18 aprilie 2024
Chisinau
Cultura

Un templu al înțelepciunii, redeschis la Edineț

Loading
Cultura Un templu al înțelepciunii, redeschis la Edineț
Un templu al înțelepciunii, redeschis la Edineț
biblioteca-edinet

Foto: arhivă personală

La Liceul Teoretic „M. Emi­nescu” din Edineţ, a fost re­deschisă recent biblioteca, după o reparaţie capitală, da­torită eforturilor depuse de direcţia de resort şi colectivul de profesori. La întrunirea sub genericul „La umbra co­pacului cu cărţi” s-au adunat  reprezentanţi ai Consiliului Raional Edineţ, ai Direcţiei în­văţământ şi cultură, ai Sindi­catului raional „Agroindsind”, Centrului pentru Tineret, ai Casei de creaţie a copiilor, foşti absolvenţi, părinţi.

 

Natalia Cojocaru, directorul li­ceului, a vorbit despre importanţa şi utilitatea bibliotecii pentru copii, unde aceștia vor avea acces liber la rafturile cu cărţi, la alte resurse in­formaţionale. Dumneaei a avut un mesaj de înaltă gratitudine pentru toţi participanţii, pentru comitetul sindical, care şi-au adus contribuția la crearea unei noi imagini a bibli­otecii, pentru munca depusă, în special, a designerului Ion Buliba, care a reuşit să redea instituţiei un adevărat copac cu cărţi.

Apoi în sală au apărut „muzele din Parnas”, eleve ale claselor IX-XII, în ţinute neobişnuite, care au vorbit frumos despre importanţa cărţii şi a bibliotecilor ca izvor ne­secat de cunoştinţe. Au recitat ver­suri din creaţia lui Vasile Roman­ciuc, care şi-a făcut studiile la acest liceu. Iar cuvintele lor erau însoţite de imagini ale celor mai importan­te biblioteci din lume, proiectate pe un ecran, cu „citate” despre impor­tanţa cărţilor.

Primarul de Edineţ, Constantin Cojocaru, care a publicat mai mul­te cărţi de poezie, a spus că ar fi bine ca în viitor cărţile să nu arate ca noi-nouțe, ci boţite, semn că au fost citite.

 

Biblioteca, un simbol al continuităţii în sfera culturală

 

Vitalie Sorocan, vicepreşedinte al raionului Edineţ, Liliana Rusu, fost pedagog de limba şi literatu­ra română, Svetlana Panciuc, in­spector la Direcţia învăţământ şi cultură, Ruslan Ciornîi, director al Centrului pentru copii Edineţ ş. a., au recitat versuri, le-au urat copii­lor ca acest cuib de înțelepciune să devină un templu al liniştii, încu­rajării, fericirii. Toţi au adus în dar bibliotecii seturi de cărţi ale scrii­torilor clasici şi contemporani, dic­ţionare. În continuare, „muzele” au înmânat fiecărui participant câte o invitaţie cu îndemnul: „Citeşte”!

A urmat apoi o serată literar-muzicală dedicată marelui poet Mihai Eminescu, făcându-se şi bilanțul concursului de poezie cu genericul „Sub raza gândului etern” şi al concursului de eseuri „Al meu nume o să-l poarte secolii din gu­ră-n gură”.

Primarul de Edineţ şi directoa­rea liceului au înmânat diplome şi premii, câte o carte despre istoria orașului Edineţ, precum şi un nu­măr al revistei Liceului Teoretic „M. Eminescu” – „Amprenta”, con­sacrat poetului nepereche.

În cadrul seratei, de asemenea, elevii de la liceele din raion au in­terpretat cântece, au recitat poezii, iar ansamblul de dans „Opincuţa” de la liceu i-a înveselit pe cei pre­zenţi cu dansurile „Ciuleandra”, Sârba” ş.a.

Concluzia întrunirii a fost con­vingerea tuturor despre importan­ţa preţuirii şi înţelegerii valorilor cărţii, iar adunarea copiilor şi a adulților la umbra copacului cu cărţi este un simbol al continuităţii în sfera culturală.

Biblioteca renovată îşi va extin­de şi diversifica serviciile, va con­tribui la ajutarea copiilor în pregă­tirea temelor, lărgirea orizontului de cunoştinţe.

 

Stela CIOBANU,

preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Edineţ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand