15 aprilie 2021
Chisinau
Dialoguri

Uniți prin misiunea pe care o avem, puternici în acțiune

Loading
Dialoguri Uniți prin misiunea pe care o avem, puternici în acțiune
Uniți prin misiunea pe care o avem, puternici în acțiune
Vocea poporului

La Congresul VI al FSEȘ, care a avut loc la 5 martie 2015, Federația și-a stabilit prioritățile de activitate pentru perioada anilor 2015-2020. Acestea au fost direcționate pe mai multe domenii: Managemen­tul organizațional; Parteneriatul în sfera muncii; Sindicatul şi Tinere­tul; Informarea și formarea sindi­cală; Colaborarea internațională; Managementul financiar.

S-au scurs cinci ani de atunci. În această perioadă, eforturile Fe-derației Sindicale a Educației și Științei au fost canalizate spre rea­lizarea obiectivelor Congresului VI, muncă ce a necesitat angajament, mobilizare și implicare. În acești ani, au avut loc mai multe eveni­mente importante, s-au înregistrat și realizări, dar și o multitudine de probleme de rezolvat. Unele au fost soluționate cu succes, pen­tru rezolvarea altora ne rămâne să mai batem insistent la ușile autorităților.

În tot acest răstimp, unul din­tre obiectivele principale ale FSEȘ a fost consolidarea capacității de operare a Federației.  În acest scop, întreaga activitate a fost direcționată spre îmbunătățirea mana­gementului strategic şi a proce­selor de monitorizare, asigurarea transparenței în munca desfășurată de organele sindicale de toate ni­velurile, promovarea unui sindica­lism activ, participativ şi solidar.

Pe 5 martie anul curent, exact la cinci ani de la ultimul congres, va fi organizat cel de-al VII-lea Con­gres FSEȘ. Ce s-a reușit între timp, la ce mai au de lucrat sindicaliștii – acestea sunt principalele întrebări pe care ziarul „Vocea poporului” le-a adresat președintelui FSEȘ, Ghenadie Donos.

– Domnule Donos, ultimii cinci ani au fost pentru FSEȘ plini de evenimente și activități importante. Totuși, care din ele au avut un impact mai mare în ceea ce privește consolidarea și fortificarea Sindicatului?

– În această perioadă, Federația noas­tră, prin acțiunile sale, a încercat să fie nu doar vizibilă, dar și utilă membrilor de sin­dicat, să răspundă multiplelor provocări. Pe cât ne-a reușit – urmează să concluzioneze delegații la Congres. În perioada mandatu­lui (2015–2020), Consiliul General al FSEȘ, în componența căruia au fost alese, la Congre­sul VI, 57 de persoane, s-a întrunit în ședință plenară de 11 ori. Biroul executiv s-a întru­nit în 39 de ședințe, trei dintre care s-au desfășurat în teritoriu.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și