23 septembrie 2023
Chisinau
Social

Un nou concept de acordare a indemnizaţiilor pentru copii

Loading
Social Un nou concept de acordare a indemnizaţiilor pentru copii
indemnizatii pentru copii

Foto: amorez.com

Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi Familiei propune un nou concept privind indemnizaţiile pentru copii. Proiectul are drept scop asigura­rea unui suport financiar pentru familii din partea statului la naşterea copi­lului îngrijirea acestu­ia până la vârsta de trei ani, precum şi copiiilor rămaşi fără ocrotire pă­rintească, inclusiv tem­porară.

 

Astfel, pe lăngă indemnizația unică la naşterea copilului și a celei lunare pentru îngrijirea acestuia până la vârsta de trei ani, instituţia propune institui­rea unei indemnizații unice pentru şcolarizare. Aceasta ar urma să fie stabilită în cuantum egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare pentru școlarizarea în primul an de studii, pe baza calcu­lelor prezentate de Biroul Național de Statistică.

Totodată, se prevede ca familiilor în care se nasc gemeni să le fie acordată o indemnizație lunară de suport până la atingerea de către copii a vârstei de trei ani. Aceasta ar urma să fie stabilită în cuantum de 50% din mărimea indemni-zației lunare pentru îngriji­rea copilului, pentru fieca­re copil geamăn.

De asemenea, instituţia propune ca indemnizația unică la naşterea copilului să se stabilească în cuan­tum egal cu valoarea mo­netară a coşului minim de bunuri necesare la naştere, conform datelor statistice.

Reprezentanţii Miniserului Muncii propun ca indemnizațiile adresate co­piilor să se stabilească şi să se achite atât părinților sau reprezentanților legali asi­guraţi, cât celor fără asi­gurare. Proiectul prevede ca indemnizaţia pentru în­grijirea copilului să fie plă­tită şi în cazul revenirii la locul de muncă a părinților sau reprezentanților legali înainte de împlinirea vâr­stei de trei ani.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand