8 august 2022
Chisinau
Social

Una din primele ținte ale pandemiei, industria ușoară

Loading
Social Una din primele ținte ale pandemiei, industria ușoară
Una din primele ținte ale pandemiei, industria ușoară
Vocea poporului

Industria ușoară, potrivit datelor statistice, reprezintă cam 10 la sută din pro-ducția industrială a țării, are o pondere de peste 17% din volumul exporturilor și numără aproximativ 500 de întreprinderi cu aproape 25 de mii de lucrători. Aceasta s-a dovedit a fi unul dintre primele segmente ale eco­nomiei naționale care a în­ceput să resimtă efectele de­zastruoase ale pandemiei.

Nadejda Rusnac, președinta Federației Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Ușoară (FSLIU), afirmă că problemele în ramura industriei ușoare provocate de coronavirus au început să apară cu mult înainte de a fi instituită starea de urgență.  Or, susține dumneaei, în condițiile în care toate întreprinderile din ramura dată sunt private sau cu capital străin, e firesc ca acestea să acti­veze în baza contractelor încheia­te cu învestitori străini.

Așa că, după ce pandemia a în­ceput să facă ravagii pe glob, dar mai cu seamă în Europa, granițele multor țări au fost închise. Drept consecință, camioanele cu mate­rie primă și accesorii care țineau calea spre R. Moldova nu au mai ajuns la destinație. În felul aces­ta, întreprinderile din industria ușoară de la noi s-au pomenit la mare încurcătură. Acestea se con­fruntă cu deficite bugetare seri­oase, urmare a efectelor negative ale epidemiei de COVID-19.

Începând cu luna martie, co­menzile din sectorul industri­ei textile s-au redus substanțial cu până la 35-60%, în special, comerțul cu bunuri destinate piețelor de desfacere din Româ­nia, Italia, Spania și Franța. Multe fabrici din ramură au întârzieri de livrări, ceea ce a redus substanțial volumul de producție, iar produc­tivitatea deja a scăzut cu cel puțin 15-30 la sută.

Industria usoară face parte din sectorul real care generează văr­săminte substanțiale în bugetul de stat. Urmare a acestui lanț de probleme, numeroase afaceri vor ajunge să se confrunte cu proble­me financiare, iar riscul de con­cedieri, insolvență și faliment va crește semnificativ începând cu lunile mai-iunie ale anului curent. Acest scenariu de colaps econo­mic și financiar-bancar va provo­ca efecte în lanț, care ne va afecta pe termen mediu și lung.

 

Probleme mari pentru salariați

Nadejda Rusnac a mai punctat că 90 la sută dintre angajații de la întreprinderile din industra ușoară sunt femei, iar 50 la sută dintre acestea au copii. Astfel încât chiar din primele zile după ce Guvernul a întreprins măsuri în contextul pandemiei, cum ar fi, bunăoară, decizia de a închide grădinițele și școlile, Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Ușoară s-a pomenit sub avalanșa de scrisori venite de la managerii întreprin­derilor de ramură. Aceștia între­bau cum să procedeze cu lucră­torii, părinți, care sunt nevoiți să ramână acasă pentru îngrijirea copiilor, cum vor fi recompensați și de către cine?

Muncitoarele au ajuns la dis­perare.  Nu toate angajatele pot beneficia de concedii nefolosite, de aceea, sunt nevoite să scrie ce­reri de concediu fără plată. Multe lucrătoare nu dispun de rezerve suficiente pentru întreținerea fa­miliilor. Dar una dintre cele mai mari provocări ar fi că, după con­cediile forțate, multe angajate nu se vor întoarce la locurile lor de muncă. Întreprinderile din indus­tria ușoară se vor confrunta cu o criză dramatică de forță de mun­că.

Fiind întrebată cum apreciază, în calitate de lider al sindicatului de ramură, managementul în­treprinderilor în aceste condiții extreme, dacă sunt în măsură angajatorii să facă față provocă­rilor, să asigure respectarea drep­turilor salariaților ce se conțin în contractele colective de muncă, Nadejda Rusnac a evidențiat că la întreprinderile din ramură sunt respectate condițiile stipulate de contractele colective de muncă.  Astfel, pentru a se evita reducerile de personal, micșorarea salariilor, în perioada situației de urgență în care se află Republica Moldova din cauza noului virus Covid-19, unele întreprinderi și-au reprofi­lat activitatea, dovedind flexibi­litate și mobilitate la producerea articolelor solicitate în regim de urgență, și anume confecționarea măștilor de protecție pentru cetățeni și personalul medical, combinezoane de protecție pen­tru sistemul spitalicesc.

Este important, a remarcat Nadejda Rusnac, că, în procesul de muncă, angajații sunt asigu­rati cu echipamente de protecție individuală și colectivă, pentru procurarea cărora s-au alocat mijloace financiare suplimentare. Președinta FSLIU afirmă că an­gajatorii din industria ușoară fac tot posibilul pentru a proteja, a susține salariații, membri de sin­dicat din ramură.

Aprecierea Nadejdei Rusnac referitor la situația salariaților din industria ușoară a țării, care activează în condiții extreme, este în deplină concordanță cu declarația lui Sharan Burrow, secretar general al ITUC, care susține că guvernele trebuie să acționeze pentru a pune în apli­care planuri de stimulare econo­mică și măsuri la locul de muncă pentru a proteja sănătatea, veni­turile lucrătorilor și ale familiilor lor și pentru a stabiliza econo­mia. Considerăm, a menționat dumneaei, că pachetele de sti­mulare economică și extindere a protecției sociale trebuie să exis­te pentru toți salariații, indiferent de funcția deținută.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor