13 iulie 2024
Chisinau
Social

7 octombrie – Ziua mondială pentru o muncă decentă: APELUL CONFEDERAŢIEI NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

Loading
Social 7 octombrie – Ziua mondială pentru o muncă decentă: APELUL CONFEDERAŢIEI NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA
7 octombrie – Ziua mondială pentru o muncă decentă: APELUL CONFEDERAŢIEI NAŢIONALE A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

 

 

schimbari-climaterice

Foto: planeta.moy.su

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova se alătură declaraţiilor structuri­lor sindicale de pe toată planeta care vizează combaterea schimbărilor climaterice şi a im­pactului negativ al acestora asupra locurilor de muncă.

 

Emisiile de gaze cu efect de seră, creşterea tempe­raturilor medii pe glob, lipsa unor politici coerente faţă de impactul activităţilor economice asupra cli­mei conduc la pierderea locurilor de muncă şi chiar de vieţi omeneşti.

Toate locurile de muncă trebuie să fie „verzi”, dacă vrem să avem o economie ecologică, iar munca de­centă trebuie să fie în centrul acestei transformări.

 

g_cnsm

Drepturi pentru lucrători – soluții adecvate pentru schimbări climatice

 

Pentru a păstra o planetă locuibilă, precum şi în scopul de a contribui la crearea de locuri de lucru care să asigure o stabilitate climaterică, facem apel către toţi cetăţenii ţării, către Parlament și Guvern, către patronate şi sindicate să-şi conjuge eforturile pentru promovarea principiilor muncii decente în Republica Moldova prin întreprinderea următoarelor acţiuni:

 

• asigurarea unei remuneraţii echitabile prin stabilirea unui salariu minim unic pe ţară, care urmează a fi egalat cu nivelul mini­mului de existenţă (cel puţin 1767,3 lei);

• stimularea creării noilor locuri de muncă „verzi” care nu ar avea impact negativ asupra mediului ambiant;

• intensificarea activităţilor de contracara­re a muncii nedeclarate şi a achitării salarii­lor „în plic”;

• introducerea în cadrul legal a normelor obligatorii privind alocarea resurselor finan­ciare pentru eliminarea factorilor de risc pro­fesional care cauzează accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale;

• urgentarea elaborării şi implementării cadrului legal privind crearea serviciilor de sănătate ocupaţională;

• majorarea de către stat şi angajatori a cheltuielilor pentru formarea şi perfecţio­narea lucrătorilor în concordanţă cu cerinţe­le noilor tehnologii care să asigure protecţia mediului ambiant;

• ratificarea Convenţiei OIM nr. 102 privind normele minime de securitate socială;

• urgentarea introducerii în legislaţia Re­publicii Moldova a prevederilor Directivelor Uniunii Europene care vizează securitatea şi sănătatea în muncă.

 

Îndemnul nostru este să ne unim eforturile pentru a dezvolta o economie social orientată, productivă şi competitivă care să ne asigure un viitor nouă şi în­tregii planete. Să contribuim la crearea locurilor de muncă stabile, cu salarii decente, cu condiţii sigure şi sănătoase de muncă, astfel ca omul muncii să fie apreciat în Republica Moldova la nivelul cuvenit.

Munca decentă este singura soluţie durabilă pen­tru viitor!

 

Chişinău, 7 octombrie 2014

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand