Concediile de odihnă anuale suplimentare, alipite la cel de bază. Recalcularea pensiei de vârstă în cazul continuării activităţii

vocea.md
Vocea Poporului, 10.11.2017

   

wsj.com

wsj.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Concediile de odihnă anuale suplimentare, alipite la cel de bază

 

guestion

Angajatorul mi-a acordat pentru primul an de lucru con­cediul anual plătit de doar 28 de zile calendaristice (con­cediul de bază). Potrivit funcției deținute, am dreptul și la concediu suplimentar. Acesta mi-a fost refuzat, însă, pe motiv că acordarea concediului anual plătit a avut loc după primele şase luni de lucru la unitate. Doresc să aflu dacă angajatorul are dreptate.

 

Vera Vicolău, Chişinău

 

În cazul indicat de dumneavoastră, angajatorul nu are dreptate. Art. 113 din Codul muncii stipulează că  28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare, constituie durata minimă. Totodată, legislaţia prevede pentru unele categorii de salariaţi conce­dii de odihnă anuale suplimentare. Sunt vizaţi salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare, persoanele cu dizabilități de vedere severe, tinerii în vârstă de până la 18 ani etc.

Aceste prevederi ale legislației au caracterul unor garanții de mun­că ce rezultă din prevederile art. 43 alin.(2) din Constituția țării, con­form căruia dreptul la concediul de odihnă anual, inclusiv concediul de odihnă anual suplimentar plătit, este garantat pentru toți salariații.

Mai mult decât atât, potrivit  art.121 alin. (6) din Codul muncii, în redacția Legii nr.157 din 20.07.2017, (Monitorul Oficial nr. 301-315 /527 din 18.08.2017), concediile de odihnă anuale suplimentare se alipesc la concediul de odihnă de bază.

 

Recalcularea pensiei de vârstă în cazul continuării activităţii

 

guestion

Sunt pensionară de trei ani, dar activez în continuare şi achit contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Mă interesează dacă pot solicita să-mi fie recalculată pensia, ca să fie incluși şi aceşti trei ani?

 

Elvira Ramazan, Chișinău

 

Reexaminarea drepturilor la pensie, conform art. 33 din Legea pri­vind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14.10.98, se efectuează doar în cazul în care au apărut noi circumstanţe referitoare la stagiul de cotizare sau venitul asigurat, ce au avut loc până la acor­darea drepturilor la pensie sau în cazul transferării la o altă categorie de pensie. În acest sens, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a propus în repetate rânduri ca salariaţilor-pensionari să le fie acordat dreptul la recalcularea pensiei în cazul continuării activită­ţii, dar deocamdată această iniţiativă nu a fost acceptată. Prin urmare, ea constituie un obiectiv al activității sindicatelor și în continuare.