12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Vă cunoaşteţi drepturile şi facilităţile la concediul de odihnă?

Loading
Cetăţeanul şi legea Vă cunoaşteţi drepturile şi facilităţile la concediul de odihnă?
Vă cunoaşteţi drepturile şi facilităţile la concediul de odihnă?
curious-world.ru

Conform prevederilor Codu­lui muncii art.112 (3) salariatul care lucrează în baza unui con­tract individual de muncă, bene­ficiază de dreptul la concediu de odihnă anual. Durata concediu­lui de odihnă anual este stipulată în art.113 din Codul muncii.

Tuturor salariaţilor li se acor­dă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excep­ţia zilelor de sărbătoare nelucră­toare. Pentru salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale (învăţământ, ocrotirea sănătăţii, serviciul public etc.), prin lege organică, se poate stabili o altă durată a concediului de odihnă anual (calculată în zile calenda­ristice).

Pentru perioada concediului de odihnă anual salariatul bene­ficiază de o indemnizaţie de con­cediu care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respecti­vă.

Modul de calcul al îndemniza­ţiei de concediu este stabilită prin Hotărârea Guvernului privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr. 426 din 26.04.2004.

 

Calculul indemnizaţiei pentru concediul de odihnă anual şi ajutorul material acordat salariatului

Pentru calcularea salariului mediu sunt stabilite următoarele perioade de decontare:

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand