19 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Vera BUTNARI: „Crizele din ultimii ani ne-au făcut să privim lucrurile altfel și să găsim soluții neordinare”

Loading
Dialoguri Vera BUTNARI: „Crizele din ultimii ani ne-au făcut să privim lucrurile altfel și să găsim soluții neordinare”
Vera BUTNARI: „Crizele din ultimii ani ne-au făcut să privim lucrurile altfel și să găsim soluții neordinare”
sindicate.md

Interviu cu Vera Butnari, președinta Organizației sindicale primare de la Liceul Teoretic din satul Molești, raionul Ialoveni, reprezentantă a Federației Sindicale a Educației și Științei. Acesta a fost realizat în cadrul campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, parte a unei serii de interviuri cu genericul „Istorii de succes ale femeilor lideri de sindicat din mediul rural”.

– Doamnă Butnari, când ați înce-put activitatea în calitate de lider sin­dical?

– Activez de peste 30 de ani în cadrul actualului Liceu Teoretic din satul Molești, raionul Ialoveni, care pe timpuri se numea Școala medie de cultură generală. Am făcut studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Drept. Interesul pentru activitatea sindicală mi-a apărut încă în perioada studenției. Eram o fire energică și curioasă, dornică de a cunoaște cât mai multe. Am fost membră de sindicat pe toată durata studiilor uni­versitare. Am fost aleasă ca membră a co­mitetului sindical de la Universitate, unde am venit cu diferite idei și propuneri. Ulte­rior, când am început activitatea în câmpul muncii, am continuat să fiu membră de sindicat. În anul 2016, am fost aleasă de către angajații liceului să le reprezint inte­resele în calitate de lider sindical.

– Ce înseamnă a fi lider sindical într-o instituție de învățământ?

– În calitate de lider sindical, trebuie să apleci urechea și să fii atent la toate nevoile membrilor de sindicat, pentru a le apăra drepturile și interesele. Mă refer aici la problemele cu care se confruntă atât cadrele didactice, cât și personalul auxiliar.  Toți angajații instituției noastre sunt membri de sindicat. Am depus toate eforturile pentru ca în colectivul de mun­că să existe unitate. Consider că ar fi bine ca în fiecare instituție să existe organizație sindicală, pentru a proteja salariații. Tre­buie să menționez că activitatea sindica­lă înseamnă nu doar apărarea drepturilor salariaților. Organizația sindicală are rolul de a călăuzi salariații atunci când se con­fruntă cu diferite probleme, fie că vorbim despre tineri specialiști sau cadre cu mai multă experiență de muncă. Sunt foar­te recunoscătoare Federației Sindicale a Educației și Științei pentru că a reușit să negocieze Convenția colectivă de ramură care conține multe beneficii pentru ca­drele didactice, pentru toți angajații din sistemul educațional. În baza Convenției, Comitetul sindical din cadrul liceului, cu participarea Comisiei de mediere, a nego­ciat cu administrația instituției și am ela­borat Contractul colectiv de muncă, unde sunt incluse un șir de beneficii pentru salariați, apreciate de colectivul de muncă, format preponderent din femei. Este im­portant faptul ca acele prevederi care sunt incluse în Contractul colectiv să fie respec­tate, iar drepturile angajaților să nu fie în­călcate. Anual, acest Contract este revizuit și analizăm minuțios cum sunt respectate prevederile stipulate. Avem o colabora­re frumoasă cu administrația instituției. Abordăm problemele care apar și identi­ficăm soluții prin dialog.

– Care sunt principalele probleme cu care vă confruntați?

– Una din principalele probleme este nivelul de salarizare. Dacă e să vorbim despre un salariu decent, acesta astăzi ar trebui să fie de cel puțin 1000 de euro pentru un pedagog. Discutăm, evident, cu absolvenții liceului nostru, care activează în diferite domenii, și vedem că nivelul de salarizare este mult mai mare decât al unui pedagog. Însă un cadru didactic pregătește și un jurist, un parlamentar, un medic, inginer, pe toți, de fapt. Baza este pusă în școală. Noi însă suntem optimiști și încercăm să facem față tuturor proble­melor. Depunem toate eforturile pentru a oferi elevilor condițiile necesare, pentru a desfășura un proces educațional de calita­te. O altă problemă este motivarea tineri­lor specialiști. Cu regret, puțini tineri care absolvesc instituțiile ce pregătesc viitorii pedagogi aleg să vină să lucreze în școli. Cei care totuși vin muncesc 3-5 ani și plea­că. Tânărul specialist trebuie să facă față la multe provocări legate de cheltuielile ne­cesare astăzi pentru a întreține o familie, probleme legate de lipsa spațiului locativ ș. a. Cu toate acestea, în urma activității structurilor sindicale ierarhic superioare, la nivel național, în dialog cu partenerii soci­ali, sunt depuse eforturi pentru a atrage ti­nerii în sistemul educațional, dar mai sunt multe de făcut în această direcție.

– Cum faceți față provocărilor cu care vă confruntați în ultimii ani?

– Sunt, într-adevăr, ani cu mai multe cri­ze și dificultăți pe care nu le-am mai în­tâlnit. Trebuie să spunem totuși că aceste crize care au venit de-a valma ne-au  făcut să privim lucrurile altfel și să găsim soluții neordinare la problemele cu care ne con­fruntăm. Bunăoară, foarte rapid ne-am adaptat la problemele generate de criza pandemică și am implementat noi tehno­logii în procesul educațional. Ne-ar fi tre­buit mai mulți ani ca să o facem, dar criza a accelerat procesele de adaptare la noile tehnologii. Vreau să spun că, în pofida tu­turor problemelor care există în sistemul educațional, dacă ar fi să o iau de la înce­put, aș alege tot profesia de pedagog. Îmi sunt foarte dragi copiii, vin cu dragoste la muncă, cu mult entuziasm, pentru a face lucruri frumoase împreună cu colegii mei și mă bucur de toate succesele elevilor.

sindicate.md

– Sunt respectate drepturile femeilor în mediul rural?

– În ceea ce privește respectarea dreptu­rilor femeilor, pot spune că este o proble­mă la nivel de țară. Femeile nu-și cunosc suficient de bine drepturile, în special, în mediul rural. Femeile se confruntă cu foarte multe probleme legate de fluxul de migrație a populației destul de mare. Feno­menul migrației are urmări asupra întregii familii. Femeile trebuie să facă față proble­melor casnice, legate de educația copiilor, grija de părinții vârstnici. O altă problemă cu care se confruntă femeile din mediul rural este accesul la o infrastructură de ca­litate – apă, canalizare, comunicații, servicii medicale etc. Sunt foarte multe localități rurale care nu beneficiază de astfel de servicii. Dar femeile din țara noastră sunt optimiste și descurcărețe, indiferent de dificultățile pe care le întâmpină. Cu toate acestea, consider că autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție problemelor cu care se confruntă femeile în mediul ru­ral. Însă, indiferent de probleme, femeile trebuie să fie active și rolul organizațiilor sindicale în protecția drepturilor femei­lor este foarte important. Femeile trebuie să-și exprime punctul de vedere vizavi de problemele social-economice, probleme de familie sau ale comunității.

– Cum apreciați lansarea de către CNSM a campaniei „Organizația pri­mară – energia mișcării sindicale”?

– Campania este foarte bineveni­tă. Este important să fie atrași cât mai mulți salariați în sindicate, iar angajații să înțeleagă beneficiile pe care le presupune apartenența la sindicate. Prin unitate, so­lidaritate, este mai ușor să fie soluționate mai multe probleme actuale în favoarea angajaților. Sper că această campanie va avea o continuitate.

– Ce mesaj aveți pentru femeile sin­dicaliste?

– Îndemn femeile sindicaliste să fie bine informate, să fie active, solidare, curajoa­se. Dacă vom fi bine informate, ne vom cunoaște mai bine drepturile și vom fi mai puternice, pentru a îmbunătăți situația fe­meilor din Republica Moldova. De aseme­nea, pentru că suntem la început de noul an școlar, doresc întregii comunități peda­gogice multă sănătate, putere și răbdare.

– Vă mulțumim pentru interviu și vă urăm succes!

 

Interviu realizat de Ion SCLIFOS

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand