24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Unificarea mișcării sindicale, cea mai importantă realizare

Loading
Fără categorie Unificarea mișcării sindicale, cea mai importantă realizare
ziua-sindicatelor

Foto: vocea.md

În ajunul Zilei Sindicalistului, „VP” a realizat o anchetă-fulger cu conducerea de vârf a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, adresând două întrebări: „1. Cum apreciați activitatea sindicatelor la ora actuală și cum au evoluat acestea în ultimii zece ani? 2. Care au fost cele mai importante probleme soluționate de sindicate în favoarea salariaților?”.

 

 

Oleg Budza, președinte al CNSM: 

Trebuie să ajungem la standardele de viață din Europa

 

budza

 

Confederația a ajuns o structură care negocia­ză astăzi cu partenerii de la egal la egal. Situația s-a schimbat radical față de ceea ce a fost cu 10 ani în urmă. Ne bucurăm că avem colegi care și-au dedicat viața muncind pe tărâmul sindical. Nu este o muncă simplă. Discuțiile devin tot mai complicate, aprinse – și cu reprezentanții puterii, și cu patronatele, care s-au consolidat și au interesul de a-și apăra businessul.

De partea noastră sunt salariații – medici, profe­sori, strungari, construc­tori. Există 4-5 direcții prin­cipale pe care le urmărim. În primul rând, negocierea convenţiilor şi contractelor colective de muncă cu pa­troni la diferite niveluri. Aici apar cele mai importante probleme care se negocia­ză – condițiile de muncă; atestarea locului de mun­că; calificarea salariatului; normarea muncii, salariul. Omul trebuie să fie satisfă­cut de condițiile de muncă, de salarii decente.

Populația țării îmbătrânește. Trebuie să găsim soluții pentru tineri – locuri de muncă, să rămână acasă. Pentru noi, cel mai impor­tant e ca să păstrăm redacţia actuală a Codului muncii, a Legii salarizării. Nu am ce­dat pozițiile esențiale: nego­cierea tuturor prevederilor între parteneri. Elaborăm sistemul privind securita­tea şi sănătatea la locul de muncă. Este foarte impor­tantă medicina opțională. Noi considerăm stringentă problema privind normarea muncii. Omul se transformă într-un robot care lucrează 12 ore și nimeni nu conside­ră că el are și o „linie roșie”, se epuizează fizic, biologic. Acum, elaborăm standarde care prevăd cum trebuie să fie ocupat omul, ce salariu să aibă etc. Promovarea fe­meilor, egalitatea de șanse, salarizarea conform princi­piului pentru o muncă egală un salariu egal, indemniza­ţii echitabile pentru conce­diul de maternitate – sunt probleme care ne preocupă în permanență.

Sperăm că după 27 iunie, când va fi semnat Acordul de Asociere cu UE, o bună parte din standardele UE despre care vorbim acum vor fi implementate și în Moldova. Noi trebuie să ajungem la nivelul de viață din Europa.

 

Mihail HÎncu, vicepreședinte al CNSM:

Și la nivel raional ar trebui să funcționeze sistemul tripartit

 

hincu

 

Cel mai important lucru în activitatea sindicatelor în ultimii ani a fost unifi­carea mișcării sindicale. Atunci când existau două centre sindicale și activita­tea sindicatelor într-un fel era dispersată și dirijată de unele forțe politice, acestea nu-și îndeplineau funcția de protejare a membrilor de sindicat, a salariatului, care în permanență are ne­voie de ajutor și protejare din partea sindicatelor ca structură.

Desigur, aceasta a fost pentru noi un succes extra­ordinar, în 2007, când am reușit să convingem struc­turile ramurale de necesi­tatea de a avea un centru sindical unic interramural și de a forma un partener puternic, pentru a putea soluționa problemele. În primul rând, este vorba de majorarea salariilor, cre­area condițiilor bune de muncă, crearea locurilor noi de muncă, combate­rea economiei informale și multe probleme cu care se confruntă societatea.

La nivelul Confederației Internaționale a sindicate­lor, Moldova este singura țară în care s-a produs scin­darea mișcării sindicale în urma implicării unor forțe politice, dar până la urmă liderii sindicali au izbutit să unifice mișcarea sindicală.

Ne-am implicat direct în formarea structurilor sindi­cale interramurale, pentru a da un impuls nou mișcării sindicale în teritoriu. Prin intermediul acestor struc­turi, intențiile noastre au fost ca la nivel de raion să funcționeze acel sistem tri­partit care există la nivel național – sindicatele, pa­tronatele, autorităţile pu­blice.

Dar, cu părere de rău, nu am reușit. Noi am cre­at structurile noastre, dar nu am putut influența cre­area peste tot a asociaţi­ilor patronale teritoriale. Desigur, aceasta frânează soluționarea multor prob-leme, cum ar fi negocierea şi semnarea, împreună cu partenerii noștri sociali, a convenției colective la nivel de teritoriu. Astăzi, avem semnate 17 convenții teri­toriale și doar 23 de comisii tripartite constituite.

Am reușit să renovăm şi să modernizăm sanatoriile noastre. Lucrăm la moder­nizarea taberelor de odihnă pentru copii.

 

Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM: 

Avem o armată întreagă de membri, ceea ce nu are nici un partid politic

 

chiriac

 

Activitatea sindicatelor poate fi apreciată în planul soluționării chestiunilor ce țin de legislație, de pro­blemele social-economice, financiare, prolemele re­tribuirii muncii etc. Aceste probleme sunt stringente pentru toate timpurile. Sin­dicatele au ușurat povara greutăților cu care se con­fruntă organizațiile primare, au susținut liderii din organizațiile primare, ac­tivitatea acestora este în continuă evoluție. Dar me­reu apar probleme: fie că des se schimbă politicienii, guvernele, ba chiar situația din regiuni este în perma­nentă schimbare. Avem o armată întreagă de membri de sindicat, ceea ce nu are nici un partid politic – peste 450.000 de membri, iar asta implică o mare răspundere a conducerii confederației, precum și a sindicatelor de ramură. Trebuie să fim uniți în purtarea tratativelor cu partenerii noștri sociali, cu guvernul, cu patronatele. CNSM, sindicatele de ramu­ră trebuie să rămână o forță, o instituție care să fie apre­ciată la justa valoare după formă, structură, rezultatele muncii, în primul rând de membrii lor. Din 2009, sa­lariile în sfera de producere au crescut de la 900 de lei la 1650. Mai prost stau lucruri­le în sfera bugetară, unde sa­lariul minim e de 900 de lei. Cerem să fie aduse la nivelul minimului de existență, însă cunoaștem care este bugetul de stat, ponderea lui. Într-un viitor apropiat, sperăm ca salariul minim să fie unic pe țară și nu fiecare ramură să aibă salariul său minim. Lup­tăm cu economia informa­lă, cu angajarea la negru în câmpul muncii. Acestea sunt problemele de bază. Dorim să fim o țară văzută în UE, cu un potențial economic. Am dorit ca indemnizația pentru nașterea copilului să ajungă la 5000 de lei. Sperăm că de la 1 ianuarie 2015 se va rea­liza acest lucru. O problemă importantă este protecția so­cial-economică a tineretului. Amplasarea în câmpul mun­cii lasă foarte mult de dorit. Locurile eliberate de pen­sionari nu înseamnă că se creează noi locuri de muncă. Guvernul, patronatele sunt datoare să deschidă noi lo­curi de muncă cu salarii de­cente şi condiţii normale.

 

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al CNSM:

Datorită sindicatelor, mii de salariați concediați ilegal au fost restabiliți

 

suruceanu

 

Sindicatele în ultimii zece ani s-au consolidat, în special, după ce cele două confederații care activau în paralel au fuzionat în 2007. De atunci, a început o nouă etapă în activitatea confederației sindicatelor, care are menirea să coor­doneze activitatea tuturor sindicatelor de ramură. În prim-plan s-au pus proble­mele mai importante, având în vedere că și economia de piață e în dezvoltare. Sunt trei piloni principali clasici în economia de piață: un salariu care să garante­ze angajaților și familiilor lor un nivel de trai decent; siguranța locului de muncă; securitatea și sănătatea la locul de muncă. E greu de spus ce trebuie pus pe pri­mul plan. Poți să ai un sa­lariu mare, dar să nu ai un loc de muncă sigur. Poți să ai salariu mare, loc de mun­că stabil, dar dacă lucrezi în condiții nocive, îți pierzi sănătatea.

În ultima perioadă, una dintre cele mai importante realizări, la capitolul sala­rizare, este că anual se ne­gociază cuantumul minim garantat în sectorul real al economiei. S-a majorat scutirea personală anuală a impozitului pe venit. Am participat la elaborarea și modificarea legislației muncii, îmbunătățind-o în favoarea salariaților. Sin­dicatele și-au creat Inspec­toratul Muncii al Sindica­telor, care şi-a găsit locul și rolul alături de alte organe de supraveghere și control, autoritatea sa crescând zi cu zi, fiindcă apără intere­sele salariaților. În această perioadă, CNSM a devenit membru al Confederației Internaționale a Sindica­telor. Pe parcursul acestor ani, datorită implicării sin­dicatelor, au fost restabiliți în funcții mii de salariați concediați ilegal de angaja­tori. A fost încheiat cu cen­trele sindicale din Italia un protocol de cooperare pri­vind protejarea drepturilor lucrătorilor moldoveni. A fost adoptată o lege specia­lă cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective, o instituție cu autoritate, care are un rol important în re­glementarea relațiilor de muncă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor