22 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Un simbol al coeziunii oamenilor muncii și al respectului față de muncă

Loading
Oficial Un simbol al coeziunii oamenilor muncii și al respectului față de muncă
Un simbol al coeziunii oamenilor muncii și al respectului față de muncă
impact.ro

DECLARAȚIA

Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu ocazia

Zilei internaționale a solidarității oamenilor muncii – 1 Mai

 

Ziua de 1 Mai este, prin tradiție, o sărbătoare remarcabilă – simbol al coeziunii oamenilor muncii și al respectului față de muncă, toate acestea având o valoare incontestabilă a umanității.

Anual, la 1 Mai, oamenii muncii și mișcarea sindicală se solidarizează pentru a reaminti că drepturile lucrătorilor trebuie respectate, că ei merită un trai decent, salarii care să le acopere necesitățile, inclusiv ale familiilor lor, condiții de muncă inofensive, dezvoltare și creștere profesională, respectarea dreptului la afiliere în sindicate și la purtarea de negocieri colective, să aibă speranță în ziua de mâine și un viitor prosper.

O încercare fără precedent pentru lumea muncii a fost și, cu regret, continuă să fie pandemia de Covid-19. În această perioadă, lucrătorii au fost supuși unor riscuri extreme pentru sănătate și au fost nevoiți să se adapteze unor noi forme de muncă. Dat fiind acest fapt, suntem la începutul creării unor noi viziuni post-pandemice asupra muncii.

În același timp, oamenii muncii din țara noastră sunt afectați de ororile provocate de războiul din Ucraina. Presiunea acestui război este resimțită și amplifică incertitudinea cu privire la viitor.

Fără echivoc, avem un cadru de drept național și internațional, care în mare parte vizează drepturi și garanții pentru salariați. Suntem aliniați la standarde internaționale, avem aspirații europene, promovăm munca decentă, dar, în viața de zi cu zi, lucrătorii se confruntă cu un șir de probleme, printre care:

 • Nivelul salariilor nu este în concordanță cu necesitățile lucrătorilor și ale familiilor acestora și nu asigură o viață decentă;
 • condițiile de muncă afectează viața și sănătatea lucrătorilor;
 • liberalizarea excesivă a raporturilor de muncă diminuează drepturile și garanțiile salariaților și îi lipsește de protecție în fața angajatorilor;
 • parteneriatul social și negocierile colective sunt ignorate de cei care pot schimba în bine situația lucrătorilor;
 • creșterile prețurilor și ale tarifelor erodează puterea de cumpărare și sărăcesc și mai mult populația;
 • economia este afectată de criza energetică, de războiul din țara vecină, de ruperea legăturilor economice, de lipsa investițiilor, de oportunități reduse de creare a locurilor de muncă și de o pondere considerabilă a sectorului informal;
 • criza pandemică încă împovărează activitatea economică și condițiile de muncă ale lucrătorilor.

Aceste provocări rămân actuale pentru sindicate, dar, credem, și pentru partenerii noștri sociali. Astfel, în scopul îmbunătățirii situației economice și sociale a oamenilor muncii-membri de sindicat și a familiilor acestora, înaintăm Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova și Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova următoarele solicitări:

 • majorarea salariului minim până la 50-60% din salariul mediu pe economie, menținerea ritmului de creștere a salariilor și neadmiterea acumulării restanțelor la plata acestora;
 • perfecționarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018;
 • susținerea veniturilor populației prin subvenții și compensații pentru a face față creșterii prețurilor și a tarifelor;
 • perfecționarea Legii privind sistemul public de pensii nr. 156/1998, inclusiv a mecanismului de calculare și stabilire a pensiei anticipate pentru carieră lungă;
 • intensificarea măsurilor de combatere a economiei informale și de elaborare a mecanismelor de formalizare a lucrătorilor informali;
 • excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 8 iunie 2012;
 • urgentarea elaborării și punerii în aplicare a cadrului legal necesar pentru implementarea Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională;
 • inițierea procedurilor de ajustare a legislației naționale pentru recunoașterea infectării cu Covid-19 drept boală profesională;
 • excluderea taxei pentru înregistrarea de stat a organizației sindicale pentru obținerea statutului de persoană juridică;
 • elaborarea cadrului legal național în vederea constituirii Fondului de garantare a creanțelor salariale în cazul insolvenței angajatorului;
 • inițierea procedurii de creare a mecanismelor extrajudiciare de soluționare a litigiilor individuale de muncă;
 • urgentarea implementării Registrului electronic al salariaților din Republica Moldova;
 • asigurarea respectării, în procesul de elaborare și perfecționare a legislației muncii, a prevederilor art. 371 din Acordul de Asociere RM-UE, privind neadmiterea amendării legislației sub pretextul dezvoltării mediului de afaceri și a climatului investițional, care conduc la diminuarea nivelului de protecție a salariaților și a garanțiilor activității sindicale;
 • consolidarea parteneriatului social în sfera muncii la toate nivelurile (unitate, teritoriu, ramură, nivel național).

Suntem siguri că oamenii muncii vor fi apreciați la justa lor valoare, iar realizarea solicitărilor lor va confirma acest fapt!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand