13 iulie 2024
Chisinau
Social

35 de femei, instruite în tehnici de comunicare și de negociere

Loading
Social 35 de femei, instruite în tehnici de comunicare și de negociere
35 de femei, instruite în tehnici de comunicare și de negociere
femei-comunicare

Programul de instruire a durat 3 luni

 

Pe parcursul a trei luni, 35 de femei lidere din grupurile subreprezentate – migran­te, consiliere, tinere, de etnie romă ș.a. – au participat la Programul de pregătire complexă pentru con­solidarea abilităților și sporirea capacităților lor, implementat de Institutul pentru Dezvoltare şi Ini­ţiative Sociale „Viitorul” și susținut de Programul ONU „Femeile în po­litică”. 

 

În cadrul programului au fost aborda­te diverse teme, iar cunoștințele obținute vor fi utilizate în activitățile de mai de­parte ale participantelor. În septembrie și octombrie, femeile lidere au beneficiat de sesiuni de instruire la tema egalității de gen în politici naționale și internaționale, la care s-a discutat despre importanța cooperării la nivel de comunitate, dar și despre mecanismele comunicării și dis­cursul public, liderismul feminin. Ulte­rior, seminarele au fost urmate de vizite de documentare în instituții de stat și mi­nistere din Chișinău, la Parlament și alte instituții importante.

În luna noiembrie, programul a fost focalizat pe instruiri ce țin de advocacy, negocieri și tehnici de comunicare, fiind urmate de o întâlnire inedită cu Excelența Sa Signe Burgstaller, ambasadoarea Sue­diei în Republica Moldova. Ambasadoa­rea Suediei a discutat cu femeile lidere despre experiența Suediei în promovarea egalității de gen prin politici publice. Mai mult, femeile lidere au aflat despre prac­tici pozitive ale Suediei în susținerea și promovarea liderismului feminin.

„Procesul de promovare a egalității de gen a fost unul de durată, care s-a con­struit de-a lungul deceniilor. Însă, pe par­cursul acestor ani, egalitatea de gen a fost susținută atât de guvern, cât și de societa­tea civilă. Deci a fost o influență din două direcții. Și nu promovăm egalitatea de gen doar pentru că este un lucru corect, ci pen­tru că ține de drepturile omului. Iar dacă dorim ca societatea noastră să se dezvolte din punct de vedere social, politic sau eco­nomic, atunci trebuie să valorificăm toa­te resursele umane și să nu ignorăm mai mult de jumătate din populație la luarea deciziilor”, a declarat Excelența Sa Signe Burgstaller.

La încheierea programului, le-am în­trebat pe participantele la acesta despre planurile lor de mai departe și cu ce pleacă bun de aici.

Renata Grădinaru este consilieră în municipiul Bălți. Ea spune că noul bagaj de cunoștințe îl va folosi pentru a-și atinge scopurile în activitatea sa. „Plec de aici cu multe cunoștințe teoretice și practice des­pre advocacy, tehnici de comunicare și de negociere, metode de convingere”, a recu­noscut Renata Grădinaru.

Tatiana Chiriac, consilieră locală la Drochia, este o altă participantă la pro­gram. „Vreau să constitui la Drochia o organizație de femei și voi folosi toate teh­nicile învățate aici”, ne-a mărturisit ea.

Rodica Dubă, reprezentantă a Asociației drepturi și familie din Chișinău, a recunos­cut că a venit la acest training ca să învețe cum să-și mobilizeze organizația și să poa­tă avansa în activitate. „Noi desfășurăm o campanie de informare pe internet despre fondurile ilegale în școli și aveam nevoie de informație cum am putea avansa în ac­tivitate”, a afirmat Rodica Dubă.

Programul de instruire, care a început în septembrie și s-a încheiat în noiembrie 2016, a fost realizat de către IDIS „Vii­torul”, cu susținerea Programului ONU „Femeile în Politică”, implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egali­tatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneri­at cu Fundația Est–Europeană și Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, finanțat de Guvernul Suediei.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand