22 octombrie 2021
Chisinau
Social

Un nou an școlar, cu aceleași probleme vechi, nerezolvate de mult timp

Loading
Social Un nou an școlar, cu aceleași probleme vechi, nerezolvate de mult timp
Un nou an școlar, cu aceleași probleme vechi, nerezolvate de mult timp
Vocea poporului

A sunat clopoțelul, dar nu la toa­te școlile. Și în acest început de an școlar pandemia de Covid-19 își lasă amprenta. Tradiționalele care­uri au fost anulate, iar elevii au fost petrecuți până la poartă de către părinți. Decizia de a nu permite organizarea festivităților la început de an școlar a fost luată la sfârșitul lunii august de Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Pu­blică.

Cel puțin 100 de școli din țară vor începe anul nou școlar online, asta pentru că nu pot respecta condiția păstrării distanței de cel puțin un metru între persoane. Majoritatea acestor instituții de învățământ sunt din municipiile Chișinău și Bălți.

Premierul Natalia Gavrilița a explicat acest lucru prin faptul că aceste instituții de învățământ sunt aglomerate, în clase sunt mulți co­pii, iar distanța socială de un me­tru, recomandată pentru preveni­rea răspândirii virusului Covid-19, este greu de respectat.

Din această cauză, elevii vor fi împărțiți în subgrupe și vor asista la lecții atât în regim online, cât și cu prezența fizică. Conform Co­misiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică, în instituțiile de învățământ din țară rămâne obliga­torie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile închise pentru tot personalul, dar și pentru studenți și vizitatori, indiferent dacă aceștia sunt sau nu vaccinați.

În Republica Moldova funcționează peste 1200 de școli, în care învață peste trei sute de mii de elevi. Majoritatea instituțiilor sunt de treaptă gimnazială. Între timp, chiar în prima zi de școală, 1 sep­tembrie, mai mulți părinți care sunt nemulțumiți de faptul că în școlile unde învață copiii lor lecțiile vor fi combinate, au ieșit la protest în fața Guvernului, unde își are sediul și Ministerul Educației.

Protestatarii au lansat o petiție online, prin care cer autorităților să asigure prezența fizică la orele de clasă în regim obișnuit, pentru toți elevii. În mesajul petiției se mai precizează că acțiunile și măsurile propuse de autorități vor crea sau acutiza probleme sociale cu impact major, precum: limitarea accesului elevilor la stu­dii de calitate, scăderea veniturilor pentru familiile cu școlari mici și șomajul, în speci­al, în rândul femeilor.

De asemenea, în cazul studiilor la distanță, copiii ar putea fi supuși riscului de expunere necontrolată în fața computeru­lui, abandonului școlar, dar și pericolelor, dacă vor fi lăsați fără supraveghere.

Acestea vor avea drept consecință în­călcarea dreptului copiilor la educație de calitate, întrucât procesul de educație on­line sau mixt nu asigură rezultatele scon­tate. Totodată, ei fac trimitere la încălcarea dreptului copiilor la siguranță și asigurarea acestora cu un mediu protector, pe durata orelor online sau în contextul programului redus.

Începutul unui nou an școlar a fost mar­cat și de problema ca angajații din sistemul educațional care încă nu s-au vaccinat îm­potriva Covid-19 să se testeze din buzuna­rul propriu o dată la două săptămâni, fapt criticat dur de către sindicaliști, dar și de profesori.

 

Protest chiar în prima zi de școală: profesorii vor să știe sigur dacă vor fi testați sau vaccinați

 

În una din zilele trecute, reprezentanți ai Federației Sindicale a Educației și Științei, ai catedrei de epidemiologie a USMF au avut o întrevedere cu Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei parlamen­tare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Subiectul principal al discuției a vizat problema se­curizării mediului de studii în instituțiile de învățământ, având în vedere deciziile re­cente ale Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică. Potrivit președintelui FSEȘ, Ghenadie Donos, poziția sindicate­lor rămâne fermă: achitarea testelor nu poate fi pusă pe seama pedagogilor, dar și va promova în continuare vaccinarea acestora.

„Înțelegem importanța imunizării co­lective și vom depune tot efortul pentru a sprijini instituțiile educaționale și cadrele didactice. Am transmis pe adresa Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publi­că propunerile noastre și sperăm că se vor găsi soluții viabile. În parteneriat cu Minis­terul Educației și Cercetării, vom contribui și mai departe la organizarea unor sesiuni pentru colectivele de muncă, cu participa­rea specialiștilor din domeniul epidemio­logiei. Suplimentar, am înaintat colegilor o informație referitoare la aspectele esențiale ale legislației muncii, asupra cărora am insistat și vom insista în continuare. Este importantă respectarea drepturilor omu­lui și crearea condițiilor de muncă optime pentru orice angajat din învățământ. Am discutat despre găsirea posibilităților de acoperire a cheltuielilor legate de testarea personalului nevaccinat, dar și despre alte subiecte, făcând referire la legislația în vi­goare”, ne-a spus Ghenadie Donos.

Un nou an școlar, cu aceleași probleme vechi, nerezolvate de mult timp

În opinia liderului FSEȘ, atât Constituția Republicii Moldova, cât și Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10/2009, nu oferă Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică competențe de reglementare (legiferare) a raporturilor de muncă pentru salariați, cu atât mai mult, punerea pe seama acesto­ra a unor cheltuieli legate de organizarea activității angajatorului.

„Cu alte cuvinte, raporturile de muncă, precum și cele care asigură procesul de învățământ, se reglementează strict prin Lege organică și nicidecum prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănă­tate Publică. Or, stabilirea unor prevederi care impun anumite cheltuieli pe seama salariaților pentru asigurarea activității angajatorului, printr-o hotărâre a Comi­siei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (și anume, Hotărârea nr. 60 din 23.08.2021), pe lângă faptul că este contra­ră prevederilor constituționale, aceasta nu se încadrează nici cu dispozițiile legislației cadru sus-menționate, nemaivorbind de normele dreptului internațional la care Re­publica Moldova este parte”, susține Ghe­nadie Donos.

Atât Codul muncii, cât și Codul educației, potrivit lui Donos, nu reglementează drep­tul angajatorului la suspendarea sau con­cedierea salariatului pentru neprezenta­rea rezultatului unui test de diagnostic la Covid-19.

 

Se încalcă legea

„Altfel spus, orice îngrădire a salaria­tului de către angajator pentru realizarea dreptului la muncă, pe acest motiv, nu se încadrează în prevederile legale și, prin urmare, va conduce la apariția litigiilor de muncă și, respectiv, la apariția unor chel­tuieli de judecată considerabile.  Mai mult decât atât, în eventualitatea constatării neconstituționalității prescripțiilor Comi­siei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, angajatorii vor fi pasibili de re­stituirea tuturor cheltuielilor suportate de salariații care au efectuat un test diagnos­tic la Covid-19 pe cont propriu. Or, având în vedere posibilitățile reale de a obține bonuri de plată, pentru demonstrarea și solicitarea restituirii cheltuielilor, în acest sens, angajatorii vor avea o sarcină extrem de dificilă sau chiar imposibilă pentru a determina veridicitatea suportării cheltuie­lilor prezentate de salariați. Atât prevede­rile cadrului legal național, cât și normele internaționale ratificate de Republica Mol­dova, care statuează garanții clare pentru realizarea securității și sănătății în muncă, nu lasă loc de negociere între Guvern și partenerii sociali privind respectarea sau ignorarea acestora.

Un nou an școlar, cu aceleași probleme vechi, nerezolvate de mult timp

Or statul, prin semnarea actelor internaționale (în cazul dat, Convenția OIM și Acordul de Asociere cu UE), și-a asumat angajamentul ferm pentru implementarea pe deplin a acestora, precum și a raportării periodice despre acest fapt organismelor internaționale corespunzătoare (de exem­plu: Comitetului de Experți pentru Aplica­rea Convențiilor și Recomandărilor OIM; Comitetului Economic și Social European; Consiliilor de asociere etc.).

Prin urmare, considerăm că este impe­rios necesară revizuirea Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publi­că nr. 60 din 23.08.2021, mai cu seamă, în partea ce ține de achitarea de către salariați a testului de diagnostic la Covid-19 pe cont propriu, și înaintarea unei solicitări Guvernului pentru identificarea surselor de finanțare a testelor respective. Totodată, am insistat asupra propunerilor pe care le-am enunțat în Declarația Biroului Executiv din data de 24 august, ele urmează a fi dis­cutate la alte întâlniri, la care vom solicita răspunsul punctual la adresările noastre”, a conchis Ghenadie Donos.

 

Imunitatea colectivă, tot mai imperioasă

Responsabili de la Ministerul Educației și Cercetării susțin că importanța obținerii imunității colective prin vaccinare devine tot mai pregnantă, în situația în care, în conformitate cu cele expuse de specialiștii-epidemiologi, gradul de risc al răspândirii virusului de tip Delta este mult mai mare decât în cazul tulpinilor anterioare.

Din această cauză, este nevoie de a atinge, până la 1 octombrie anul curent, o rată de vaccinare de cel puțin 95% în rân­dul angajaților din instituțiile educaționale, pentru moment aceasta fiind de peste 70 la sută. Conform datelor preliminare, peste 450 de instituții de învățământ gene­ral au raportat o rată de vaccinare de 100% a cadrelor didactice.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și