29 ianuarie 2023
Chisinau
Social

Vocea femeilor sindicaliste se face tot mai auzită în societatea noastră

Loading
Social Vocea femeilor sindicaliste se face tot mai auzită în societatea noastră
Vocea femeilor sindicaliste se face tot mai auzită în societatea noastră
facebook.com

Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a organizat o ședință de dare de seamă a activităților realizate pe parcursul anu­lui trecut și a trasat noi obiective pen­tru 2023.

Președintele CNSM, Igor Zubcu, pre­zent la eveniment, a apreciat activitatea femeilor sindicaliste și eforturile depuse de acestea în crearea imaginii mișcării sindi­cale și în promovarea drepturilor femeilor. Aici e important de menționat faptul că, din numărul total de membri de sindicat, peste 60% le reprezintă femeile. Liderul sin­dical a vorbit despre prioritățile confederației în domeniul egalității de gen, subliniind tot­odată că trebuie de consolidat imaginea și rolul femeii în societate.

Igor Zubcu s-a referit și la importanța campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care va fi lansată în luna martie anul curent, în care mizează pe im­plicarea masivă a sindicalistelor. Totodată, președintele CNSM s-a arătat deschis să ofe­re tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activităților planificate de Comisia de Femei pentru 2023. Liderul sindical a menționat necesitatea promovării drepturilor și a inte­reselor femeilor din mediul rural, implicarea femeilor sindicaliste în campanii de informa­re, înaintarea de propuneri menite să contri­buie la îmbunătățirea situației de pe piața muncii. Iar pentru împărtășirea practicilor bune, Igor Zubcu a subliniat necesitatea de a dezvolta relații de colaborare cu structuri similare de la alte organizații sindicale din străinătate.

 

Trecere în revistă a principalelor activități

Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a prezentat un raport în care a trecut în revistă principalele activități desfășurate pe parcursul anului trecut. În perioada de referință au avut loc un șir de activități, fiind puse în discuție dificultățile cu care se confruntă femeile din ţară. Ea a subliniat că femeile sindicaliste sunt îngri­jorate în legătură cu problemele ce țin de sănătatea populației, efectele migrației, consecințele muncii „la negru”, problemele sociale.

Pentru 2023, femeile sindicaliste și-au propus să efectueze mai multe vizite de lu­cru în teritoriu, pentru o mai bună informare a salariatelor despre drepturile pe care le au, să organizeze activități de sensibilizare a populației și activități de instruire axate pe necesitatea eliminării inechităților care încă mai există pe piața muncii, implicarea în realizarea planurilor de acțiuni la nivel național pentru combaterea violenței îm­potriva femeilor, apărarea drepturilor și in­tereselor angajatelor, membre de sindicat. Președintele CNSM a promis tot suportul necesar în acest sens.

În cadrul ședinței, femeile sindicaliste au pus în discuție problemele cu care se con­fruntă membrii de sindicat din diferite ra­muri ale economiei naționale în contextul crizei economice, au înaintat propuneri pen­tru a fi incluse în planul de activități pentru 2023, fiind abordate totodată diverse ches­tiuni organizatorice.

Comisia de Femei este o structură a CNSM, care are drept scop protejarea drep­turilor profesionale, economice și sociale ale femeilor membre de sindicat. Activitatea acestei structuri este apreciată de conduce­rea CNSM, fiind o voce puternică auzită și de conducerea țării, de Guvern, care ține cont de părerea Comisiei atunci când se caută soluții pentru problemele cu care se con­fruntă în general toate femeile din RM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor