15 aprilie 2021
Chisinau
Dialoguri

Valeria Tricolici:” Rezolvarea problemelor sindicaliștilor, preocuparea de bază a Federației „Moldsindcoopcomerț”

Loading
Dialoguri Valeria Tricolici:” Rezolvarea problemelor sindicaliștilor, preocuparea de bază a Federației „Moldsindcoopcomerț”
Valeria Tricolici:” Rezolvarea problemelor sindicaliștilor, preocuparea de bază a Federației „Moldsindcoopcomerț”
Vocea poporului

Interviu cu Valeria Tricolici, președinta Federației Sindicatelor din Domeniul Cooperației de Consum, Comerțului și Antreprenoriatului „Moldsindcoopcomerț”.

– Dna Tricolici, care au fost sarcinile de bază pe care vi le-ați propus să le realizați anul trecut și în ce măsură v-a reușit să le transpuneți în viață?

– Tot ce ne-am propus noi să realizăm, atât la nivel de conducere a federației, cât și la scara organizațiilor sindicale primare, a fost orientat spre atingerea obiectivelor trasate de Congresul VI al Federației și de Programul de dezvoltare al Federației pen­tru perioada anilor 2015-2020. În contextul în care abordăm gradul de materializare a acestora se poate spune că evaluarea in­dicatorilor de monitorizare denotă faptul că practic 85 la sută din obiective au fost atinse. Ba mai bine ca atât, se poate apre­cia că, până la jumătatea anului curent, nivelul de realizare va crește, deoarece condițiile și mediul în care activează ma­joritatea agenților economici, acolo unde funcționează organizațiile noastre sindica­le primare, vor evolua în mod considera­bil. Or, e de conștientizat faptul că gradul protecției sociale a membrilor de sindicat se află într-o dependență directă de nivelul de dezvoltare a economiei și a întreprinde­rilor din ramura noastră.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și