23 septembrie 2023
Chisinau
Economie

A fost deschis un centru de dezvoltare inovativă a carierei

Loading
Economie A fost deschis un centru de dezvoltare inovativă a carierei
centrul de cariera

Foto: mec.gov.md

Şomerii, emigranţii moldoveni reveniţi acasă, precum şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior vor beneficia de instruire şi asistenţă în obţinerea locu­rilor de muncă în Republica Moldova. Primul centru de acest fel, din cele patru planificate, a fost deschis şi cursurile vor începe deja din 1 iulie.

 

Centrul de Carieră urmează să valorifice o metodologie inovativă, elaborată de SYSLAB International AS din Norvegia, care este bazată pe o combinaţie de lucru în echipă, consiliere şi formare profesională, promovarea antreprenoriatului şi crearea unei reţele de parteneriat între angajatori şi potenţialii anga­jaţi. R. Moldova nu este prima ţară în care se implementează astfel de proiecte, metodologia fiind testată şi în alte 18 centre de excelenţă din Rusia, Lituania, Kazahstan şi Azer­baijan.

Primul centru, stabilit la Chişi­nău, va avea un personal perma­nent în număr de cinci persoane, cetăţeni moldoveni, formaţi în cen­trele SYSLAB din Norvegia, cu ca­pacitate de a pregăti anual 300-400 de persoane, inclusiv viitori forma­tori pentru centrele regionale.

Directorul SYSLAB Chişinău, Tatiana Lapicus, susţine că centrul va avea obiective specifice, care di­feră de ceea ce există la moment în domeniul instruirii din Moldo­va. Astfel, vor fi oferite tehnologii noi autorităţilor pe piaţa forţei de muncă, sectorul public şi cel privat – va fi asigurat cu personal motivat şi calificat. Cel mai important lucru însă, în opinia ei, este că se vor asi­gura şanse de angajare în câmpul muncii a migranţilor moldoveni întorşi acasă, or anume această ca­tegorie de şomeri au de suferit mai mult.

Totodată, centrul SYSLAB Chi­şinău are acorduri de colaborare cu Agenţia Naţională de Ocupa­re a Forţei de Muncă (ANOFM) şi cu Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

 

Dezvoltarea antreprenoriatului, prioritară

 

Deşi, statistic, avem o rată a şo­majului mai mică decât în unele ţări europene (8,1% în acest an), acest dezechilibru are şanse să se dezvolte pe viitor. Ministerul Eco­nomiei susţine că prerogativa lui este de a combate acest flagel, anu­me prin instruirea şi recalificarea de personal.

Prezent la evenimentul de des­chidere al noului centru, ministrul Economiei,Valeriu Lazăr, a menţi­onat: „Paradigma dezvoltării eco­nomice este de a investi şi de a dez­volta potenţialul uman. Acest lucru este prevăzut şi în Strategia Naţio­nală de dezvoltare Moldova 2020 şi cele de dezvoltare în domeniul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) care au în centrul atenţiei capitalul uman. Trebuie să stopăm exodul de creieri şi braţe de muncă şi să inversăm acest proces, astfel încât să creăm premize ca oamenii să-şi folosească potenţialul şi să-şi creeze cariera aici în ţară. Sunt de părere că populaţia îşi doreşte nu doar locuri de muncă şi pleacă pes­te hotare pentru salariile mari pe care nu le au în ţară”.

Potrivit datelor Biroului Naţio­nal de Statistică, în primele trei luni ale anului curent, ponderea şome­rilor a crescut de la 7,2% la 8,1%. Numărul şomerilor a fost de 90,8 mii sau cu 11,0 mii mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2012. Şomajul a afectat în proporţie mai mare bărbaţii (63,4%) şi a persoa­nele din mediul urban (52,5%). Totodată, la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă au fost înregistraţi doar 7241 de şomeri. La nivel naţional pentru persoane­le cu studii superioare şi medii de specialitate sunt oferite 1976 locuri de muncă, ce constituie 27% din numărul total de locuri de muncă vacante.

 

g_economie

Proiectul va dura până în 2015 şi e destinat doar persoanelor cu studii superioare

 

Ministrul Economiei a precizat că “O soluţie pentru absorbţia for­ţei de muncă neangajate este crea­rea locurilor noi de muncă, alături de recalificarea persoanelor cu studii, inclusiv a şomerilor, pentru a-i reorienta spre alte sectoare ale economiei, cu potenţial de dezvol­tare cum ar fi industria eficienţei energetice, industria constructoare de maşini, turismul”.

Remarcăm că odată cu imple­mentarea Strategiei de Eficienţă Energetică şi a reformelor structu­rale în domeniu, există deja semna­le de o lipsă acută de specialişti în domeniu, mai ales de auditori ener­getici la întreprinderile, capabile să implementeze la nivel practic tehnologiile noi în domeniu. “Prin acest proiect am putea identifica so­luţii pentru acoperirea golurilor în pregătire, cu mijloace mici, putem obţine rezultate palpabile într-un timp mai restrâns. De asemenea, vor fi create mai multe oportunităţi pe piaţa forţei de muncă, contribu­ind direct la prevenirea exodului de forţă de muncă calificată din ţară”, a spus Valeriu Lazăr.

 

Rata ulterioară a angajării – 70%

 

Programul de trening al Cen­trului SYSLAB Chişinău va fi gata în două săptămâni şi se planifică instruirea participanţilor privind situaţia pieţei de muncă din Mol­dova, li se vor forma abilităţi de utilizare a calculatorului şi se vor face vizite la companiile locale in­teresate de personal calificat.

Timp de două-trei luni, par­ticipanţii proiectului vor avea la dispoziţie telefoane şi calculatoare pentru a accesa baza de date oferită de centru şi de a stabili contacte cu firmele la care doresc să se angaje­ze. Dacă un participant a reuşit să-şi găsească oferta care-l avantajea­ză, în locul lui vine o altă persoană selectată pentru instruire.

 

centru de cariera

Foto: mec.gov.md

 

Directoarea centrului susţine că după primul curs de instruire, con­form conceptului SYSLAB, vor fi prelegeri şi teste prin care să se de­termine dacă participantul se vede în postură de angajat şi cele care îşi doresc să fie angajatori. Apoi, con­sultanţii în carieră vor lucra cu fie­care la modul individual.

Şi şomerii cu studii superioare, înregistraţi la ANOFM sunt eligi­bili pentru programele de instru­ire ale centrului respectiv. În plus, potrivit acordului dintre cele două instituţii, la frecventarea cursurilor de instruire ei nu-şi vor pierde aju­torul de şomaj acordat de stat.

„Pentru un proaspăt absolvent sau pentru o persoană care este şomeră de mult timp, obţinerea unui loc de muncă este relativ difi­cilă, dar nici pe departe imposibilă. Centrele noastre vin cu o abordare inovativă a problematicii şoma­jului, fapt care ne motivează şi ne va uni pe viitor”, afirmă directorul executiv al SYSLAB International AS, Per Erik Rasmussen.

Potrivit consultanţilor în carieră, metodologia SYSLAB oferă o abor­dare absolut nouă de promovare a angajării durabile şi promovării antreprenoriatului, iar ca rezultat direct, exodul forţei de muncă cali­ficată din ţară va fi prevenit.

Autorii proiectului aşteaptă ca rata angajării ulterioare să fie în jur de 70%. În primul an centrul va găzdui 300 de persoane, urmând ca cifra să ajungă la 1000 de persoane anual. Pentru migranţii moldoveni întorşi acasă şi care îşi doresc lan­sarea unei afaceri, centrul va oferi instruire în arta vânzărilor şi îi va direcţiona spre programul Pare1+1, oferit de ODIMM. Acesta din urmă este unicul proiect din ţară care permite valorificarea remitenţelor moldovenilor care lucrează peste hotare. Pentru realizarea acestui program, în anul 2013, urmează să fie alocate 32 mil. lei sau cu 50% mai mult decât suma alocată în doi ani.

Centrele SYSLAB în Republica Moldova sunt create în cadrul Pro­iectului “Antreprenoriat inovativ pentru angajare durabilă”, imple­mentat de către Programul Naţiu­nilor Unite pentru Dezvoltare în R. Moldova (PNUD), în parteneriat cu Ministerul Economiei şi susţi­nut de Ministerul Afacerilor Exter­ne al Norvegiei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand