20 iulie 2024
Chisinau
Social

Un lider sindical, decis să meargă în instanță pentru a apăra interesele salariaților

Loading
Social Un lider sindical, decis să meargă în instanță pentru a apăra interesele salariaților
Un lider sindical, decis să meargă în instanță pentru a apăra interesele salariaților
acc.md

Președintele comitetului sindical de la SA „Apă-Canal Cahul”, Alexandru To­locenco, se simte cum s-ar afla între ciocan și nicovală. Pe de o parte, liderul organizației sindicale de la întreprin­dere a reușit să obțină în Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, acordarea de premii pentru membrii de sindicat, cu prilejul unor sărbători, cum ar fi Anul Nou, Sfintele  Sărbători  de Paști, Ziua lucrătorului din gos­podăriile locative-comunale, de Ziua Independenței Republicii Moldova, cu prilejul sărbătorii naționale „Limba Noastră cea Română” și cu ocazia hra­mului orașului Cahul. Pe de altă parte, unii salariați se revoltă că aceste prime nu se plătesc.

Liderul sindical afirmă că responsabili de la Departamentul control financiar al Mi­nisterului Finanțelor au emis o prescripție potrivit căreia administrația „Apă–Canal Cahul” nu ar fi în stare să plătească salariaților premii la anumite sărbători, și asta pentru că trebuie să ramburseze niște credite. Deși conducătorul unității este de acord să achite prime salariaților, el susține că nu-și va putea onora obligația, deoa­rece prescripția Ministerului Finanțelor nu i-ar permite acest lucru.

Alexandru Tolocenco insistă însă ca di­rectorul întreprinderii municipale „Apă–Canal Cahul” să se  conformeze prevederi­lor Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, astfel ca salariații întreprin­derii să se bucure de premii la sărbători. Președintele comitetului sindical este decis să meargă în instanța de judecată.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand