19 iulie 2024
Chisinau
Social

A fost semnată Convenția Colectivă (nivel teritorial) Edineț pentru anii 2024-2029

Loading
Social A fost semnată Convenția Colectivă (nivel teritorial) Edineț pentru anii 2024-2029
A fost semnată Convenția Colectivă (nivel teritorial) Edineț pentru anii 2024-2029
facebook.com

Recent, la Edineț a avut loc un eveniment la care au participat membrii Comisiei pentru consul­tări și negocieri colective Edineț (nivel teritorial), președinții centrelor sindicale ramurale, membrii comisiilor de Dialog Social „Angajator-salariați” din organizațiile primare, reprezentanți ai administrației publice raio­nale. Cu suportul Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova, a fost semnată Convenția Colectivă (nivel teritorial).

Moderatorul activității, Stela Ciobanu, reprezentantul CNSM în raionul Edineț, a adus la cunoștința asistenței obiectivele întrunirii, mecanismele de dezvoltare a par­teneriatului social, a vorbit despre negocierile colective, asigurarea protecției social-economic a mem­brilor de sindicat.

Sergiu Morari, consilier prin­cipal al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier superior în Departamen­tul protecție social-economică al CNSM, s-au referit, în alocuțiunile lor, la legislația Republicii Moldova în domeniul muncii, la par­teneriatul social și la negocierile colective la nivel teritorial, formele lui, precum și la atribuțiile Comi­siei pentru consultări și negocieri colective (nivel teritorial). Ei au adus la cunoștință celor prezenți modificările recente ale legislației, realizările, propunerile sindicatelor pentru îmbunătățirea protecției salariaților.

Oleg Sanduleac, vicepreședinte al raionului Edineț, președintele Comisiei pentru consultări și nego­cieri colective (nivel teritorial), s-a referit, în luarea sa de cuvânt, la activitatea Comisiei, la elaborarea proiectului Regulamentului Comi­siei, a Convenției Colective (nivel teritorial) Edineț pentru anii 2024-2029.

După sesiunea de întrebări și răspunsuri, a fost semnată, în prezența tuturor, Convenția Colec­tivă între cei trei parteneri sociali: Administrația Publică Locală, Pa­tronate și Sindicate.

 

Tamara BOROSAN

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand