24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Activitatea independentă a sindicatelor, apărată prin lege

Loading
Без рубрики Activitatea independentă a sindicatelor, apărată prin lege
Activitatea independentă a sindicatelor, apărată prin lege

 

 

comitet-confederal

Foto: vocea.md

Un grup de lucru pentru elaborarea unor recoman­dări metodice cu privire la apărarea activităţii indepen­dente a sindicatelor faţă de autorităţile publice cu atri­buţii de control a fost instituit printr-o dispoziţie recentă a preşedintelui Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza.

 

Preşedintele CNSM, Oleg Bud­za, a menţionat, în cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Confede­ral, că în ultimul timp au parvenit semnale din partea mai multor or­ganizaţii sindicale privind încerca­rea unor autorităţi publice cu atri­buţii de control de a se implica în activitatea acestor structuri. Oleg Budza a accentuat că orice acţiune de acest fel din partea instituţiilor de stat trebuie să fie în strictă co­respundere cu legea.

În calitate de preşedinte al aces­tui grup de lucru a fost desemnat secretarul confederal al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Nicolae Suruceanu, iar de secretar – Augustin Timuş, spe­cialist principal al Departamentu­lui juridic al CNSM.

Din grup mai fac parte şeful De­partamentului juridic al CNSM, Ion Preguza, preşedintele Fede­raţiei „SINDLEX”, Mihail Laşcu, preşedintele Sindicatului Lucră­torilor din Ramurile Silvice şi Protecţia Mediului Înconjurător, Valeriu Vidaico, vicepreşedintele Federaţiei „Sindicons”, Oleg Mîr­leanu, avocatul Anatolie Lupaşcu, juristul Federaţiei „Agroindsind”, Vasile Evstratii, şi consultantul ju­ridic al Federaţiei Sindicatelor Lu­crătorilor din Comunicaţii, Adrian Lungu.

Proiectul Recomandărilor meto­dice cu privire la apărarea activită­ţii independente a sindicatelor faţă de autorităţile publice cu atribuţii de control urmează a fi prezentat până la 1 martie 2015, pentru exa­minare şi aprobare, Comitetului Confederal al CNSM.

Potrivit şefului Departamentu­lui juridic al CNSM, Ion Preguza, art. 5 din Legea sindicatelor preve­de că acestea sunt independente, în activitatea lor, faţă de autorită­ţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, asociaţiile obşteşti, patroni şi asociaţiile aces­tora, nu sunt supuse controlului lor şi nu li se subordonează. Este interzis orice amestec de natură să limiteze drepturile sindicatelor sau să împiedice realizarea acestora.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand