 

Propunerile respective se refe­ră la îmbunătăţirea legislaţiei, la problemele sociale, economice, financiare, de retribuire şi protec­ţie a muncii.

Documentul în cauză urmează a fi discutat mai întâi în grupurile de lucru, cele de experţi, precum şi în consiliile de specialitate. Vi­cepreşedintele CNSM a menţionat că procesul de elaborare se află în stadiu incipient, iar proiectul încă nu a fost remis sindicatelor de că­tre Ministerul Finanţelor. Cadrul bugetar pe termen mediu ar pu­tea fi aprobat de partenerii sociali în luna iunie.

Documentul în cauză va sta la baza stabilirii de către Guvern a politicii bugetar-fiscale, precum şi a elaborării Legii bugetului de stat, a celei privind asigurările so­ciale, precum şi a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asis­tenţă medicală.

„Cele patru documente sunt foarte importante pentru noi, ca sindicalişti, de aceea, ne strădu­im să abordăm problemele care nu au fost luate în consideraţie pe parcursul anului precedent”, a re­marcat Petru Chiriac.

În context, este necesar să se dea dovadă de mobilizare şi să fie depuse eforturile necesare din partea reprezentanţilor CNSM, împreună cu cei ai centrelor sin­dicale naţional-ramurale, cu gru­purile şi comisiile de lucru pentru definitivarea acestui document. Specialiştii vor studia pe domenii prevederile referitoare la impo­zite, accize, indemnizaţii, pen­sii, organizarea tratamentului, a odihnei etc.

 

Aspecte de salarizare

 

Petru Chiriac a adăugat că sin­dicatele au ajuns la o înţelegere cu reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Patronatelor privind încheierea unui acord de majo­rare a cuantumului minim al sa­lariului în sectorul de producere. Astfel, acesta va fi adus la nivelul minimului de existenţă.

„Noi am ajuns la un consens ca această valoare să fie de 1600-1650 de lei şi urmează ca, împre­ună cu Ministerul Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei, să stabilim care vor fi indicatorii de bază luaţi în consideraţie pentru definitiva­rea acestei sume”, a menţionat vicepreşedintele CNSM.

 

Standarde ocupaţionale noi

 

La aceeaşi şedinţă s-a discutat şi despre faptul că pe linia Uniunii Europene a fost lansat un proiect de sporire a calificării profesiilor muncitoreşti prin restabilirea ac­tivităţii şcolilor vocaţional-profe­sionale din Republica Moldova. Partenerii sociali urmează să ela­boreze un plan de acţiuni de reali­zare a proiectului în cauză.

„Noi trebuie să ne vedem lo­cul în acest proiect, ce trebuie să facă sindicatele ca să mărească numărul de profesii muncitoreşti prin intermediul noului sistem de standarde ocupaţionale. Vom pune în funcţie comitetele secto­riale ramurale, care au obligaţia de a atrage experţi, de a elabora noile standarde ocupaţionale în domeniul agriculturii, construcţi­ilor, comerţului, transportului, al tehnologiilor informaţionale”, a adăugat Petru Chiriac.

În context, vor fi schițate acţi­uni ce ţin de rolul sindicatelor în acest domeniu ca parte componentă a proiectului respectiv, orientate spre sporirea calificării prin educaţia vocaţional-tehnică.

Reprezentanţii sindicatelor ur­mează să elaboreze un plan al ac­tivităţilor pe care le vor desfăşura pe parcursul anului curent.

Durata totală a proiectului în cauză este de patru ani, a conchis vicepreşedintele CNSM.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi