21 iulie 2024
Chisinau
Social

Una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ profesional tehnic, pe cale de dispariție

Loading
Social Una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ profesional tehnic, pe cale de dispariție
Una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ profesional tehnic, pe cale de dispariție

scoala-profesionala-stefan-voda

 

Pe 20 iulie 2015, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care, sub pretextul „dezvoltării sistemului de învăţământ profesional tehnic şi al asigurării economiei naţionale cu cadre calificate”, a decis să ac­cepte propunerea Ministerului Educaţiei cu privire la reorganizarea Şcolii profesionale din oraşul Ştefan Vodă, prin absorbţia Şcolii de meserii nr. 12 din satul Viişoara, raionul Ştefan Vodă. Ceea ce înseamnă că Şcoala de meserii nr. 12 din satul Viişoara urmează să-şi piardă calitatea de instituţie de învăţământ profesional tehnic, statutul de persoană juridică.

 

Fondată cu 115 ani în urmă, lichidată printr-o decizie necugetată

 

Altfel spus, va fi lichidată una dinte cele mai vechi instituţii de învăţământ profesio­nal tehnic din ţară, care, din momentul fon­dări, în anul 1901, a pregătit peste nouă mii de specialişti pentru economia ţării noastre. Anume aici şi-au făcut studiile vestiţii plu­gari, precum Simion Lungu, Simion Armea­nic, Ion Palii şi alte numere sonore, cunoscu­te mai ales de generaţiile mai în vârstă.

Decizia Executivului ţării, inspirată de mi­nistrul de atunci al Educaţiei, Maia Sandu, a fost un şoc pentru colectivul de pedagogi, administraţia, comitetul sindical al Şcolii de meserii nr.12 din Viişoara. Cu atât mai mult cu cât, anterior, administraţia şcolii, comi­tetul sindical se adresase către Ministerul Educaţiei cu solicitarea privind reorganiza­rea şcolii de meserii, cu termenul de studii de un an, în şcoală profesională, cu durata studiilor de doi ani, în legătură cu aplicarea noilor tehnologii în ce priveşte plantarea, cultivarea viilor şi livezilor şi necesitatea de muncitori calificaţi, competenţi în domeniul agroindustrial. Iar în ultimii cinci ani, corpul didactic se concentrase asupra curriculei la discipline, Strategiei învăţământului profe­sional, îmbunătăţirii calităţii instruirii pro­fesionale, bazei tehnico-materiale, renovării edificiilor instituţiei. Din păcate, Ministerul Educaţiei a tot tărăgănat să dea curs solici­tării administraţiei, colectivului pedagogic, pretextând că ba „e timpuriu de soluţionat”, ba îndemnându-i să mai aştepte până va fi adoptat Codul educaţiei.

Dar iată că vara trecută, prin decizia im­placabilă a Guvernului, a venit şi răspunsul definitiv, monstruos al Ministerului Edu­caţiei, prin care s-a decis să fie distrusă o adevărată „perlă” a învăţământului profesi­onal tehnic din ţara noastră, una dintre cele mai vechi şcoli profesionale din Moldova. De aceea, administraţia, comitetul sindical al şcolii, primarul comunei Purcari, pe teri­toriul căreia se află Şcoala de meserii nr.12 din Viişoara, preşedintele comisiei de spe­cialitate al consiliului comunal Purcari, i-au adresat Corinei Fusu, ministrul Educaţiei, o scrisoare prin care au cerut păstrarea Şcolii de meserii nr.12, să nu fie admisă comasarea acesteia cu o altă instituţie de învăţământ profesional.

 

Argumente pentru păstrarea statutului actual

 

În scrisoare se invocă mai multe argumen­te. Se porneşte, în primul rând, de la faptul că este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ profesional tehnic din ţară, care la momentul de faţă pregăteşte patru tipuri de specialişti: tractorişti, tencuitori, apicul­tori, operatori pentru suportul tehnic al cal­culatoarelor. Este singura şcoală sătească de meserii în domeniul agroindustrial şi de deservire socială din zona Nistrului de Jos. A început o colaborare strânsă, amplă cu mulţi agenţi economici din zona agrară a Nistru­lui de Jos, precum renumita întreprindere de vinificaţie ÎM „Vinăria–Purcari” SRL, SA „Basvinex”, SRL „Crocmaz”, SRL „Bavas­co” şi multe altele. Execută toate comenzile Guvernului privind pregătirea specialiştilor pentru economia ţării. Mai mult ca atât, ad­ministraţia şcolii a solicitat 

în repetate rân­duri suplimentarea finanţării de stat pentru a mări numărul elevilor de la 110, cât studia­ză în prezent, până la 240, cât poate permite capacitatea şcolii.

 

Absorbţia şcolii va suplimenta cheltuielile

 

Mai ales că, după cum ne-a explicat Ilie Dâra, preşedintele comitetului sindical al Şcolii de meserii nr.12 din Viişoara, mari economii de bani nu se vor face în urma ab­sorbţiei acesteia de către Şcoala profesională din Ştefan Vodă: va fi lichidată funcţia de di­rector şi de contabil-şef. În schimb, ne asigu­ră dumnealui, vor creşte cheltuielile Minis­terului Educaţiei, adică ale statului, legate de procurarea unui autocar pentru deplasarea pedagogilor acestei şcoli, cu ocazia diverselor întruniri, adunări, la Şcoala profesională din Ştefan Vodă, la care se mai adaugă şi finanţe suplimentare pentru salariul şoferului, pen­tru combustibil, pentru asistenţă tehnică. În afară de aceasta, odată cu absorbţia de către Şcoala profesională din Ştefan Vodă, spune Ilie Dâra, s-ar putea dubla, poate chiar tri­pla, cheltuielile acesteia, de vreme ce va pre­lua administrarea celor trei edificii ale Şcolii de meserii nr.12 din Viişoara.

 

O stratagemă de lichidare

 

Dar cel mai mult, se arată îngrijorat li­derul sindical, pedagogii Şcolii de meserii nr.12 din Viişoara se tem că vor rămâne fără locuri de muncă. Fiindcă ei tratează hotă­rârea Guvernului, care acceptă propunerea Ministerului Educaţiei de absorbţie a Şcolii de meserii nr.12 din Viişoara de către Şcoala profesională din Ştefan Vodă drept o strata­gemă, primul pas de lichidare a instituţiei lor. Or, în scrisoarea Corinei Fusu, ministrul Educaţiei, care a venit drept răspuns la so­licitarea lor către Ministerul Educaţiei de a păstra statutul instituţiei, se spune că Şcoa­la de meserii nr.12 se va regăsi în calitate de filială a Şcolii profesionale din Ştefan Vodă. În timp ce Efrosinia Dubcoveţchi, consilier în Consiliul Raional Ştefan Vodă, spune că această perspectivă pentru Şcoala de meserii din Viişoara ar fi una imposibilă, câtă vre­me, după spusele sale, nici Codul educaţiei şi nici Regulamentul–cadru al Ministerului Educaţiei cu privire la organizarea şi funcţio­narea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic nu prevede statutul de filială pentru instituţia de învăţământ profesional tehnic.

Astfel încât calitatea de filială pentru Şcoala de meserii nr.12 din Viişoara, promi­să de ministrul Educaţiei, insistă Ilie Dâra, nu ar însemna altceva decât muşamalizarea tentativei de lichidare a instituţiei, lipsirea profesorilor de locuri de muncă şi  a copiilor din localităţile din zona respectivă de posibi­litatea de a obţine o specialitate la una dintre cele mai vechi, cele mai bine dotate instituţii de învăţământ profesional din ţară. Ar în­semna distrugerea celor trei sedii ale ei: blo­cul de studii cu săli încăpătoare, îngrijite; cu laboratoare bine amenajate, dotate, căminul cu odăi mobilate, cu un nivel de confort pen­tru cazarea elevilor, de care nu am văzut la alte şcoli profesionale din ţară pe care le-am vizitat până acum.

 

Administraţia

raionului cere menținerea instituţiei

de învăţământ

profesional

 

Nu doar administraţia, comitetul sindical al instituţiei de învăţământ profesional teh­nic, profesorii acesteia, aleşii locali din co­muna Purcari îşi exprimă dezacordul cu per­spectivele sumbre al Şcolii de meserii nr.12 din Viişoara. Tot raionul fierbe din cauza iniţiativei neinspirate a Ministerului Edu­caţiei.  Astfel, Nicolae Molozea, preşedintele raionului Ştefan Vodă, a adresat personal o rugăminte ministrului Educaţiei pentru a se iniţia procedura de modificare a Hotărâ­rii Guvernului din 20 iulie 2015 şi a păstra statutul instituției de persoană juridică cu denumirea de Şcoala profesională din sa­tul Viişoara. Dumnealui îi scrie ministrului Educaţiei că instituţia dispune de toate cele necesare „pentru a asigura pregătirea efici­entă corespunzătoare a muncitorilor califi­caţi în domeniul agricol”.

Preşedintele raionului încearcă să con­vingă conducerea Ministerului Educaţiei că agenţii economici, autorităţile publice din partea locului vor contribui la dezvoltarea bazei materiale şi didactice a şcolii pentru pregătirea duală a specialiştilor şi că toţi ab­solvenţii vor avea un loc de muncă garantat. Va avea ministrul Corina Fusu curajul să re­vină la iniţiativa potrivnică a predecesoarei?

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand