17 septembrie 2021
Chisinau
Vocea în imagini

Vox populi, vox Dei: Ziarul „Vocea poporului” va apărea în format tipărit

Loading
Vocea în imagini Vox populi, vox Dei: Ziarul „Vocea poporului” va apărea în format tipărit
Vox populi, vox Dei: Ziarul „Vocea poporului” va apărea în format tipărit
Vocea poporului

Săptămânalul „Vocea poporului” este un brand al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova, un ziar cu tradiție de 30 de ani de activitate. Ziarul mereu urmărește să reflecte în mod obiectiv acti­vitatea sindicatelor, domeniul muncii, sfera legislativă și economică, provocările socia­le ale populației și alte subiecte importante pentru cititorii noștri.

„Vocea poporului” este portavoce a sin­dicatelor. Prin intermediul acestei publicații, sindicaliştii pot ajunge inclusiv la oamenii care nu au acces permanent la un calcula­tor şi la internet. Ziarul e o punte de legătu­ră între conducerea sindicatelor și centrele sindicale național–ramurale, membrii din teritoriu, între cititorii de pe multiple pali­ere.

Redacția ziarului este receptivă și des­chisă spre colaborare cu toate federațiile sindicale. Cu personal calificat și cu promo­tori ai valorilor sindicale, ziarul tipărit este un crâmpei de istorie, pe care îl vor căuta viitoarele generații în biblioteci și arhive.

Ca urmare a crizei pandemice, cât și a altor factori interni de activitate, din 5 iulie curent, ziarul trebuia să fie emis doar în va­riantă electronică în limba română. În urma unei analize cost-eficiență, a analizei SWOT  și a situației actuale, dar și a altor argu­mente economice, am înaintat membrilor Comitetului Confederal al CNSM propuneri strategice cu soluții sustenabile de a da un impuls mai intensiv activității ziarului pen­tru perioada următoare și am expus per­spectivele de dezvoltare ale ziarului în con­textul actual social-economic și pandemic. Respectiv, prin Hotărârea nr.6 din 28 iulie anul curent, conducerea CNSM și membrii Comitetului Confederal ai CNSM au decis păstrarea ziarului tipărit pe hârtie în limba română și în limba rusă.

 

“Vocea poporului” este capitalul informațional al sindicatelor

 

Echipa redacției „Vocea poporului” expri­mă mulțumiri, recunoștință și considerație pentru susținerea ziarului. Opiniile, ideile și sugestiile propuse privind păstrarea și dez­voltarea ziarului sunt foarte valoroase pen­tru noi ca echipă și vă asigurăm că munca noastră va fi orientată spre îmbunătățirea zi­arului și promovarea Politicii informaționale a CNSM în continuare.

În context, vă invităm să vă alăturați la campania de abonare pentru perioada sep­tembrie-decembrie 2021 și rugăm centrele sindicale național-ramurale să contribuie la abonarea colegilor, a activului sindical, a membrilor organizațiilor sindicale primare, ai organizațiilor teritoriale, a familiei și prie­tenilor la publicația „Vocea poporului”.

Vă mulțumim tuturor!

 

Tatiana MARIAN,

redactor-șef al publicației „Vocea poporului”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și