22 iulie 2024
Chisinau
Social

A fost simplificată procedura de autorizare a preparatelor medicamentoase

Loading
Social A fost simplificată procedura de autorizare a preparatelor medicamentoase
A fost simplificată procedura de autorizare a preparatelor medicamentoase
farmacie

Foto: moldovacurata.md

 

Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) a simplificat procedura de au­torizare a preparatelor me­dicamentoase pentru a relua imediat aprovizionarea cu me­dicamente de import care lip­sesc pe piaţa farmaceutică din ţară, se arată într-un comuni­cat al Serviciului de presă al AMDM.

 

AMDM a făcut o evaluare a si-tuației privind aprovizionarea cu medicamente, urmare a solicitării Guvernului, și a dispus realizarea unor măsuri de urgență care au ca scop asigurarea populației cu un spectru larg de preparate eficiente și de calitate.

Potrivit evaluării, pe piață lipsesc circa 60 de denumiri de preparate medicamentoase, 32 dintre care nu au analogi. „Printre motivele care au dus la dispariţia unor pro­duse medicamentoase de pe piaţa autohtonă sunt neprelungirea de către importatori a Certificatului de înregistrare a preparatului, refuzul unor producători de a livra produse farmaceutice în Republica Moldova pe motiv că preţurile de catalog nu acoperă costurile de producţie sau necorespunderea unor producători standardelor internaţionale, trans­puse în legislaţia naţională”.

AMDM a propus agenților eco­nomici condiţii atractive de înre­gistrare în Republica Moldova a produselor farmaceutice noi, pre­cum și au fost simplificate cerinţe­le privind etichetarea şi ambalajul produselor. Astfel, problema lipsei unor tipuri de medicamente de pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova va fi soluţionată în câteva săptămâni.

Totodată, Comisia pentru im­portul produselor farmaceutice a eliberat autorizațiile de import pentru 20 de denumiri de medica­mente neînregistrate, vital necesa­re sistemului sănătăţii, iar pentru alte 12 decizia va fi luată în zilele următoare.

În același timp, AMDM a lansat negocieri cu producătorii internaţi­onali, care în ultimii ani s-au retras de pe piaţa farmaceutică a ţării, în vederea reluării conlucrării. Unii producători și-au manifestat 

deja interesul de a prezenta pachetul de documente pentru autorizarea me­dicamentelor fabricate.

La începutul acestei săptămâni, premierul Pavel Filip a convocat reprezentanţii instituţiilor respon­sabile de implementarea Planului de acţiuni pentru soluționarea pro­blemelor în domeniul farmaceutic pentru a discuta, punctual, acţiu­nile restante şi modalităţile de în­lăturare a impedimentelor la pune­rea în practică a acestora. În cadrul şedinţei, prim-ministrul a cerut „să fie luate toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfăşurare a achiziţiilor centralizate a medica­mentelor la nivel naţional, dar şi să fie intensificată activitatea de co­municare pe acest segment”.

În prezent, în Catalogul naţio­nal de preţuri de producător sunt indicate costurile a 4.396 de medi­camente, iar în Nomenclatorul de stat al medicamentelor sunt trecute 5.716 denumiri de produse farma­ceutice. Doar în luna august anul curent au fost autorizate 256 de medicamente noi, 70% dintre aces­tea fiind fabricate în ţările UE.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand