16 august 2022
Chisinau
Varia

30 de ani cu Vocea poporului! Liantul care ne consolidează

Loading
Varia 30 de ani cu Vocea poporului! Liantul care ne consolidează
30 de ani cu Vocea poporului! Liantul care ne consolidează
Vocea poporului

Publicația CNSM, oglindă fidelă a mișcării sindicaliste

Oleg BUDZA, președintele CNSM:

Sindicatele sunt parte din societate și au avut întotdeauna de spus un cuvânt, au constituit un factor de echilibru social, chiar și în timpuri dificile din punct de vedere economic și politic. Rolul ziarului „Vocea poporului” în diferite perioade a fost unul important, acesta oglindind în mod obiectiv transformările la care a fost nu numai martor, dar și actor, alături de sindicate.

În timp, ziarul a evoluat, odată cu transformările care au avut loc în societate, inclu­siv în rândurile sindicatelor, care s-au consolidat prin fuziunea a două centre sindicale naţional–interramurale: Confederaţia Sindicatelor din Republica Moldova şi Confe­deraţia Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate”, din care a rezultat CNSM.

De-a lungul timpului, ziarul a promovat mișcarea sindicală în general, acțiunile, evenimentele desfășurate de sindicate, ideile acestora ca mijloc de realizare a po­liticilor prevăzute de statutele lor. În ultimii ani, publicația a cunoscut o adevărată „schimbare la față”, în redacție venind oameni noi, tineri, ambițioși.

După Congresul III al CNSM, din 2017, a apărut necesitatea promovării Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu UE, singura soluție viabilă pentru societate. Stra­tegia aprobată de congres privind vectorul european a fost reflectată cu succes de colectivul redacției în paginile ziarului „Vocea poporului”.

Prin temele și subiectele abordate cu profesionalism și echidistant, publicația a devenit una dintre punțile aruncate între conducerea CNSM, președinții centrelor sin­dicale naţional–ramurale și liderii din teritorii, precum și membrii de rând.

Ziarul nu poate să fie „mai bun” sau „mai frumos” decât activitățile ca atare organi­zate de sindicate. Publicația CNSM trebuie să fie oglindă fidelă a mișcării sindicaliste, ca parte a societății, a vieții sindicatelor și a membrilor de sindicat, cu toate lacunele, problemele, dar și succesele lor. În mare parte, aceasta anume așa este: la înălțimea așteptărilor.

Materialele inserate în paginile ziarului denotă buna pregătire a ziariștilor, a între­gului personal, implicarea lor sufletească. Iar atunci când pui suflet în ceea ce faci, iese un lucru bun, de calitate.

Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la fondarea publicației „Vocea poporului”, urez întregului colectiv al redacției multă sănătate, inspirație, materiale atractive și utile și un tiraj cât mai mare.

 

Să facem totul ca ziarul să fie o publicație permanent creatoare

Mihail HÎNCU, vicepreşedinte al CNSM:

Vreau să vă anunț din capul locului că ziarul are viitor, deoarece este necesar mem­brilor de sindicat, tuturor celor care doresc să cunoască ceea ce este legat de activitatea noastră sindicală, precum sunt salarizarea, protecția omului muncii şi multe alte aspec­te.

În această perioadă de 30 de ani, colectivul ziarului a muncit mult, a fost tot tim­pul alături de cei nevoiaşi, de cei care se confruntă cu probleme. Aţi adus în paginile publicației cele mai fierbinţi momente din activitatea noastră din diferite perioade, cum ar fi protestele, negocierile cu partenerii sociali. Astfel, împreună am dobândit ceea ce este necesar omului muncii: majorarea salariilor, crearea condițiilor de muncă decente, multe alte realizări pe care le-aţi reflectat în ziar.

„Vocea poporului”, ca publicație periodică a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, s-a aflat tot timpul în miezul evenimentelor pe care le-au desfășurat sin­dicatele şi ele au fost reflectate cu profesionalism și corectitudine, arătând ceea ce se face bine în sindicate. În paginile ziarului au fost inserate materiale pe teme juridice, economice, sociale, ați oglindit succesele, dar şi insuccesele sindicatelor, așa cum este realitatea noastră.

Noi, conducerea CNSM, o să facem tot ce ne stă în puteri ca „Vocea poporului” să fie o publicație permanent creatoare și actuală. Doresc ca, alături de subiectele sociale, eco­nomice, juridice, noua rubrică, „Vocea ta contează”, să includă articole, interviuri, opinii ale membrilor de rând și ale liderilor de sindicat, iar asta, sunt sigur, va da un imbold nou în activitatea ziarului. Vă urez succes, mulţi ani şi activitate fructuoasă, pentru binele membrilor de sindicat, în primul rând.

 

Un ziar bun, care este Vocea tuturor membrilor de sindicat

Petru CHIRIAC, vicepreşedinte al CNSM:

Ziarul „Vocea poporului”, care informează corect cetăţenii, a devenit, putem spune, singura sursă de informare a mişcării sindicale din țară. Anume prin intermediul acestei publicații, putem afla lucruri importante, pe care ulterior le folosim în activitatea noas­tră.

Un săptămânal care abordează diverse probleme, cum ar fi încălcarea drepturilor angajaților, privind salarizarea, securitatea şi sănătatea în muncă etc. În ultimul timp, în paginile ziarului sunt reflectate mai des activităţile Comisiei de Femei şi ale Comisiei de Tineret din cadrul CNSM.

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” a ajuns, în scurt timp, la persoanele interesate de legis­laţia muncii, de salarii, pensii şi indemnizaţii. Este binevenită şi rubrica „Avocatul”, dar şi „Avocatul sindicatelor”, care oferă membrilor de sindicat detalii privind implementarea anumitor acte legislative.

„Vocea poporului” redă pe larg şedinţele Comitetului Confederal şi ale Consiliului General al CNSM. O nouă formă de activitate a fost desfășurată de colectivul condus de redactorul-şef Angela Chicu: e vorba despre „Vocea poporului” în teritoriu” astfel fiind stabilite legături directe cu organizaţiile primare, cu reprezentanţii CNSM din raioane.

„Vocea poporului” este vocea tuturor membrilor de sindicat, tribuna la care fiecare sa­lariat poate să-şi expună opinia despre activitatea unui anumit lider de sindicat, de orice nivel. Bine ar fi ca ziarul să abordeze mai pe larg problemele cu care se confruntă organi­zaţiile sindicale primare şi teritoriale, şi ce trebuie să întreprindă sindicatele de ramură şi CNSM, ca acestea să fie soluţionate.

„Vocea poporului” nu trebuie să ezite să scoată la iveală mai multe lacune privind re­laţiile de muncă dintre angajator şi angajaţi, pe care nu au reuşit să le rezolve partenerii sociali.

Felicit tot colectivul redacţiei, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la fondarea ziarului. Vă doresc mult succes în viitor, să aveţi parte de mai mulţi cititori şi susţinători!

 

Merită distribuit fiecărui membru de sindicat şi susţinut mulţi ani înainte!

Sergiu SAINCIUC, vicepreşedinte al CNSM:

„Vocea poporului” este un mijloc de informare foarte important. Difuzat pe su­port de hârtie, ziarul poate fi citit oricând, oferit colegilor, familiei, rudelor.

Este un ziar util membrilor de sindicat. El reflectă sistematic şi cu operativita­te acţiunile întreprinse de structurile sindicale la nivel naţional şi de ramură. Ma-terialele publicate sunt actuale, dezvăluie situaţia la zi din diferite puncte de vedere.

Este singurul ziar sindical din ţările fostei URSS şi oferă toată informaţia ce pre­zintă interes pentru salariat, fiindcă scrie despre ce-l doare pe acesta, ce-l frământă. Conţine foarte multe rubrici ce ţin de actualitate, include şi informaţii la solicitarea membrilor de sindicat, întrebări și răspunsuri.

Ziarul publică în fiecare număr materiale despre toate evenimentele desfăşurate timp de o săptămână. Atunci când îl răsfoieşti, poţi afla care sunt activităţile curente ale CNSM, ale sindicatelor de ramură. Ziariştii de la „Vocea poporului” asistă la toate activităţile şi acţiunile sindicale importante, derulate atât la nivel de centru, cât şi de teritoriu.

Este un ziar bun, citit, iar redacţia dispune de o echipă de profesionişti. Ne-am dori mai mulţi abonaţi, cel puţin o dublare a tirajului. Publicaţia merită să fie distri­buită fiecărui membru de sindicat şi susţinută mulţi ani înainte.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor