17 august 2022
Chisinau
Social

Zilierii care muncesc în agricultură ar putea fi remunerați cu vouchere

Loading
Social Zilierii care muncesc în agricultură ar putea fi remunerați cu vouchere
Zilierii care muncesc în agricultură ar putea fi remunerați cu vouchere
adevarul.ro

Parlamentul ar putea regle­menta munca zilierilor ba­zată pe vouchere. Comisia juridică, numiri și imunități a avizat, recent, un proiect de modificare a Legii privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter oca­zional desfășurate de zilieri.

Potrivit autorului proiectului de lege, necesitatea elaborării și promovării acestui act normativ a fost identificată în procesul de implementare a Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

„Problema forței de muncă cu ziua în agricultură tinde să se acu­tizeze, în pofida faptului că Gu­vernul încearcă să o soluționeze și, în acest sens, a propus, iar Parlamentul a adoptat Legea pri­vind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Dificultățile țin atât de lipsa brațelor de lucru, cât și de calitatea forței de mun­că, în special, dacă luăm în calcul necesitățile specifice ale sectorului agriculturii de performanță. În cea mai mare parte, aceste probleme sunt rezultatul exodului masiv de forță de muncă, ce s-a produs cu precădere din zonele rurale ale Re­publicii Moldova. E foarte probabil că acest exod nu ar fi fost atât de pronunțat, dacă ocuparea forței de muncă în agricultură ar fi avut un caracter constant, iar nivelul de ve­nituri în ramură ar fi permis un trai decent pentru cei care o practică”, menționează autorului proiectului de lege în nota informativă.

O altă problemă, în opinia auto­rului proiectului de lege, în special, legată de munca sezonieră, este fluctuația cadrelor de la un an la altul. Chiar dacă pe parcursul unui sezon lucrătorii au fost instruiți re­feritor la anumite operațiuni ma­nuale, nu este neapărat că aceiași lucrători vor fi disponibili și în anii următori. Impactul se simte asu­pra calității, dar și a productivității muncii.

O problemă generată de virusul Covid-19 este revenirea unui nu­măr mare de muncitori necalificați în țară. „S-ar părea că această împrejurare ar soluționa proble­ma lipsei brațelor de muncă, însă nu este așa. Persoanele care au revenit în țară nu sunt atrași de condițiile de salarizare și prefe­ră să se înregistreze în calitate de șomeri, beneficiind astfel de ajutor de șomaj. Astfel, a devenit necesa­ră îmbunătățirea și ajustarea politi­cilor în domeniul reglementării”.

 

Voucher în funcție de domeniul agricol

Potrivit proiectului, urmează a fi introdusă în legislație noțiunea de voucher, „formular cu regim special, care confirmă dreptul be­neficiarului de lucrări necalificate de a procura forță de muncă ne­calificată și efectuarea plății pentru numărul de zile notificate în el”.

Beneficiarul de lucrări va putea opta pentru procurarea unui nu­măr de vouchere de la Inspectora­tul de Stat al Muncii, egal cu nu­mărul de angajați necesar pentru muncile necalificate, și va efectua plata pentru numărul de zile noti­ficate. Angajatorul va putea utiliza munca bazată pe vouchere dacă numărul de zilieri necesari pentru executarea lucrărilor necalificate depășește 50 de oameni pe peri­oada de angajare.

Autorul proiectului propune ca prețul unui voucher să fie determi­nat în funcție de domeniul agricol: agricultura ecologică și turism ru­ral – 6 lei/voucher, agricultura de valoare înaltă – 8 lei/voucher, agri­cultura convențională – 10 lei/vo­ucher. Angajatorii care vor angaja persoane cu dizabilități ar putea beneficia de o reducere de 25% din prețul voucherului.

 

Numărul limită de zile, majorat

O altă prevedere a proiectului este majorarea numărului limită de zile pentru care poate fi anga­jat un zilier, de la 90 la 120 de zile. Solicitarea pentru această majora­re vine din partea sectorului și se justifică prin faptul că, din punct de vedere economic, 90 de zile nu este atractiv nici pentru angajator, nici pentru zilier.

De asemenea, pentru a face mai atractivă munca bazată pe vouchere, autorul inițiativei legis­lative propune scutirea zilierilor de impozitul pe venit. Calculele arată că, oricum, la nivel de salari­zare în agricultură, pentru numărul de angajați, ținând cont de scuti­rile de care beneficiază un zilier și membrii familiei pe care îi are la întreținere, nu se justifică reținerile impozitelor pe venit.

„Voucherul pentru muncile pre­state în agricultură (și nu doar) este pe larg utilizat în astfel de țări cu angajări masive de zilieri, cum ar fi: Polonia, Italia, Belgia, Țările de Jos, Ungaria, Lituania. Aceste țări au început să experimenteze munca bazată pe vouchere încă din 2010 și, pe parcurs, au atins rezultate impresionante. Proiectul de lege va îmbunătăți și ajusta politicile în domeniul reglementării muncii prestate de zilieri în agricultură”, se menționează în nota informativă a proiectului.

 

Sindicatele sunt împotrivă

Contactat de ziarul „Vocea popo­rului”, Vasile Mămăligă, președinte interimar al Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroinsind” din Re­publica Moldova, a menționat că sindicaliștii sunt împotriva adoptă­rii unui astfel de proiect de lege. Potrivit acestuia, norma legală ar urma să fie în defavoarea zilierului și ar facilita angajarea străinilor în țară.

„Suntem categoric împotrivă. Este o lege în defavoarea oame­nilor noștri. Acum lucrăm la acest proiect de lege, analizăm docu­mentul din punct de vedere juridic, după care vom veni cu o opinie ar­gumentată”, ne-a spus Mămăligă.

Proiectul de lege urmează să fie discutat de celelalte comisii parla­mentare, iar ulterior, va fi dezbătut într-o ședință în plen a Legislativului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor